11G202016 - Vaststellen verslag Bureau Leerlingzaken

Dit jaar is gekozen voor 1 verslag van de werkzaamheden van het Bureau Leerlingzaken. Enkele jaren geleden werd het Bureau Leerplicht en het RMC samengevoegd tot het Bureau Leerlingzaken. In plaats van 2 verslagen ligt er dit jaar 1 verslag. Enkele opvallende punten:
a. er is een stijging van het aantal meldingen van schoolverzuim
b. er is een forse stijging van het aantal keren dat proces verbaal is opgemaakt
c. er is een lichte stijging van het aantal nieuw gemelde voortijdig schoolverlaters
Rijksbeleid beïnvloedt het werk van het Bureau Leerlingzaken. We noemen in dit verband het invoeren van passend onderwijs, de bezuinigingen op de Wet Werk en Bijstand en de transities in de jeugdzorg en in de AWBZ

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?