11G202077 - Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012

Voorgesteld wordt om voor het jaar 2012 opnieuw startersleningen te verstrekken en hiervoor eenmalig een bedrag van 215.000,- beschikbaar te stellen waarmee minimaal 40 leningen van maximaal 35.000,- Euro verstrekt kunnen worden. De gemeente verwacht in 2012 een aanhoudende vraag naar de startersleningen aangezien het voor veel starters nog steeds moeilijk is om een voldoende hypotheekbedrag voor een starterswoning te krijgen. De provincie Overijssel draagt 50% bij in de kosten van de gemeentelijke starterslening en woningcorporatie Welbions draagt 50% bij in de kosten voor verkochte woningen uit haar eigen bezit. Woningen in de bestaande voorraad, waarvan ook voormalige huurwoningen van woningcorporatie Welbions, kunnen gefinancierd worden met een starterslening. Nieuw ten opzichte van de regeling uit 2011 is dat ook bepaalde nieuwbouwwoningen in de vernieuwingsgebieden Berflo Es en Klein Driene onder de regeling komen te vallen. De spelregels voor de starterslening zijn ten opzichte van vorig jaar wat aangepast aan de marktomstandigheden. De maximale verwervingssom (inclusief 8% bijkomende kosten voor bestaande bouw en nieuwbouw) voor het in eigendom verkrijgen van een bestaande woning met een starterslening wordt gesteld op €175.000,- en € 235.000,- voor de nieuwbouw. Verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening. Voorgesteld wordt om de nieuwe regeling per 1 maart 2012 in te voeren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?