12G200003 - Geactualiseerd "Ontwerpkader stadskantoor en stadhuis Hengelo"

Omdat het in december 2008 door de gemeenteraad vastgestelde "Programma van Eisen voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie" (PvE) bij de herstart van het ontwerpproces in het voorjaar van 2011 deels bleek te zijn achterhaald door ontwikkelingen en gewijzigde inzichten en deels ook een te gedetailleerde omschrijving bevat, wordt voorgesteld dit PvE in te trekken en in plaats daarvan het "Ontwerpkader stadskantoor en stadhuis Hengelo" d.d. januari 2012 vast te stellen.
Vervolgens zal het Voorlopig Ontwerp van het nieuwe Stadskantoor en de verbouwing van het Stadhuis, waarin op basis van het Ontwerpkader oplossingsrichtingen zijn gekozen, eveneens aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?