12G200115 - Nieuwbouw Twente Milieu

De Raad wordt voorgesteld om krediet te verlenen voor het bouw en woonrijp maken van het bij de gemeente in eigendom zijnde terrein alsmede voor de nieuwbouw. Op deze wijze kan Twente Milieu weer over een volwaardige bedrijfsruimte beschikken terwijl de kosten worden doorberekend in de huur. Voor Twente Milieu leidt dit tot hogere huurlasten, welke worden omgeslagen over alle in Twente Milieu deelnemende gemeenten. Volgens berekeningen van Twente Milieu leidt dit tot een toename van de algehele kostenindex van 1%.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?