12G200200 - Afronding/verbetering Industriestraat & Kanaalkwartier

Op 20 december 2011 is door de gemeenteraad een besluit genomen om een krediet te verstrekken voor de herinrichting en verbetering van de openbare ruimte van de Industriestraat op bedrijventerrein Twentekanaal Noord.

Na overleg met en instemming van ondernemers is de uitvoering van het plan enigszins versoberd, met name door wijziging in de aanleg van groen. Hierdoor is er sprake van lagere aanlegkosten dan oorspronkelijk geraamd. De geraamde kosten bedragen nu € 75.000,- in plaats van € 95.000.

In het aangrenzende bedrijventerrein Kanaalkwartier ligt er nog een opgave betreffende de afronding van de openbare ruimte. Dit, om het gebied te kunnen gaan onderhouden op IBOR niveau “laag”. De kosten hiervoor worden geraamd op € 53.000,-.

Uit praktische overwegingen wordt nu voorgesteld om beide projecten te combineren en deze werkzaamheden samen uit te voeren. Hiermee wordt een efficiencyvoordeel behaald en kunnen beide projecten gelijktijdig worden opgepakt en afgerond.

Kanaalkwartier
Het Kanaalkwartier (vm. HOLEC-locatie) is een herontwikkelingsinitiatief van bouwbedrijf en ontwikkelaar Hegeman-Goosen. Het terrein is volledig ontwikkeld, waarbij twee bestaande gebouwen thans dienstdoen als bedrijfsverzamelgebouwen en waarbij ca. 20 nieuwe bedrijfslocaties zijn gerealiseerd. Deze zijn nagenoeg volledig ingevuld met nieuw gevestigde bedrijven.

In goed overleg met de ontwikkelaar is gekomen tot overeenstemming voor het afronden van werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden in de openbare ruimte. Dit betreft onder meer aanleg van groen en het herstellen van beschadigde bermen en parkeerlocaties. De ontwikkelaar levert een bijdrage door middel van een grondtransactie ter waarde van € 33.000,-. Voorgesteld wordt deze
€ 33.000,- te voegen bij het reeds beschikbaar gestelde bedrag van € 95.000,- voor de Industriestraat, waardoor een totale dekking aanwezig is van € 128.000,-.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?