12G200234 - Vaststellen Bouwverordening 2012

Op 1 april 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Hierin staan o.a. onderdelen die tot dusver waren opgenomen in de Bouwverordening. Deze artikelen uit de Bouwverordening vervallen van rechtswege maar moeten voor de volledigheid uit de verordening worden geschrapt. Dit gebeurt door bijgaand voorstel (overeenkomstig de door de VNG voorgestelde 14e serie wijzigingen van de Model-Bouwverordening).

Na aanpassing resteren in de Bouwverordening uitsluitend voorschriften over drie onderwerpen: stedenbouwkundige voorschriften;voorschriften inzake tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem en procedurele welstandsvoorschriften. Op termijn zullen deze onderwerpen in andere regelgeving worden opgenomen en zal de Modelbouwverordening verdwijnen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?