12G200560 - Kredietaanvraag F35 Hengelo - Borne

Het bestuur van de Regio Twente heeft het Masterplan Fietssnelweg F35 op 12 januari 2009 vastgesteld voor een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Enschede en Nijverdal. 19 oktober 2010 is een intentieverklaring getekend tussen de Regio Twente, de gemeente Borne en de gemeente Hengelo. In deze verklaring spreken de deelnemers zich uit om zich in te spannen om de F35 te realiseren. Deze verklaring is nodig zodat het Rijk in het kader van de landelijke regeling Snelfietsroutes een subsidie kan verstrekken. Het deel van de F35 tussen Hengelo en Enschede is reeds gerealiseerd.

Dit voorstel voorziet in de daadwerkelijke toekenning van de geoormerkte gelden zodat de F35 kan worden aangelegd tussen de gemeente Hengelo en de gemeente Borne: specifiek het gedeelte tussen de Grobbentunnel en de gemeentegrens van de gemeente Borne.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?