12G200800 - Kadernota 2013 - 2016

Conform uw “verordening op het financiële beleid en beheer” en de “dienstregeling planning & control” biedt ons college u traditioneel in juni een kadernota aan. Deze geeft de financieel beleidsmatige kaders aan. De financiële kaders zijn als gevolg van de financiële crisis en ten gevolge van de nog bestaande onduidelijkheid over de effecten van het lenteakkoord nog niet heel hard.
Aan uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorbereiding van maatregelen die de maximale bandbreedte van het meest actuele perspectief, plus een extra onzekerheidsmarge afdekken. Daarnaast wordt voorgesteld een integraal pakket aan maatregelen voor te bereiden om het weerstandsvermogen op termijn op het gewenste peil te brengen. Ook wordt gevraagd de financiële uitgangspunten voor de ramingen van het bestaande beleid, zoals rente- en uitzettingspercentages, voor de begroting 2013-2016 vast te stellen.

Behandeld in: 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?