12G201261 - Startnotitie ontwikkelagenda Netwerkstad

In 2005 heeft de Netwerkstad Twente samen met de provincie Overijssel de Ruimtelijke Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente vastgesteld. In 2010 is deze herijkt en aangevuld met een meer economische insteek tot de Ruimtelijk Economische visie voor de Netwerkstad. De ambities zijn gericht op de versterking van de ruimtelijk-economische structuur en de verbetering van het vestigingsklimaat en zijn vertaald in een groot aantal projecten en programma's. In de huidige dynamiek, met bijbehorende onzekerheden, is er behoefte aan een nieuw richtinggevend perspectief met betrekking tot de opgaven van de Netwerkstad. In de ter vaststelling voorliggende Startnotitie wordt voorgesteld om hiervoor een Ontwikkelagenda voor de Netwerkstad op te stellen met als perspectief 2040.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?