12G201397 - Groenplan Hengelo

Het college stelt de gemeenteraad voor om het Groenplan Hengelo vast te stellen. Het Groenplan geeft een visie op al het groen in Hengelo, nu en in de toekomst.
Doel van het plan is het beschermen en versterken van een gezonde groene basis in de stad. Deze basis bestaat uit de parken, de bossen en bosjes, houtwallen, beken, waterpartijen en oevers, bermen en groenstroken. Groen is belangrijk voor de leefbaarheid in de stad. Groen in de wijken zorgt voor sfeer en ontspanning. Het groen biedt leefruimte aan planten en dieren. Het gaat om plekken waar planten en dieren kunnen leven en schuilen, en van waaruit ze zich kunnen verspreiden en verplaatsen naar andere plekken. Om dat te bereiken is een samenhangende structuur nodig en moeten groene plekken zoveel mogelijk op elkaar aansluiten en met elkaar verbonden worden.

Bij het Groenplan hoort een kaart met de zogenoemde hoofdgroenstructuur. Het belang van de hoofdgroenstructuur is een gemeenschappelijk belang. De openbare ruimte is van en voor alle inwoners samen. Daarom zetten we erop in dat de hoofdgroenstructuur niet versnipperd raakt, maar dat hij ingericht en beheerd wordt met oog voor de functies die het openbaar groen vervult in de stad.

Het Groenplan biedt uitgangspunten voor inrichting, beheer en uitvoering, zowel intern als extern. Het Groenplan geeft herkenbare kaders voor de bewoners van de stad.  Het plan biedt ook handvatten voor eventuele keuzes die in het kader van bezuinigingen gemaakt kunnen worden. 

Het Groenplan beschrijft niet alleen de hoofdgroenstructuur, maar geeft een visie op al het groen in de stad en uitgangspunten hoe daarmee om te gaan.

Het opstellen van het Groenplan en de invulling van de hoofdgroenstructuur heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de Natuur- en Milieuraad Hengelo (NMRH), de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV) en het Instituut voor Natuureducatie (IVN).

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?