12G201517 - Twents Arbeidsmarktperspectief 2020

Het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen in Twente heeft op een interactieve wijze gewerkt aan de opstelling van het " Twents Arbeidsmarktperspectief 2020". Het doel daarvan is te komen tot meer structuur en samenhang in de verantwoordelijkheden  van de geledingen Overheid, Onderwijs/Onderzoek en Ondernemers voor het arbeidsmarktbeleid. Het "Arbeidsmarktperspectief 2020" bevat een viertal programmalijnen en wordt beheerd dor POWI. Tevens dient het als kader voor het lokaal arbeidsmarktbeleid en als onderleger voor het aanvragen van externe middelen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?