1000688 - Kunst- en cultuurvisie

De nota beschrijft de kaders voor het gemeentelijk kunst & cultuurbeleid voor het komende decennium. We zien mogelijkheden de bestaande culturele infrastructuur grotendeels intact te laten. Door focus aan te brengen en slimme samenwerking kan dat worden bereikt. We kiezen nadrukkelijk voor het in stand houden van de basiseducatie kunst & cultuur, op scholen en daarbuiten.

De concept-nota is tot stand gekomen in een intensief traject met de kunst & cultuursector. Enkele deeltrajecten zijn nog niet geheel afgerond. Zo zijn de gesprekken van de culturele instellingen nog volop gaande. Onder leiding van een externe, neutrale voorzitter werkt men aan een toekomstplan, dat volgens planning eind juni gereed is

Het deeltraject Huisvesting is complex en nog steeds gaande. Om die reden zijn in de concept-nota - voorlopige – conclusies opgenomen, die via de Uitwerkingsagenda tot nadere invulling moeten komen.

Op een aantal aspecten in de nota willen we graag een eerste reactie van uw raad, voordat we daarover als college van B&W een definitief standpunt innemen.

Behandeld in:

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?