1001155 - Damoclesbeleid gemeente Hengelo

Gerelateerde links

De gemeenteraad wordt dit bespreekstuk voorgelegd om toelichting te geven op de inhoud van het Damoclesbeleid, dat de burgemeester voornemens is vast te stellen. Het vaststellen van het Damoclesbeleid (incl. coffeeshopbeleid) bevat de beleidsregels inzake de aanpak van drugshandel en is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Gezien de (landelijke) ontwikkelingen en discussies over met name het Ingezeten Criterium (I-criterium) bij coffeeshops past hier een politieke bespreking. Het lokale drugsbeleid gaat tenslotte om vraagstukken die ingrijpend kunnen zijn voor de openbare orde en veiligheid in Hengelo, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een pand of een woning indien er is geconstateerd wordt dat er daar sprake is van drugshandel.
De gemeenteraad wordt daarom dit bespreekstuk voorgelegd teneinde de burgemeester een advies mee te geven in de verdere besluitvorming van het Damoclesbeleid. De burgemeester heeft reeds een advies opgehaald in de lokale driehoek (burgemeester – OM - politie). Het uiteindelijke beleidsdocument (inclusief alle beleidsregels) wordt na de raadsbespreking definitief opgesteld en vastgesteld door de burgemeester.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?