1001178 - Naar een afvalloos Hengelo

Doel van de facetagenda duurzaamheid (programmabegroting 2013) is het creëren van een duurzame en toekomstbestendige stad, die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien of hun eigen welbevinden in gevaar te brengen.
In dat kader zetten wij in op optimalisatie van inzameling, intensivering van recycling, herstel en demontage en op innovaties in behandeling van afvalstoffen, zodat nieuwe producten uiteindelijk vooral tot stand komen op basis van hergebruik van materialen.
De voorliggende notitie schetst onze ambitie van een afvalloos Hengelo en de stappen die wij in de periode 2013-2017 willen gaan zetten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?