1001724 - Huisvesting speciaal onderwijs

Attendiz heeft een spoedaanvraag voor uitbreiding ingediend in het kader van de Verordening Onderwijshuisvesting. Er ligt een vraag voor uitbreiding van 633 m2 voor de school ’t Mozaiek aan de Weusthagstraat.
Door wijzigingen in regelgeving, zoals passend onderwijs ligt er ook het verzoek om anders te kijken naar de huisvesting van speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Graag ziet Attendiz één gezamenlijke huisvesting voor de afdelingen speciaal onderwijs.
Daarnaast heeft  Primato ons laten weten op zoek te zijn naar kleinere huisvesting voor haar school de Stiepel aan de J. Perkstraat.
Ruimtelijk gezien is het een ideale oplossing. Het aantal leerlingen van ’t Mozaiek past goed in het schoolgebouw van de Stiepel en omgekeerd. Daarnaast kunnen ook de leerlingen speciaal onderwijs van Onder de Kap gehuisvest worden in de school aan de J. Perkstraat. Door deze combinatie ontstaat het voordeel dat specifieke voorzieningen voor deze type scholen in 1 gebouw worden gerealiseerd en is men voorbereid op de te verwachtte terugloop van het aantal leerlingen in verband met passend onderwijs.
De investeringen die sowieso nodig zijn in verband met de aanvragen onderwijshuisvesting bedragen totaal 999.722,- euro. Het voorstel van de aanpassingen en verhuizing van beide scholen vraagt een totale investering van maximaal 990.500,- euro.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?