1002592 - Ontslag algemeen directeur OSG

Tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht van de Stichting OSG Hengelo is een geschil gerezen. Dit geschil is aanleiding om het dienstverband van de directeur-bestuurder te beëindigen . De afgelopen maanden hebben hiertoe gesprekken plaatsgevonden tussen enerzijds de heer Van der Werf en anderzijds wethouder de heer Lievers. Tijdens de gesprekken is getracht om een minnelijke regeling te treffen, waarbij het beeindigen van de arbeidsrelatie tussen de stichting en de heer Van der Werf centraal stond. Er is geen overeenstemming bereikt. Dit betekent dat nu ontslag de meest aangewezen weg is om de arbeidsrelatie met de heer Van der Werf te beëindigen.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?