1004441 - Bezuinigingstaakstelling FBK-stadion

Uw Raad heeft in 2012 besloten om een bezuinigingstaakstelling van € 281.000 te realiseren op het FBK- stadion met daarbij de opgave om de FBK-Games te behouden en het uitgangspunt dat de lokale breedtesport in het stadion mogelijk moet blijven. Dit bleek een lastige opgave waarbij uit onderzoek naar voren kwam dat dit alleen haalbaar zou zijn als ook FC Twente van het stadion gebruik zou gaan maken. Ook dit bleek echter niet volledig haalbaar. Een gezamenlijk gebruik van het stadion door de atletiekverenigingen, FC Twente en de FBK-Games is financieel en qua planning en organisatie niet mogelijk. Om die reden zijn twee varianten onderzocht door de gemeente. Het stadion blijft exclusief voor de atletiek beschikbaar en het stadion komt exclusief voor voetbal beschikbaar. Met beide partijen zijn gesprekken gevoerd en zowel stichting FBK-Games als FC Twente hebben hun opties verder uitgewerkt.

Door de stichting FBK-Games is het voorstel gedaan om het stadion te verkopen aan een beheerstichting die het vervolgens weer verhuurt aan de gemeente. Hiermee is in de eerste jaren een bezuiniging te behalen van circa € 100.000. Op lange termijn lijkt dit voordeel weg te vallen. Daarnaast vraagt de stichting FBK-Games om een structurele subsidie van € 100.000 per jaar. Per saldo zal hierdoor de volledige bezuinigingstaakstelling blijven bestaan.
FC Twente heeft zich bereid verklaard het stadion over te nemen op zodanige wijze dat de volledige gemeentelijke bezuinigingstaakstelling wordt gehaald. Daarbij wordt de atletiekaccommodatie rondom de huidige oefenbaan door FC Twente opgewaardeerd tot volwaardige atletiekaccommodatie voor de breedtesport.

We hebben beide voorstellen beoordeeld. De conclusie luidt dat wij geen mogelijkheden zien om te voldoen aan alle gestelde randvoorwaarden. In beide voorstellen blijft de breedtesportatletiek behouden. In het voorstel van de stichting FBK-Games blijven de FBK-Games bestaan, maar blijft de bezuinigingstaakstelling (grotendeels) bestaan. In het voorstel van FC Twente wordt de vastgestelde bezuinigingstaakstelling wel behaald, maar is er geen plaats meer voor de FBK-Games.

Op basis van de financiële situatie van de gemeente Hengelo, adviseren we te kiezen voor de optie waarmee de bezuiniging kan worden gehaald. Dit betekent dus dat wordt gekozen voor de optie waarin de onderhandelingen met FC Twente worden afgerond om tot overdracht van het stadion te komen inclusief alle daarbij behorende randvoorwaarden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?