1004687 - Definitief vaststellen welstandsnota 2013

Herziening welstandsnota
De concept welstandsnota, besproken in de raadsvergadering van 26 maart 2013, heeft ter inzage gelegen van 10 april tot en met 21 mei. De raad kan nu de nota definitief vast stellen. Ten opzichte van de vorige nota uit 2004 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: er zijn stedenbouwkundige typologieën toegevoegd en vier welstandsniveaus. Bebouwing binnen dezelfde 'typologie' heeft dezelfde architectonische kenmerken en/of dezelfde stedenbouwkundige opzet. De welstandniveaus zijn:
1. Behoud door ontwikkeling (voor monumentale panden);
2. Ambitieniveau hoog;
3. Welstandsniveau middel;
4. Welstandsvrij.
Bij de toetsing geldt het principe: streng waar nodig, soepel waar mogelijk. Zo wordt op een aantal industrieterreinen niet meer aan welstandscriteria getoetst. Inmiddels is de welstandscommissie vervangen door een stadsbouwmeester. Dit betekent dat de welstandsadvisering op bouwplannen sneller en efficiënter kan worden uitgevoerd.
Het jaarverslag Welstandscommissie 2012
In het laatste jaarverslag van de welstandscommissie geeft de commissie aanbevelingen met betrekking tot het toetsingsproces. Een aantal grote projecten wordt nader belicht. De commissie is met name te spreken over het puienbeleid van de gemeente Hengelo. Op de website www.hengelo.nl is het verslag van de welstandscommissie te lezen.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?