1007312 - Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Twente

In het Transitieplan Jeugd van het Rijk, VNG en IPO zijn belangrijke mijlpalen opgenomen met betrekking tot de overgang van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de zorg voor jeugd naar gemeenten in 2015. Tijdens het bestuurlijk overleg tussen rijk, VNG en IPO van 26 april 2013 zijn afspraken gemaakt over het overgangsjaar 2015. Onderdeel van deze afspraken is dat gemeenten in regionaal verband transitiearrangementen realiseren.

Het doel van de regionale transitiearrangementen is om per 31 oktober 2013 een arrangement gereed te hebben dat inzicht biedt in de continuïteit van zorg voor cliënten. Toetsing van dit arrangement zal plaatsvinden door de transitiecommissie stelselherziening jeugd (TSJ). Het arrangement zelf is een overzicht van gemaakte afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en financiers. Het arrangement geeft inzicht in de wijze waarop iedere regio omgaat met de volgende punten:
- De continuïteit van zorg realiseren
- De hiervoor benodigde infrastructuur realiseren
- De frictiekosten als gevolg van de transitie per 1-1-2015 beperken

De transitiearrangementen moeten bestuurlijk afgestemd worden, wat betekent dat het arrangement ingebracht moet worden in het college van B&W in alle deelnemende gemeenten. Het transitiearrangement is na besluitvorming in het college bij de TSJ ingediend onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad. Met de Wmo cliëntenraad zullen we verder in gesprek gaan over het transitiearrangement en het vervolg proces.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?