12G201575 - Begroting 2013 en Meerjarenbegroting 2013 - 2017 OSG

De begroting 2013 van de Stichting OSG Hengelo is door de waarnemend voorzitter Raad van Toezicht vastgesteld en aangeboden aan de gemeente ter goedkeuring.
Aan de orde is nu ook de benoeming van een nieuwe Raad van Toezicht OSG Hengelo. Bijgaand treft u een brief aan van de waarnemend voorzitter Raad van Toezicht waarin staat dat de benoemingsadviescommissie unaniem 5 leden voordraagt voor een nieuwe Raad van Toezicht
Daarnaast wordt u geïnformeerd over de stand van zaken nieuwe statuten en de jaarrekening en het jaarverslag over 2012.


Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?