12G201813 - Bestuursopdracht Cultuurbeleid

Kunst en Cultuur staan onder druk. Een terugtrekkende overheid, bezuinigingen, verminderd gebruik etc. nopen tot een herijking van het gemeentelijke beleid. De kunst- en cultuurvisie Vrij spel voor de verbeelding bevat beleidsvoornemens tot 2010. Deels zijn deze voornemens gerealiseerd, deels niet. Welk cultuurbeleid wil de gemeente de komende jaren voeren?  Wat is de rol van de gemeente? Hoe gaan we om met de huisvesting voor de professionele en de amateurkunst?
Vragen die het komende halfjaar in samenspraak met de raad, de culturele instellingen en de samenleving beantwoord worden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?