12G201952 - Definitief Ontwerp stadskantoor en stadhuis

Nadat de gemeenteraad in januari 2011 besloten heeft tot de doorstart van de gebiedsontwikkeling Lange Wemen, is gestart met het maken van een ontwerp voor het stadhuis en nieuwe stadskantoor. Na afronding van het Voorlopig Ontwerp in april 2012 is dit verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO), dat nu ter vaststelling wordt aangeboden. Vervolgens zal het DO worden vertaald in een Technisch Ontwerp en Bestek, dat volgens de planning in het 2e kwartaal van 2013 gereed zal zijn.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?