13G200150 - Evaluatie cameratoezicht Hengelo december 2010 – december 2012

Bij de behandeling van de tussenevaluatie in de raadscommissievergadering bestuur van 29 september 2011 is besloten om in het voorjaar van 2013 een evaluatie te houden naar de functionaliteit van cameratoezicht in de binnenstad van Hengelo over de periode 2011-2012. Het doel van de evaluatie is vast te kunnen stellen of cameratoezicht de gewenste extra resultaten oplevert op gebied van:
1. Vermindering en tegengaan verloedering en overlast;
2. Veiligheidsgevoel in het uitgaansgebied verhogen;
3. Voorkomen en terugdringen van criminaliteit;
4. Ondersteuning toezicht en opsporen strafbare feiten;
5. Vervolging van daders van strafbare feiten.

Behandeld in:

 


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?