13G200387 - Uitvoeringsplan openbare verlichting

In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In dit beleidsplan staan kaders en richtlijnen, waaraan de openbare verlichting in Hengelo moet voldoen. Bij de vaststelling is afgesproken dat er een Uitvoeringsplan Openbare Verlichting wordt opgesteld.

In dit uitvoeringsplan wordt aangegeven wat er op welk moment gaat gebeuren met de openbare verlichting. Daarbij speelt niet alleen de vervanging een rol, maar ook duurzaamheid. Onder duurzaamheid wordt verstaan: minder energieverbruik, vermindering van lichtvervuiling enĀ  vermindering van lichthinder. In het uitvoeringsplan worden tien maatregelen op het terrein van openbare verlichting beschreven die in de periode 2013 - 2035 uitgevoerd worden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?