(Sociale) wijkteams

Zoals in onze conceptnotitie over de toegang is verwoord, zijn hulpverleners (burgers in mindere mate) soms als netwerk georganiseerd of werken in wijkteams samen. Om ook de vragen van kwetsbare en mogelijk niet zichtbare burgers zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis te beantwoorden, ondersteunen we de integrale wijkgerichte samenwerking van onze (professionele) partners.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?