2013-02-07 - Visienota Transformatie Jeugdzorg Twente

Wij willen met u de visienota van de Transformatie Jeugdzorg Twente doorlopen. Daarin wordt gekeken naar de inhoudelijke visie op de decentralisatie van de jeugdzorg en worden de uitgangspunten beschreven voor regionale samenwerking bij deze decentralisatie. Deze nota is onlangs aangeboden aan het college, met de bijbehorende factsheets (zie bijlage). Onderschrijven we de uitgangspunten en hoe zien de vervolgstappen er uit?

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?