Initiatiefvoorstel PvdA m.b.t. aanvragen subsidie voor een kunstobject in de Europatunnel

Gerelateerde links

Het is 40 jaar geleden dat de sociaal-democraat Alfred Mozer een commissie oprichtte die de wederzijdse betrekkingen van Nederland en Duitsland op het gebied van sport, cultuur en onderwijs moest verbeteren. Die commissie werd later naar de oprichter vernoemd en heet sindsdien de Euregio Mozer Commissie.
Vanwege het jubileumjaar vinden er in de hele Euregio culturele activiteiten plaats, waaronder projecten met kunstenaars. Het is ons als fractie ter ore gekomen dat er de mogelijkheid bestaat om, als in de Euregio liggende gemeente, een kunstwerk, dat als resultaat van dit project ontstaat, (om niet) te ontvangen.
De herontwikkeling van het zuidelijk stadsdeel van Hengelo via Hart van Zuid en stationsomgeving, de steeds meer stedelijke uitstraling die de zuidkant van het station krijgt door herhuisvesting van Siemens en vestiging van het WTC, gekoppeld aan de toekomstige ontsluiting via de doorgetrokken Laan van Hart van Zuid, waren voor de fractie van de Partij van de Arbeid Hengelo aanleiding nog eens kritisch te kijken naar de uitstraling van de Europatunnel. Op grond van onze bevindingen komen we tot het volgende initiatiefvoorstel.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?