Voorstel tot recht van onderzoek van de fractie van het CDA

De aanleiding voor het voorstel tot het instellen van dit onderzoek is gelegen in de ontstane situatie waarbij in de top van de OSG verschillende factoren met elkaar in onmin zijn geraakt. Dit leidde ertoe dat de gemeenteraad door verschillende betrokkenen is geïnformeerd over de interne problemen van de OSG. De raad heeft hierover gesproken in haar vergadering van 11 december 2012. In deze vergadering is ook geconstateerd dat er van de zijde van de gemeente verzuimd is te zorgen voor een tijdige herbenoeming van een nieuwe Raad van Toezicht.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?