1007761 - Vaststelling instellings- en delegatiebesluit werkgeverscommissie en vaststelling HAR griffie

Het Instellings- en delegatiebesluit werkgeverscommissie 2014 ten behoeve van de griffie bevat twee wijzigingen t.o.v. het vorige besluit uit 2006: De belangrijkste wijziging houdt in dat het vaststellen van wijzigingen in en aanvullingen op de arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffie (de cao) gedelegeerd wordt aan de werkgeverscommissie. Hierdoor kan de werkgeverscommissie wijzigingen in de HAR vaststellen en hoeft dit niet door de Raad zelf meer gedaan te worden. Dit is opgenomen in een nieuw artikel 1:3a:1:4 en artikel 1:3a:1:5 lid 1 sub a. De tweede wijziging is dat geregeld wordt dat advies wordt gevraagd aan de personeelskamer voordat de raad beslist op bezwaren van griffiemedewerkers. Dit wordt beschreven in artikel 1:3a:1:16 van het besluit.

De rest van het besluit is ongewijzigd gebleven.

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Hengelo: De Raad heeft in 2006 al besloten dat de Hengelose Arbeidsvoorwaarden Regeling (de HAR) ook van toepassing is op het griffiepersoneel. De afgelopen periode zijn er meerdere wijzigingen geweest in de HAR die de Raad nog niet heeft vastgesteld. Het betreffen voornamelijk landelijke wijzigingen in de CAR-UWO die plaatselijk overgenomen moeten worden. De Raad neemt deze wijzigingen door middel van dit besluit in één keer over. De meest recente wijzigingen betreffen o.a. technische wijzigingen ( verandering in artikelnummering en verwijzingen, grammaticale wijzigingen) en het elektronisch verzenden van besluiten ( o.a. salarisstrookje digitaal).

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?