1009388 - Herijking Visie Bedrijventerreinen Netwerkstad Twente

In de uitvoering van de Provinciale Omgevingsvisie zijn gemeenten verplicht een bedrijventerreinvisie op te stellen en deze af te stemmen met de buurgemeenten. De gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal hebben daarop in 2010 besloten een gezamenlijke visie als netwerkstad op te stellen en deze in 2013 te herijken. De Raad heeft de herijking visie bedrijventerreinen Netwerkstad Twente vastgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?