1010558 - Maatregelen voor een aantrekkelijke Binnenstad

De ondernemers van de binnenstad verenigd in de Stichtinge Centrummanagement Hengelo hebben aangegeven graag meer koopzondagen te willen en meer mensen naar de Hengelose binnenstad te willen trekken.
Daarvoor hebben de ondernemers ondersteuning gevraagd van het  gemeentebestuur. Het gemeentebestuur staat hier welwillend tegenover. Vorige maand heeft Groen Links een initiatefvoorstel in de Raad gedaan om de evenementen in de binnenstad een betere kans te geven.
Ook dit voorstel is bedoeld om de reuring in de binnenstad van Hengelo te vergroten. Het voorstel van Groen Links is raadsbreed omarmd en het college heeft teoegezegd om nog in maart 2014 hierop een antwoord te willen geven.
Het college heeft een aantal voorstellen  in ieder geval voor 2014 aan de raad gedaan.
In het kort komen de voorstellen neer op:
-  op 4 wat minder drukke koopzondagen in 2014 zal het parkeren gratis zijn
-  op alle 16 koopzondagen zal de  gemeente de binnenstad 's ochtens eerst schoonmaken (kost € 16.000)
-  rondom de koopzondagen wordt extra marketing inezet en wil de gemeente onder voorwaarden bijdragen tot max. € 15.000
-  voor initiatefnemers van evenementen wordt door de gemeente in samenwerking met Bureau Hengelo een instructie met checklist ontwikkeld
-  ondermeer in verband met het Prins Bernard Plantsoen, de Bataafse Kamp en de Markt worden de bestaande afspraken over het gebruik van deze locaties gehandhaafd.
Verder gaat het College van B&W 2 maal per jaar met de binnenstadspartijen rond te tafel zitten om de acties, evenmenten of andere plannen af te stemmen.
De raad  heeft nu met deze voorstellen ingestemd.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?