1010649 - Evaluatie Bureau Hengelo 2012-2014

In augustus 2011 heeft de gemeente Hengelo besloten om de activiteiten rondom evenementen en stadspromotie te bundelen en onder te brengen bij een externe partij. Sinds januari 2012 is daarvoor aan VVV&Stadspromotie, waarvan de naam is veranderd in Bureau Hengelo, de opdracht gegeven. Besloten is de subsidierelatie aan te gaan voor 2 jaar en in 2014 de samenwerking te evalueren. Omdat door de komende gemeenteraadsverkiezingen er een aantal maanden geen raadsvergadering zal zijn is er voor gekozen de evaluatie vroeg in 2014 uit te voeren. De gemeente concludeert dat Bureau Hengelo goed functioneert op de 3 opdrachten: stadspromotie, evenementen en toerisme. De stad is goed bekend gemaakt onder bewoners en bezoekers, de toekenning van subsidies aan evenementen en de ondersteuning van evenementen gaat goed en voor de toeristische informatievoorziening heeft Bureau Hengelo goede instrumenten ontwikkeld. Ook is Bureau Hengelo een waardevolle partner gebleken in de contacten met andere organisaties op deze terreinen. Bureau Hengelo zal worden gevraagd om eind 2014 een tevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de organisatoren van evenementen en de uitkomsten daarvan aan het gemeentebestuur voor te leggen.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?