1010802 - Kredietaanvraag plankosten Laan Hart van Zuid 2e fase

Bij besluit, nr. 13G200357/506214, heeft de gemeenteraad op 23 april 2013 ingestemd met de grondexploitatie behorend bij de ontwikkeling van fase 2b Hart van Zuid. Ter uitvoering van deze grondexploitatie zijn de onderhandelingen met Stork afgerond en zijn diverse overeenkomsten opgesteld en ondertekend. Met het afronden van de onderhandelingen over de verwerving van de gronden benodigd voor de aanleg van de Laan en de verplaatsing van Stork Thermeq en de bereidheid van de provincie Overijssel om subsidie beschikbaar te stellen is de zekerheid over de aanleg van de Laan Hart van Zuid fase 2 zover toegenomen, dat de planvorming hiervoor voortvarend ter hand moet worden genomen. Ten behoeve van de planvorming voor het noordelijk en zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid, inclusief nieuwe brug over het Twentekanaal, wordt de raad gevraagd krediet beschikbaar te stellen.
Daarnaast wordt krediet gevraagd voor het opstellen van een bestemmingsplan voor het deelgebied Kanaalzone. Het geldende bestemmingsplan voor de Kanaalzone is verouderd en moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening worden geactualiseerd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?