1010986 - Contourennotitie drie decentralisaties sociale domein

Wij hebben als gemeente bij wetgeving de opdracht van het Rijk om het gemeentelijk beleid inzake de jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vast te leggen in beleidsplannen. Het maken van een beleidsplan is vanuit de Participatiewet geen verplichting, maar gemeenten zijn wel verplicht een aantal verordeningen vast te stellen. Daarvoor zijn echter wel beleidskeuzes noodzakelijk.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?