1012671 - Motie Vreemd GroenLinks en BurgerBelangen inzake 100 km/u op A1 tussen knooppunt Azelo en Vliegveldstraat

Gerelateerde links

De raad van de gemeente Hengelo, bijeen op 4 maart 2014, overweegt dat:


- het aantal ongelukken op het weggedeelte Al Knooppunt Azelo/Vliegveldstraat de afgelopen jaren opnieuw is toegenomen;

- nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat de Europese norm voor fijnstof niet voldoet; fijnstof gevaarlijker is dan tot nu toe werd verondersteld en tot een kortere levensduur leidt van mensen die in de buurt van een snelweg wonen;

- het in de rest van Nederland (en Europa) gebruikelijk is dat bij bewonersconcentraties en/of een concentratie van op- en afritten niet harder gereden mag worden dan 100 km/u;

- daar drie goede redenen voor zijn: vermindering van uitstoot fijnstoffen, vermindering van omgevingslawaai en de verhoging van veiligheid, met name bij veel invoegend en uitvoegend verkeer;

- het traject van de Al tussen Knooppunt Azelo en de Vliegveldstraat door een bewonersconcentratie loopt en op een afstand van slechts 10 kilometer vier op- en afritten kent, waarvan de eerste drie binnen vier kilometer;

- het tijdsverlies bij snelheidsverlaging tot 100 km/u voor doorgaand verkeer onder ideale verkeersomstandigheden maximaal 1 minuut bedraagt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?