1015434 - De gemeenteraad informeren over de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Zuivelhoeve

Met deze brief informeren wij u over de uitspraak van de Raad van State in het kader van het bestemmingsplan Zuivelhoeve. Op 23 april jongstleden heeft de Raad van State (RvS) het besluit van de raad van de gemeente Hengelo van 26 maart 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan de Zuivelhoeve vernietigd. Dit betekent dat de uitbreiding die dit bestemmingsplan mogelijk zou maken, niet kan doorgaan op dit moment.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?