1019737 - Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente

In deze ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Twente (VRT), dienstjaar 2015, is verwoord welke ambities de organisatie het komende jaar heeft en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. De gemeenteraad heeft kennis genomen van deze ontwerpbegroting, maar kan zich niet vinden in het ontwerpbesluit. De voorgestelde verhoging van de raming zou bijvoorbeeld moeten worden opgevangen door structurele (taakstellende) bezuinigingen. Ook wordt het nu al treffen van voorzieningen voor de (in de paragrafen genoemde) risico’s niet gedeeld. De raad is gevraagd om zijn zienswijze op deze ontwerpbegroting 2015 kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Twente.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?