1027864 - Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) is begin 2014 vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Vanwege de nieuwe wet heeft de gemeente een nieuwe verordening nodig: de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen. Deze verordening maakt het mogelijk om onder voorwaarden gegevens uit de basisregistratie personen te verstrekken aan:
- organen van de gemeente,
- bepaalde derden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?