1042665 - Motie D66, SP en CDA inzake evaluatie inkoopbeleid i.r.t. transities

Gerelateerde links

Draagt het college op:

  • Voorafgaand aan de nieuwe aanbestedingstrajecten voor jeugdhulp en WMO het huidige inkoopbeleid te evalueren;
  • In deze evaluatie nadrukkelijk de resultaten van het inkoopbeleid te relateren aan de aanbestedingen die gedaan zijn In het kader van de¬†transities;
  • De evaluatie ter bespreking voor te leggen aan de raad.

 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?