1034841 - Beleidsbegroting 2015-2018

Het college van burgemeester en wethouders biedt de Beleidsbegroting 2015-2018 aan de gemeenteraad van Hengelo aan. Het jaar 2015 belooft een uitdagend jaar te worden om uitvoering te geven aan nieuwe en bestaande taken. De raad neemt op 5 november een besluit over de begroting. Die sluit met een positief saldo van € 50.000.
In de begroting staat het actuele financieel perspectief. Het college heeft na het horen van de partners in de stad geen aanpassingen doorgevoerd in het voorgenomen collegebesluit van 9 september. Inclusief bezuinigingsmaatregelen 2015 van ruim € 1,3 miljoen, is er in 2015 een positief begrotingssaldo van € 50.000. Vanaf 2016 is de bezuinigingsopgave bijna € 1,5 miljoen, oplopend tot ruim € 4 miljoen in 2018. Voor deze opgave voert de gemeenteraad een uitgebreide maatschappelijke takenverkenning. Dit traject start in het najaar en moet bij de Kadernota 2016-2019 in juni 2015 gereed zijn.
De Beleidsbegroting 2015-2018 heeft een nieuwe indeling op basis van de 8 begrotingshoofdstukken met daaronder 21 feitenkaarten. Hierin staan de huidige activiteiten, de veranderingen en de concrete acties voor de komende jaren met de bijbehorende bedragen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?