Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
vrijdag 14 april 2023

Geen gezondheidsrisico’s in 24 tuinen in de Hasseler Es

Onderzoek op PFAS-concentraties door blusschuim

In de 24 tuinen in de Hasseler Es zijn geen gehaltes van de chemische stof PFAS gevonden die gezondheidsrisico’s veroorzaken.

Dat blijkt uit uitgebreid bodemonderzoek in de tuinen aan de Dinant Dijkhuisstraat en de Paul van Kempenstraat. De grond hoeft dus niet verwijderd te worden. Het onderzoek was nodig, omdat er blusschuim in de tuinen terecht was gekomen na het neerstorten van een F16 in 1992. Pas recent is bekend geworden dat PFAS schadelijk kunnen zijn.

In geen van de tuinen is de INEV-waarde overschreden. INEV staat voor Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging. Om te bepalen of de aanwezigheid van PFAS voor gezondheidsrisico’s kan zorgen, heeft een extern adviesbureau de grond getoetst aan deze INEV-waardes. Deze INEV-waardes zijn vastgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM).

Grond na verwijdering

In enkele tuinen overschrijden de gehalten PFAS de waarden om de grond na verwijdering opnieuw te gebruiken. De Nederlandse regelgeving is erop gericht om de bodem zo schoon mogelijk te houden. Dat is voor PFAS geregeld in het handelingskader PFAS. In dit onderzoek is ook onderzocht of de grond in de tuinen voldoen aan de vastgestelde normen om grond op een andere plek opnieuw te gebruiken. Deze waarden bepalen of de grond in de tuinen op andere plekken opnieuw kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld als bewoners graafwerkzaamheden in de tuin doen, zoals het graven van een vijver, waardoor grond moet worden afgevoerd. In enkele tuinen wordt de toepassingswaarde (hergebruik) overschreden. Deze grenswaarde ligt op 3 μg/kg. De gemeten concentraties liggen over het algemeen tussen de 3 en de 4 μg/kg. Met enkele uitschieters waarvan de hoogste concentratie 21 μg/kg is. Dit betekent dat de grond niet hergebruikt mag worden. De af te voeren grond moet bij een verplaatsing naar een erkende verwerker gebracht worden. De gemeente onderzoekt of en welke oplossing mogelijk is voor deze bewoners. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend.

Grondwater

Het grondwater is in het openbaar gebied onderzocht. Hier zijn verhoogde PFAS-concentraties gemeten. De aangetoonde concentraties leveren geen gezondheidsrisico’s op, mits dit grondwater niet wordt gedronken.

Wat zijn PFAS

PFAS zijn chemische stoffen die gebruikt worden in allerlei industrieën. Ook als blusmiddel, zoals bij de crash van de F16. PFAS breken niet af in het milieu en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier. Op deze pagina is meer informatie te vinden over PFAS.

Bewoners geïnformeerd

De bewoners van het gebied zijn geïnformeerd via een brief. Medewerkers van de gemeente hebben die zoveel mogelijk persoonlijk overhandigd. Ook organiseert de gemeente volgende week een spreekuur om persoonlijke vragen over het onderzoeksrapport te kunnen stellen.
Daarnaast zijn alle bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst waar de gemeente, GGD Twente en het onderzoeksbureau de betrokkenen bijpraten over de resultaten van het onderzoek. Hier krijgen bewoners ook alle ruimte om hun vragen te stellen aan de medewerkers van GGD Twente, gemeente Hengelo en onderzoeksbureau TTE.

Nieuws

Kies de mooiste stoeltjes voor het FBK-stadion

Hengeloërs kunnen stemmen welke stoelen het moeten worden.

Kies de mooiste stoeltjes voor het FBK-stadion

Bronzen erepenning voor Biljartvereniging De Haven

Op vrijdag 1 december overhandigt wethouder Claudio Bruggink de bronzen Erepenning van de stad aan Erwin Scheffer, voorzitter van Biljart Vereniging De Haven. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Dit gebeurt om 20.00 uur in Café De Haven, Industriestaat 206 te Hengelo.

Bronzen erepenning voor Biljartvereniging De Haven

Afvaltarieven 2024 nagenoeg gelijk

De afvaltarieven blijven dit jaar nagenoeg gelijk met vorig jaar. Alleen het vast tarief stijgt licht met 2 euro per jaar. Wel kunnen Hengeloërs volgend jaar een aantal afvalsoorten gratis wegbrengen naar het Milieupark, zoals bepaalde soorten hout, banden en matrassen. Daarnaast verdwijnen de bovengrondse verpakkingen- en oud papiercontainers in de buurten; hoogbouwbewoners kunnen wekelijks op nieuwe inzamelplekken in de wijk hun verpakkingen kwijt in doorzichtige plastic zakken om vervuiling van verpakkingen tegen te gaan. Dit zijn initiatieven van de raadswerkgroep afval. Het college heeft de tarieven dinsdag vastgesteld in de afvalstoffenverordening. De gemeenteraad neemt het definitieve besluit.

Afvaltarieven 2024 nagenoeg gelijk

Volledige wagenpark van de gemeente elektrisch

Vanaf vandaag maakt de gemeente Hengelo gebruik van 12 nieuwe elektrische wagens. Daarmee is nagenoeg het hele wagenpark van de gemeente elektrisch. De medewerkers van de gemeente hadden sinds begin 2020 al 11 elektrische deelauto’s tot hun beschikking die gereserveerd konden worden. Nu zijn ook de auto’s elektrisch die specifiek bij een team of afdeling horen, zoals het Twentebad of bij de bodes. De laatste vier auto’s die nog op GTL diesel rijden, worden halverwege 2024 vervangen door elektrische voertuigen.

Volledige wagenpark van de gemeente elektrisch

Hengelo ontvangt een bijdrage van € 3,8 miljoen voor versnelde bouw woningen

De gemeente Hengelo ontvangt € 3,8 miljoen van het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit bedrag is bedoeld om met meer tempo en meer regie, te blijven doorbouwen aan meer betaalbare woningen. In Hengelo gaat het om negen projecten met in totaal 365 woningen. Door de Startbouwimpuls (SBI) bijdrage wordt de dip in de woningbouw beperkt. Dit maakte minister Hugo de Jonge bekend tijdens de Dag van de Volkshuisvesting.

Hengelo ontvangt een bijdrage van € 3,8 miljoen voor versnelde bouw woningen

Regeling Energietoeslag 2023 bekend

Hengelose huishoudens met een laag inkomen komen ook in 2023 in aanmerking voor de energietoeslag van € 1.300. De gemeente Hengelo keert de energietoeslag 2023 vanaf 27 november automatisch uit aan huishoudens die bekend zijn bij de gemeente. Mensen die de toeslag niet automatisch ontvangen kunnen deze vanaf 4 december aanvragen.

Regeling Energietoeslag 2023 bekend

Verkiezingen woensdag 22 november 2023

Het stemmen zit erop. De stemmen zijn geteld. De uitslagen zijn bekend.

Verkiezingen woensdag 22 november 2023

Visie over de toekomst van sport in Hengelo vastgesteld

Deze week hebben burgemeester en wethouders de nieuwe sport- en beweegvisie vastgesteld. Daarin staat dat sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar moet zijn. Ook staat in de visie hoe Hengelo de inwoners wil uitdagen om (vaker) te sporten en bewegen. En dat is nodig. 43,2 % van de Hengeloërs voldoet niet aan de landelijke beweegrichtlijn. Dat is iets lager dan het landelijke gemiddelde van 44,3 %. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ook heeft 16,5 % van de Hengeloërs ernstig overgewicht. Deelname aan sportverenigingen neemt in Hengelo licht af en kinderen spelen minder buiten. Ongebonden en ongeorganiseerd sporten groeit juist sterk, zoals bij een sportschool of in de buitenlucht. Daar zit een kans.

Visie over de toekomst van sport in Hengelo vastgesteld

Bladruimen start 13 november

Het is herfst, de tijd van prachtige kleuren in de natuur en vallende bladeren. De gevallen bladeren kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties bijvoorbeeld op straten en fietspaden. Daarom starten Gildebor en groenaannemers vanaf maandag 13 november met het verwijderen van bladeren in de openbare ruimte.

Bladruimen start 13 november

Duurzaamheidsroute A35 wordt steeds concreter

Belangstellenden kunnen verder meedenken tijdens één van de twee bijeenkomsten op maandag 6 november en donderdag 9 november.

Duurzaamheidsroute A35 wordt steeds concreter

Subsidies toegekend voor vernieuwing en versterking culturele sector

Jonge talenten op het concertpodium, Night at the Museum, het project Mental Matters, activiteiten bij broedplaatsen Oogst, De Tulp en Möllerwerf. Dit is een greep uit de activiteiten die mogelijk zijn gemaakt door een bijdrage uit de subsidieregeling Versterking en Vernieuwing lokale culturele sector in post-coronatijd 2023-2024. Dankzij een steunpakket van het Rijk heeft gemeente Hengelo de culturele sector kunnen helpen om nieuwe activiteiten op te zetten.

Subsidies toegekend voor vernieuwing en versterking culturele sector

Bronzen erepenning voor Popeye

Op donderdag 2 november 2023 reikt wethouder Gerard Gerrits de bronzen Erepenning van de stad uit aan Johan Dollekamp, eigenaar van platenspeciaalzaak Popeye. Dit gebeurt om 19.45 uur bij Metropool, voorafgaand aan de viering van het 50-jarig jubileum van Popeye.

Bronzen erepenning voor Popeye

Herdenkingsbijeenkomsten

Nabestaanden kunnen hun dierbaren gedenken tijdens twee gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten. Op zaterdag 28 oktober is er een verlichte tocht over het begraaf- en gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat. Op zondag 5 november is de Allerzielenviering op het begraaf- en gedenkpark aan de Deurningerstraat.

Herdenkingsbijeenkomsten

‘We gunnen nieuwkomers een goede start’

‘We gunnen nieuwkomers een goede start’, aldus wethouder Jacqueline Freriksen tijdens de aftrap van een bijeenkomst voor professionals over de Hengelose training Participatieverklaring (PVT). De gemeente Hengelo ontwikkelde deze unieke training in samenwerking met Stillare en Wijkracht. De resultaten en ervaringen van zowel de nieuwkomers als betrokken partijen zijn positief. Vandaar dat Hengelo professionals uit het land uitnodigde om de training vooral zelf te ervaren.

‘We gunnen nieuwkomers een goede start’

Positieverbetering starters op de Hengelose woningmarkt in 2024

De gemeente Hengelo wil in 2024 weer een nieuwe ronde startersleningen in het leven roepen. Hiermee wordt het voor mensen die voor een eerste keer een woning kopen makkelijker om te slagen op de Hengelose koopmarkt. In totaal is € 5.280.000 beschikbaar voor het uitgeven van startersleningen.

Positieverbetering starters op de Hengelose woningmarkt in 2024

Herdenkingstocht Licht in het donker

Op zaterdagavond 28 oktober is er voor nabestaanden de gelegenheid hun dierbare te gedenken tijdens de verlichte tocht over het begraaf- en gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat.

Herdenkingstocht Licht in het donker

Duizenden lichten gaan uit op zaterdagavond 28 oktober

Op zaterdagavond 28 oktober is het van 20.00 tot 21.00 uur pikkedonker in de stad. De gemeente zet dan duizenden openbare lichtpunten uit.

Duizenden lichten gaan uit op zaterdagavond 28 oktober

Kennisdelen, kritische vragen en kansen voor de toekomst tijdens Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente

Ruim 200 boeren vulden het theater van de Reggehof in Goor op vrijdagmiddag 6 oktober voor de Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente. Deze werd georganiseerd door vijf gemeentes: Borne, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente en Enschede. Het programma bestond onder andere uit een interactief panelgesprek, diverse kennissessies en een kennismarkt. De aftermovie, presentaties en meer informatie is te vinden op www.hofvantwente.nl/6oktober. Een passend vervolg wordt nu in gang gezet.

Kennisdelen, kritische vragen en kansen voor de toekomst tijdens Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente

Hengelo is van plan 48 tijdelijke, modulaire woningen aan te schaffen

Hengelo is van plan om samen met Welbions 48 tijdelijke, verplaatsbare woningen van het Rijk aan te schaffen. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft in september 2022 kant-en-klare woningen aangeschaft die een bijdrage moeten leveren in de aanpak van de woningnood. De woningen zijn bedoeld voor de sociale doelgroep woningzoekenden van Welbions. Hengelo wil met deze woningen een bijdrage leveren aan de groeiende huisvestingsvraag van deze doelgroep.

Hengelo is van plan 48 tijdelijke, modulaire woningen aan te schaffen

Week van het Nationaal Schoolontbijt

Burgemeester Sander Schelberg en leerlingen van IKC de Bleek ontbijten samen op vrijdag 13 oktober. Dit in het kader van de jaarlijkse Week van het Nationaal Schoolontbijt. Bakkerij ’t Stoepje zorgt voor een lekker en gezond ontbijt.

Week van het Nationaal Schoolontbijt

Genomineerden Startersprijs Midden Twente 2022 bekend!

Ook dit jaar reiken de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente de Startersprijs Midden Twente uit aan de beste starter. De genomineerden zijn bekend: A2B Energy uit Hengelo, Buitenmeesters uit Goor, Interactive X-Wall uit Hengelo, The Italian Barber uit Borne en Lisa Spikkert - Goudsmid uit Borne.

Genomineerden Startersprijs Midden Twente 2022 bekend!

Nederlandse vlag halfstok

Als teken van medeleven voor alle burgerslachtoffers in Israël en de omliggende gebieden.

Nederlandse vlag halfstok

Militaire oefening in en rondom Hengelo

Op vrijdag 13 oktober en zaterdag 14 oktober oefenen militairen van het 10e Infanteriebataljon Bewaken & Beveiligen van het Korps Nationale Reserve (10 IBB-KNR) in en rond Hengelo.

Militaire oefening in en rondom Hengelo

Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan mevrouw Elvira van Eijl

Vrijdag 6 oktober 2023 heeft burgemeester Sander Schelberg een Koninklijke onderscheiding opgespeld bij mevrouw Elvira van Eijl. Dit is gebeurd tijdens de opening van de 5e Art Brut Biënnale. Mevrouw van Eijl is curator van de Stichting Art Brut Biënnale. Mevrouw van Eijl is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan mevrouw Elvira van Eijl

College presenteert Beleidsbegroting: ‘We staan voor grote opgaven’

Gemeenten staan de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven. En dat is in Hengelo niet anders. Voldoende woningen in de stad, energie besparen én duurzaam opwekken. We willen de stad bereikbaar en veilig houden, het sociaal domein gaat flink veranderen én onderwijshuisvesting vraagt de nodige aandacht. Daarnaast wordt door de hoge inflatie alles duurder en krijgen we als gemeenten vanaf 2026 minder geld van de Rijksoverheid. Wethouder Financiën Hanneke Steen: ‘Dat is ook het moment dat we in onze begroting voor het eerst tekorten zien. Simpelweg omdat we voor de uitvoering van bestaande en nieuwe taken onvoldoende geld van het Rijk krijgen.’

College presenteert Beleidsbegroting: ‘We staan voor grote opgaven’

Bomen na deregulering minder beschermd

Bomen in de stad hebben een positief effect op klimaat en temperatuur, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit. In Hengelo worden waardevolle bomen daarom beschermd tegen kappen, tenminste voor zover ze in de Bomenverordening zijn aangewezen. Deze bomen worden in de praktijk beschermd door de toepassing van de kaders en de instrumenten uit de Bomenverordening en het Groencompensatiefonds. Bomen die niet onder de verordening vallen zijn nauwelijks beschermd. Ook is er geen specifiek beleid dat richting geeft aan de omgang met bomen in de stad. Dat blijkt uit het onderzoek naar de Bomenverordening en het Groencompensatiefonds dat de Rekenkamer Hengelo aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Bomen na deregulering minder beschermd

Duurzaamheidsmarkt voor stadhuis

Op zaterdag 7 oktober staat de duurzaamheidsmarkt weer voor het stadhuis. Bij de verschillende kramen kunnen belangstellenden informatie krijgen over alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Zo zijn er energiecoaches van Energie van Hengelo om advies te geven over isoleren en besparen, maar ook over de aanschaf van een warmtepomp of zonnepanelen. De FIX-brigade kan geboekt worden voor klussen in huis. Er staat een energiebus waar bezoekers alles te weten komen over warmtenet en er is een vintage kledingmarkt.

Duurzaamheidsmarkt voor stadhuis

Van Grijs naar Groen gaat door: Berflo Es aan de beurt

De gemeente Hengelo gaat door met het vergroenen van de openbare ruimte. Vanaf 2 oktober start het project 'Van Grijs naar Groen' in de wijk Berflo Es. Inwoners van de Berflo Es kunnen grijze locaties in de openbare ruimte aanmelden tot en met 31 oktober. Het doel is om versteende locaties in de openbare ruimte te vergroenen en zo een bijdrage te leveren aan een groener, gezonder en aantrekkelijker Hengelo.

Van Grijs naar Groen gaat door: Berflo Es aan de beurt

College stelt stimuleringsplan energiebesparing vast

De gemeente Hengelo zet op veel verschillende manieren in op verduurzamen. In 2050 wil Hengelo energieneutraal zijn, dus geen fossiele energie meer gebruiken.

College stelt stimuleringsplan energiebesparing vast

Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2023 in september van start!

Gemeenten en de provincie zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2023 in september van start!

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

Op zaterdag 23 september zet Hengelo voor de 15e keer de Hengelose veteranen in het zonnetje. Zo’n 145 veteranen reageerden op de uitnodiging van burgemeester Sander Schelberg en komen naar de Hengelose Veteranendag.

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

De Lambertuskermis komt eraan!

Het is weer tijd voor de gezelligste kermis. Van 20 tot en met 24 september staat de binnenstad volledig in het teken van de Lambertuskermis.

De Lambertuskermis komt eraan!

Vastgoedsector in Hengelo aangespoord om te melden

De Twentse gemeenten starten in samenwerking met de politie en Meld Misdaad Anoniem (M.) een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Ook in Hengelo kunnen panden worden ingezet voor drugs, opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De Twentse gemeenten en veiligheidspartners willen met de campagne het bewustzijn binnen de vastgoedbranche vergroten en een veilige meldplek bieden.

Vastgoedsector in Hengelo aangespoord om te melden

Warenmarkt tijdens Lambertuskermis op het Stationsplein

De binnenstad van Hengelo is van 20 tot 24 september het decor van de jaarlijkse Lambertuskermis. Dit betekent dat de warenmarkt wordt verplaatst van het marktplein naar het Stationsplein. Dus op woensdag 20 september en zaterdag 23 september vindt u uw favoriete marktkramen op het Stationsplein. Hieronder vindt u een overzicht van de opstelling van de kramen.

Warenmarkt tijdens Lambertuskermis op het Stationsplein

Jongeren maken kennis met urban sports

Op vrijdag 22 september van 12.00 tot 16.00 uur is het FBK Stadion het decor van de allereerste editie van het FBK Urban Sports Festival.

Jongeren maken kennis met urban sports

Tweede maaironde start halverwege september

Vroeger maaiden we de bermen en grasvelden in Hengelo bijna overal kort. De laatste jaren is daar verandering in gekomen. Op steeds meer plaatsen maaien we het gras maximaal twee keer per jaar (1x in het voorjaar en 1x in het najaar) en voeren we het maaisel af. Zo wordt de bodem armer, groeien er minder grassen en komen er geleidelijk aan meer bloeiende kruiden. Dat is beter voor de natuur en de biodiversiteit.

Tweede maaironde start halverwege september

Uitreiking Nijverbij aan Gerrit Prinsen

Zondag 3 september reikt wethouder Marie-José Luttikholt het Stadscompliment, de Nijverbij, uit aan de heer Gerrit Prinsen. De uitreiking vindt plaats om ca. 12.00 uur in bij Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47 in Hengelo.

Uitreiking Nijverbij aan Gerrit Prinsen

Uitreiking Nijverbij aan Carien Admiraal

Donderdag 31 augustus reikt wethouder Marie-José Luttikholt het Stadscompliment, de Nijverbij, uit aan mevrouw Carien Admiraal. De uitreiking vindt plaats om ca. 17.00 uur in bij de Houtmaat, Houtmaatweg 9 te Hengelo.

Uitreiking Nijverbij aan Carien Admiraal

Hengelo investeert in FC Twente / Heracles Academie voor de ontwikkeling van Sportpark Veldwijk

De gemeenteraad van Hengelo heeft op 19 juli besloten om jaarlijks €115.000 te investeren in talentontwikkeling en topsport door de FC Twente/Heracles Academie op Sportpark Veldwijk. Deze beslissing markeert de voortzetting van een langdurige samenwerking tussen gemeente Hengelo en beide voetbalclubs om een hoogwaardige trainingsfaciliteit te zijn voor de ontwikkeling van jong voetbaltalent.

Hengelo investeert in FC Twente / Heracles Academie voor de ontwikkeling van Sportpark Veldwijk

Bedrijvenpark Twentekanaal en gemeente Hengelo versterken samenwerking richting een toekomstbestendig bedrijventerrein

Het bedrijvenpark Twentekanaal gaat stevig aan verduurzaming werken. Het bedrijvenpark, onder leiding van de “Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal” (BIT), pakt dit op met de gemeente en Transitiemakers. Samen geven zij uitvoering aan een programma met concrete projecten. Deze aanpak volgt uit het gezamenlijk opgestelde werkplan; Werken naar toekomstbestendige Energie, Natuur en Mobiliteit op bedrijventerrein Twentekanaal.

Bedrijvenpark Twentekanaal en gemeente Hengelo versterken samenwerking richting een toekomstbestendig bedrijventerrein

Update: noodbevel voor binnenstad Hengelo van kracht en verlengd

Locoburgemeester Gerard Gerrits van Hengelo heeft na overleg met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie besloten opnieuw een noodbevel af te geven. Dit keer voor alleen de binnenstad van Hengelo. Het noodbevel geldt tot en met vrijdag 28 juli 2023 08.00 uur en is gericht op alle niet Hammarby supportersgroepen. Dit noodbevel is afgegeven om geweld tussen supportersgroepen te voorkomen en voor de veiligheid van de inwoners.

Update: noodbevel voor binnenstad Hengelo van kracht en verlengd

Noodbevel voor gemeente Hengelo van kracht

Locoburgemeester Gerard Gerrits van Hengelo heeft na overleg met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie besloten een noodbevel af te geven voor de gemeente Hengelo. Het noodbevel geldt van 26 juli 2023 23.15 uur tot en met 27 juli 2023 10.00 uur en is gericht op alle supportersgroepen.

Noodbevel voor gemeente Hengelo van kracht

Gratis juridisch advies voor iedereen

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es organiseert iedere vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur een gratis juridisch advies inloopspreekuur.

Gratis juridisch advies voor iedereen

Verzekerd van goede huishoudelijke ondersteuning

De gemeente Hengelo contracteert vanaf 1 januari 2024 in totaal 10 zorgaanbieders om de komende 5 jaar huishoudelijke ondersteuning te bieden via de Wmo. Dit zijn alle huidige aanbieders én vijf nieuwe.

Verzekerd van goede huishoudelijke ondersteuning

Meet & Greet met Wout en Maud in de bibliotheek op 19 juli

Wout Brama en Maud Roetgering, wie kent ze niet? Allebei hebben ze bij FC Twente hun sporen meer dan verdiend. Samen spelen ze ook de hoofdrol in het boek ‘Wout en Maud en het geheim van de trainer’. Een boek met een boodschap: voetbal is voor iedereen. Wie je ook bent, je hoort erbij. Wethouder Hanneke Steen: ‘Wij vinden gezond leven, actief aan sport doen én diversiteit erg belangrijk. Daarom geven we als gemeente Hengelo 100 van deze boeken weg tijdens een signeersessie op 19 juli in de stadsbibliotheek. En wat is er mooier dan je eigen boek mét handtekening van de hoofdrolspelers?’

Meet & Greet met Wout en Maud in de bibliotheek op 19 juli

Gemeente presenteert Zomernota: Investeringen met oog op de toekomst

Ieder jaar stelt het college van B en W een Zomernota op. Daarin kiezen burgemeester en wethouders waaraan ze geld willen uitgeven. Wethouder Financiën Hanneke Steen: ‘We hebben het over gemeenschapsgeld. Dit geld kunnen we maar één keer uitgeven. We moeten er dus zorgvuldig mee omgaan. In Hengelo maken we daarom keuzes die passen bij de ambitie en koers voor de stad.’ Die keuzes staan in de strategische agenda die samen met de gemeenteraad is opgesteld.

Gemeente presenteert Zomernota: Investeringen met oog op de toekomst

Energiecoöperatie uitgebreider aan de slag om Hengelo duurzamer te maken

De Hengelose energiecoöperatie Energie van Hengelo krijgt 2,5 ton subsidie ter beschikking om verder te professionaliseren.

Energiecoöperatie uitgebreider aan de slag om Hengelo duurzamer te maken

Prins Bernhardplantsoen wordt “binnentuin van Hengelo”

Het Prins Bernhardplantsoen krijgt een opknapbeurt, inclusief verbouwing en uitbreiding van het paviljoen dat er staat. Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 20 juni konden belangstellenden de plannen inzien. Het plantsoen moet “de binnentuin van Hengelo” worden.

Prins Bernhardplantsoen wordt “binnentuin van Hengelo”

Eenmalige subsidie ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022-2023’

Maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op het ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022-2023’ als zij door gestegen energiekosten hun activiteiten niet meer of onvoldoende kunnen uitvoeren. Vanaf 15 juni tot en met 15 juli 2023 is de subsidie aan te vragen. Daar is ook de regeling met de voorwaarden in te zien.

Eenmalige subsidie ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022-2023’

Positief resultaat over 2022: college van B en W trots op getoonde veerkracht

Het college van B en W blikt in het Jaarverslag en de Jaarrekening inhoudelijk en financieel terug op het jaar 2022.

Positief resultaat over 2022: college van B en W trots op getoonde veerkracht

Invullen onderzoek Bruto Twents Geluk is kleine moeite, maar levert veel op voor Twente

In Twente werken het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de 14 Twentse gemeenten binnen de Twente Board nauw samen om van Twente een regio te maken met een goede economie, mooie banen en voldoende opleidingskansen. Want een fijne plek om te wonen, te werken en de ruimte te hebben om jezelf te ontwikkelen vergroten de kans op geluk. Om te weten wat die samenwerking oplevert, wordt het geluk in Twente jaarlijks in de eerste helft van juni gemeten via het onderzoek naar Brede Welvaart door RaboResearch.

Invullen onderzoek Bruto Twents Geluk is kleine moeite, maar levert veel op voor Twente

Gemeente Hengelo en Waterschap Vechtstromen werken samen aan water

Op maandag 5 juni ondertekenden wethouder Claudio Bruggink en Hans van Agteren (lid dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen) de samenwerkingsagenda Klimaat Actieve Stad Hengelo. In deze samenwerking bundelen gemeente en waterschap de krachten voor de komende jaren. Samen werken we aan een duurzame en klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. Dit is nodig om goed om te kunnen gaan met bijvoorbeeld wateroverlast en droogte door klimaatverandering.

Gemeente Hengelo en Waterschap Vechtstromen werken samen aan water

Hengelo verkozen tot ‘Meest inspirerende Global Goals-gemeente 2023’

De gemeente Hengelo is op 1 juni verkozen tot ‘Meest inspirerende Global Goals-gemeente van 2023’. Hengelo won deze belangrijke prijs voor de vernieuwende en duurzame aanpak van het marktplein. De prijs is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens de ‘Global Goals Gemeenten Meet-up’ in Aalten nam programmamanager Joop Nijenhuis de prijs in ontvangst.

Hengelo verkozen tot ‘Meest inspirerende Global Goals-gemeente 2023’

Gemeente Hengelo drie monumenten rijker

De gemeentelijke monumentenlijst krijgt er drie monumenten bij. Het gaat om de boerderij en schuur De Lemerij aan de Burenweg 70. Ook de twee erfscheidingspalen van de voormalige Joodse begraafplaats en de grenssteen op het terrein worden monument. De Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid en Heemkunde Borne hebben zich daarvoor sterk gemaakt. De Erfgoedcommissie droeg deze drie objecten vervolgens voor de monumentenstatus aan het college voor. Op dinsdag 30 mei ging het college met de voordracht van harte akkoord.

Gemeente Hengelo drie monumenten rijker

Eenmalige subsidie voor lokale cultuursector

‘Versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in post-coronatijd 2023-2024’ is een subsidieregeling om de lokale culturele sector na de coronatijd eenmalig te helpen. De subsidie is bedoeld voor activiteiten en projecten die deze sector versterken en vernieuwen. Vanaf 2 juni tot en met 15 juli 2023 is deze subsidie aan te vragen.

Eenmalige subsidie voor lokale cultuursector

Hengelo gelooft weer in de binnenstad

De waardering voor de binnenstad zit in de lift. Inwoners en bezoekers vinden over het algemeen dat de binnenstad erop vooruit is gegaan. Ook zijn Hengeloërs hoopvoller over de nabije toekomst van de binnenstad. Het percentage leegstand is licht gestegen. Er is dus nog werk aan de winkel, maar positieve verwachtingen en waardering overheersen.

Hengelo gelooft weer in de binnenstad

Bioboxen worden vanaf 1 juni geplaatst

Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben het definitieve plaatsingsplan voor bioboxen vastgesteld. Twente Milieu begint vanaf 1 juni met het plaatsen van de bioboxen op de vastgestelde locaties. Als eerste worden de bioboxen geplaatst waar nu de Voedselfiets etensresten inzamelt. Vervolgens worden de overige bioboxen aangelegd. Vanaf 1 juli kunnen de eerste bewoners de biobox gebruiken. Naar verwachting kunnen eind augustus alle hoogbouwbewoners gebruik maken van de biobox.

Bioboxen worden vanaf 1 juni geplaatst

Tunnel in Amerikalaan twee weken afgesloten

Vanaf maandag 15 mei wordt de tunnel in de Amerikalaan voor de komende twee weken afgesloten. Tijdens deze periode verwijderen we een groot deel van de tegels in deze tunnel. De tegels kunnen mogelijk losraken en naar beneden vallen. Daardoor kunnen onveilige situaties ontstaan.

Tunnel in Amerikalaan twee weken afgesloten

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Hengeloërs met veel medisch afval, zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal, maken vaker gebruik van de ondergrondse container of laten vaker hun zorgcontainer legen. Daarom vergoedt de gemeente ook dit jaar een deel van de afvalkosten die zij maken. De vergoeding van dit jaar bedraagt maximaal 135,20 euro en kan vanaf 1 mei worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo.

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Ontwerpbesluiten genomen voor zonneveld Boeldershoek

Van 3 mei tot 13 juni online en in het stadhuis in te zien.

Ontwerpbesluiten genomen voor zonneveld Boeldershoek

Tweede editie Twentse Waterweken

Na een succesvolle start in 2022, vindt de tweede editie van de Twentse Waterweken plaats van 1 t/m 14 mei 2023. De Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen en Vitens organiseren in deze periode samen met lokale natuurorganisaties door heel Twente activiteiten rondom het thema water.

Tweede editie Twentse Waterweken

Zes Hengeloërs Koninklijk onderscheiden

Op woensdag 26 april reikt burgemeester Sander Schelberg 6 Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal in het stadhuis tussen 10.00 en 12.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Zes Hengeloërs Koninklijk onderscheiden

Hengeloos marktplein beloond met prijs

Op donderdag 20 april heeft de gemeente Hengelo een landelijke prijs in ontvangst mogen nemen voor de verkiezing van het Meest Inspirerende Binnenstadsproject van Nederland.

Hengeloos marktplein beloond met prijs

Leefbaar Beckum een grote stap dichterbij met Omgevingsprogramma

Het Omgevingsprogramma Leefbaar Beckum wordt 26 april ter inzage gelegd. Dat heeft het college van B en W besloten. In het Omgevingsprogramma wordt concreet antwoord gegeven op de vraag ‘Wat is er nodig om de leefbaarheid in Beckum te borgen?’. In het programma staat hoeveel woningen Beckum nodig heeft, om welke woningen het gaat en waar ze komen. Ook is beschreven hoe de verenigingen en het onderwijs in Beckum meer kunnen gaan samenwerken en hoe de gezamenlijke huisvesting (MFA) eruit zou kunnen zien.

Leefbaar Beckum een grote stap dichterbij met Omgevingsprogramma

Controles op vervuiling verpakkingencontainers

Twente Milieu gaat de verpakkingencontainers van inwoners controleren op vervuiling. Dat gebeurt vanaf deze week. Twente Milieu en de gemeente Hengelo starten met deze controles om de kwaliteit van het verpakkingsmateriaal te verbeteren; er zit nog te vaak afval in de verpakkingencontainer dat er niet hoort. Is het afval niet goed gescheiden? Dan wordt de container niet geleegd.

Controles op vervuiling verpakkingencontainers

Bestrijding eikenprocessierups weer van start

De eikenprocessierupsen zijn uit het ei gekropen. Daarom start de bestrijding, als de weersomstandigheden meezitten, op woensdagavond 19 april. De bestrijding vindt net als voorgaande jaren plaats in de avonduren tussen 19.00 en 02.30 uur.

Bestrijding eikenprocessierups weer van start

Werkzaamheden in Wemenstraat van start

Na de sloop van de Lambertuspassage, starten nu de werkzaamheden aan het gebied rondom de Lambertusbasiliek.

Werkzaamheden in Wemenstraat van start

Hengelo zet grote stap richting realisatie Circulair Ambachtscentrum

Gemeente Hengelo en Twente Milieu ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst.

Hengelo zet grote stap richting realisatie Circulair Ambachtscentrum

FIXbrigade helpt Hengeloërs om te verduurzamen

Energiecoöperatie Energie van Hengelo gaat de FIXbrigade Hengelo opzetten.

FIXbrigade helpt Hengeloërs om te verduurzamen

Geen gezondheidsrisico’s in 24 tuinen in de Hasseler Es

In de 24 tuinen in de Hasseler Es zijn geen gehaltes van de chemische stof PFAS gevonden die gezondheidsrisico’s veroorzaken.

Geen gezondheidsrisico’s in 24 tuinen in de Hasseler Es

Scholierendebat in stadhuis

Op woensdag 12 april gaan de leerlingen van havo en vwo van de vier Hengelose scholengemeenschappen weer met elkaar in debat.

Scholierendebat in stadhuis

Onthulling plaquette en start tentoonstelling ‘Er hoeft er maar een te beginnen’

Donderdag 29 april 1943. Even na de middagpauze verlaten 3.000 arbeiders de machinefabriek Stork. Zo beginnen in het hart van Hengelo de April-meistakingen van 1943.

Onthulling plaquette en start tentoonstelling ‘Er hoeft er maar een te beginnen’

Omgeving Twentebad op de schop: veiliger en beter bereikbaar

Op 5 april 2023 start aannemer Strukton, in opdracht van de gemeente Hengelo, met het herinrichten van het gebied rondom het Twentebad.

Omgeving Twentebad op de schop: veiliger en beter bereikbaar

Mobiliteitsplan van de toekomst: veilig, bereikbaar, leefbaar én duurzaam

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het mobiliteitsplan ‘Heel Hengelo in beweging’. In dit plan worden keuzes gemaakt om Hengelo in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden én nog duurzamer te maken. Het plan heeft van 30 november 2022 tot en met 17 januari 2023 ter inzage gelegen. Iedereen kon in die periode een reactie op het plan geven. Op enkele onderdelen heeft dit gezorgd voor een constructieve bijdrage aan de ambitie van het plan. Het college van B en W heeft ingestemd met het definitieve plan. Daarmee gaat het plan ter besluitvorming door naar de gemeenteraad.

Mobiliteitsplan van de toekomst: veilig, bereikbaar, leefbaar én duurzaam

Hengelo op zwart tijdens Earth Hour

Hengelo doet op zaterdag 25 maart weer mee aan Earth Hour, samen met vele andere steden wereldwijd. Earth Hour is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WWF) om aandacht te vragen voor klimaatverandering en duurzaamheid. Ook dit jaar wordt Earth Hour in Hengelo georganiseerd door het platform 'Hengelo helemaal stil?' in samenwerking met de gemeente Hengelo.

Hengelo op zwart tijdens Earth Hour

Warenmarkt terug naar marktplein

Na ruim een jaar op het Stationsplein, keert de Hengelose warenmarkt terug naar het marktplein. Reden voor een feestje op woensdag 15 en zaterdag 18 maart.

Warenmarkt terug naar marktplein

Uitstel sloop en nieuwbouw woningen Mariastraat en omgeving

Welbions heeft de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Mariastraat, Geerdinksweg, Wilderinksstraat en Krabbenbosweg uitgesteld tot april 2024. Dit is afgesproken op maandag 20 februari tussen Welbions en de gemeente Hengelo.

Uitstel sloop en nieuwbouw woningen Mariastraat en omgeving

Twente Milieu haalt in Hengelo gratis snoeihout op

Ook dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo de jaarlijkse takkenronde. Dat gebeurt van maandag 13 maart tot en met vrijdag 24 maart. Twente Milieu haalt op afspraak gratis snoeihout op.

Twente Milieu haalt in Hengelo gratis snoeihout op

Provincie, gemeente en dorpsraad werken samen aan een leefbaar Beckum

Dorpsraad Beckum, Gemeente Hengelo en Provincie Overijssel hebben gisteren een intentieovereenkomst ondertekend voor het verbeteren van de leefbaarheid in Beckum. Gemeente Hengelo en Beckum werken sinds 2022 samen aan een integraal plan voor woningen en voorzieningen. In het najaar tekende de gemeente nog een optieovereenkomst voor woningbouw op twee percelen in Beckum. De drie partijen hebben nu de intentie uitgesproken om intensief en gebiedsgericht samen te werken aan een toekomstbestendig, leefbaar en vitaal dorp Beckum.

Provincie, gemeente en dorpsraad werken samen aan een leefbaar Beckum

Werkzaamheden kruispunt Oldenzaalsestraat – Beethovenlaan - Sloetsweg

Van maandag 20 februari tot uiterlijk donderdag 2 maart wordt er gewerkt op het kruispunt Oldenzaalsestraat – Beethovenlaan – Sloetsweg. Eind 2022 zijn hier nieuwe verkeerslichten geplaatst. Helaas konden toen niet alle benodigde kabels worden aangelegd. Daardoor werken de wachttijdvoorspellers voor fietsers en de rateltikkers (zorgen ervoor dat blinden en slechtzienden veilig gebruik kunnen maken van een voetgangersoversteekplaats) op dit moment niet. Tijdens de werkzaamheden worden de kabels, die voor deze onderdelen nodig zijn, onder het kruispunt doorgelegd.

Werkzaamheden kruispunt Oldenzaalsestraat – Beethovenlaan - Sloetsweg

Twijfels over uw WOZ-waarde?

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van GBTwente.

Twijfels over uw WOZ-waarde?

Gemeente Hengelo doneert 1 euro per inwoner voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

De gemeente Hengelo maakt 1 euro per inwoner over aan de samenwerkende hulporganisaties Giro555 voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Gemeente Hengelo doneert 1 euro per inwoner voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

Hengelose Es: Van Grijs naar Groen!

De gemeente Hengelo gaat de strijd aan met verstening in de openbare ruimte. Vanaf 1 februari start het project 'Van Grijs naar Groen' in de wijk Hengelose Es. Inwoners van de Hengelose Es kunnen grijze locaties in de openbare ruimte aanmelden tot en met 28 februari. Het doel van het project is om versteende locaties in de openbare ruimte te vergroenen en zo een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijker Hengelo.

Hengelose Es: Van Grijs naar Groen!

Gemeentenieuws vanaf nu ook digitaal

Meld u aan!

Gemeentenieuws vanaf nu ook digitaal

Hengelo herdenkt april/mei-stakingen van 1943

Tachtig jaar geleden, op 29 april 1943, begon bij Machinefabriek Gebr. Stork & Co in Hengelo een staking tegen de gedwongen arbeidsinzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze staking verspreidde zich razendsnel over heel Nederland.

Hengelo herdenkt april/mei-stakingen van 1943

Vanaf juli kunnen alle hoogbouwbewoners hun etensresten scheiden

Alle hoogbouwbewoners krijgen vanaf juli de mogelijk om etensresten (gfe - groente, fruit en etensresten) te scheiden. Hengelo krijgt ruim 200 bioboxen. Gemeente Hengelo en Twente Milieu plaatsen de bioboxen bij hoogbouwlocaties. Tot nu toe gooien nog veel bewoners van hoogbouw hun etensresten bij het restafval.

Vanaf juli kunnen alle hoogbouwbewoners hun etensresten scheiden

Subsidieregeling voor zonne-energie bedrijvenpark Westermaat verlengd

Ondernemers van bedrijventerrein Westermaat kunnen ook dit jaar gebruik maken van de subsidieregeling van 30.000 euro voor extra duurzaamheidsadvies, met name voor zonnepanelen op daken. Het geld is bestemd voor advies over zonnepanelen op bedrijfsdaken, maar ook voor energiebesparing. Het college heeft de voucherregeling in samenwerking met Westermaat in Bedrijf met een jaar verlengd, omdat de gemeente ondernemers wil stimuleren om meer zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen.

Subsidieregeling voor zonne-energie bedrijvenpark Westermaat verlengd

Binnenstad doet deuren dicht

Open winkeldeuren in de winter of een winkelpui van enkel glas; als het gaat om energie besparen, valt er in de binnenstad nog veel te winnen. Maar hoe kunnen binnenstadondernemers dat het beste aanpakken en waar hebben ze hulp bij nodig? Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) en de gemeente komen samen in actie met onder meer speciale deurbordjes.

Binnenstad doet deuren dicht

College biedt koers voor duurzaamheid aan gemeenteraad aan

Burgemeester en wethouders hebben de koers geschetst die ze de komende jaren willen varen op gebied van duurzaamheid. Het college heeft Duurzaam Hengelo. Koers richting 2050 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In de koers staat in zes thema’s waar Hengelo zich op richt om de Hengelose duurzaamheidsdoelen te halen en bij te dragen aan de landelijke, Europese en wereldwijde klimaatdoelen.

College biedt koers voor duurzaamheid aan gemeenteraad aan

Meldpunt energiearmoede

Maakt u zich zorgen over het betalen van uw energierekening? Neem dan contact met ons op. Medewerkers van het zorgloket bieden hulp en staan klaar voor persoonlijk advies.

Meldpunt energiearmoede

College stelt Warmteprogramma vast

Hoe en wanneer gaan we in Hengelo onze huizen duurzaam verwarmen? Wat is het meest geschikte alternatief voor aardgas in de verschillende buurten en wijken? Welke buurten gaan we het eerst aanpakken? Wat zijn de financiële consequenties?

College stelt Warmteprogramma vast

De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van GBTwente

De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

Bodemonderzoek naar verontreinigde bodem in 24 tuinen in de Hasseler Es

In februari 1992 stortte een F16 straaljager neer in een deel van de Dinant Dijkhuisstraat en Paul van Kempenstraat in de Hasseler Es. Om de brand te blussen is blusschuim gebruikt waarin de chemische stoffen PFAS zaten. Recent is bekend geworden dat PFAS schadelijk kunnen zijn voor mens en natuur. Uit oriënterend onderzoek is gebleken dat er in de openbare ruimte op deze plek verhoogde gehaltes PFAS zijn aangetroffen. Daarom start de gemeente Hengelo op 23 januari met een bodemonderzoek in 24 tuinen.

Bodemonderzoek naar verontreinigde bodem in 24 tuinen in de Hasseler Es

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

De gemeente Hengelo nodigt alle Hengeloërs uit om op donderdag 12 januari het glas te heffen op het nieuwe jaar tijdens een informele bijeenkomst.

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Zonder afspraak een coronaprik halen bij Wijkcentrum Hengelose Es

GGD Twente organiseert in januari en februari iedere twee weken op woensdag een tijdelijke pop-up vaccinatielocatie aan de Uitslagweg 47 (Wijkcentrum Hengelose Es) in Hengelo. De tijdelijke locatie is bedoeld voor inwoners uit de directe omgeving die een basisprik of herhaalprik tegen corona willen halen. Er is vrije inloop, dus je hoeft geen afspraak te maken.

Zonder afspraak een coronaprik halen bij Wijkcentrum Hengelose Es

Datagedreven sturing vraagt aandacht van gemeentebestuur

Hengelo heeft een hoge ambitie voor datagedreven sturing: in het eindbeeld is datagedreven sturing het ‘nieuwe normaal’ binnen de eigen organisatie. Met 23 dataprojecten in anderhalf jaar tijd is de gemeente voortvarend uit de startblokken gekomen. Maar sturen en werken op basis van data is nog geen dagelijkse praktijk. Om die ambitie waar te maken, is meer sturing nodig. Ook de kaders voor het gebruik van data verdienen aandacht van de raad en het college. Dat blijkt uit het onderzoek naar Datagedreven Sturing dat de Rekenkamer Hengelo aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Datagedreven sturing vraagt aandacht van gemeentebestuur

Opknapbeurt voor winkelcentrum Groot Driene

Het winkelcentrum Groot Driene heeft een belangrijke functie in de wijk. Aanleiding voor de winkeliersvereniging Groot Driene om in 2019 een initiatief in te dienen voor de gemeentelijke kadernota om het winkelcentrum een ‘boost’ te geven om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Afgelopen jaren is er gewerkt aan een plan voor het hele gebied, dat ontwerp is nu definitief. Het college van B en W heeft ingestemd met de nieuwe inrichting voor het winkelcentrum en stelt daarmee 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de eerste fase van deze klus. Wethouder Hanneke Steen: ‘Dit is een mooie impuls voor de wijk, het winkelcentrum wordt flink opgeknapt. Daarbij wordt de verkeersveiligheid in het gebied serieus aangepakt! De schop kan wat mij betreft in de grond!’

Opknapbeurt voor winkelcentrum Groot Driene

Proefvakken voor deelfiets en -scooter

Sinds september 2020 zijn deelfietsen en -scooters in Hengelo te vinden. Verschillende bedrijven (Bolt, Check en Felyx) bieden hun diensten in onze stad aan. De opkomst van deelmobiliteit is een kans, maar Hengeloërs ervaren ook overlast en verrommeling van de openbare ruimte. De gemeente Hengelo neemt deze signalen serieus en gaat aan de slag met proefvakken waar deeltweewielers geparkeerd moeten worden.

Proefvakken voor deelfiets en -scooter

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend

Op donderdag 23 juni werd de vernieuwde Elsbeek in Hengelo officieel geopend. Het terrein naast de Elsbeek was voor deze gelegenheid feestelijk aangekleed en samen met omwonenden en samenwerkende partijen werd de opening van de Elsbeek gevierd.

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu