Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
woensdag 25 mei 2022

Nieuwe wethouders benoemd

Tijdens een speciale raadsvergadering op 25 mei zijn de Hengelose wethouders benoemd. Voor BurgerBelangen neemt Jacqueline Freriksen deel aan het college, voor de VVD Gerard Gerrits, voor het CDA Hanneke Steen-Klok, voor de PvdA Marie-José Luttikholt en voor D66 Claudio Bruggink.

Samen met burgemeester Sander Schelberg en gemeentesecretaris Jan Eshuis gaan zij de komende 4 jaar Hengelo besturen.

Op www.hengelo.nl/collegeprogramma leest u welke ambities en plannen zij hebben voor onze stad.

 v.l.n.r. Marie-José Luttikholt, Gerard Gerrits, Jacqueline Freriksen, Claudio Bruggink en Hanneke Steen-Klok

Nieuws

Gemeente Hengelo en Waterschap Vechtstromen werken samen aan water

Op maandag 5 juni ondertekenden wethouder Claudio Bruggink en Hans van Agteren (lid dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen) de samenwerkingsagenda Klimaat Actieve Stad Hengelo. In deze samenwerking bundelen gemeente en waterschap de krachten voor de komende jaren. Samen werken we aan een duurzame en klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. Dit is nodig om goed om te kunnen gaan met bijvoorbeeld wateroverlast en droogte door klimaatverandering.

Gemeente Hengelo en Waterschap Vechtstromen werken samen aan water

Prijs voor vernieuwende aanpak van het vernieuwde marktplein

De gemeente Hengelo is op 1 juni verkozen tot ‘Meest inspirerende Global Goals-gemeente van 2023’. Hengelo won deze belangrijke prijs voor de vernieuwende en duurzame aanpak van het marktplein. De prijs is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens de ‘Global Goals Gemeenten Meet-up’ in Aalten nam programmamanager Joop Nijenhuis de prijs in ontvangst.

Prijs voor vernieuwende aanpak van het vernieuwde marktplein

Hengelo verkozen tot ‘Meest inspirerende Global Goals-gemeente 2023’

De gemeente Hengelo is op 1 juni verkozen tot ‘Meest inspirerende Global Goals-gemeente van 2023’. Hengelo won deze belangrijke prijs voor de vernieuwende en duurzame aanpak van het marktplein. De prijs is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens de ‘Global Goals Gemeenten Meet-up’ in Aalten nam programmamanager Joop Nijenhuis de prijs in ontvangst.

Hengelo verkozen tot ‘Meest inspirerende Global Goals-gemeente 2023’

Energietoeslag 2023 is uitgesteld

Maakt u zich zorgen om het betalen van de energierekening? Neem dan contact op met het Zorgloket. Zij bieden hulp en kijken samen met u naar een oplossing. Dit is belangrijk, omdat we de energietoeslag 2023 nog niet kunnen uitbetalen.

Energietoeslag 2023 is uitgesteld

Gemeente Hengelo drie monumenten rijker

De gemeentelijke monumentenlijst krijgt er drie monumenten bij. Het gaat om de boerderij en schuur De Lemerij aan de Burenweg 70. Ook de twee erfscheidingspalen van de voormalige Joodse begraafplaats en de grenssteen op het terrein worden monument. De Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid en Heemkunde Borne hebben zich daarvoor sterk gemaakt. De Erfgoedcommissie droeg deze drie objecten vervolgens voor de monumentenstatus aan het college voor. Op dinsdag 30 mei ging het college met de voordracht van harte akkoord.

Gemeente Hengelo drie monumenten rijker

Eenmalige subsidie voor lokale cultuursector

‘Versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in post-coronatijd 2023-2024’ is een subsidieregeling om de lokale culturele sector na de coronatijd eenmalig te helpen. De subsidie is bedoeld voor activiteiten en projecten die deze sector versterken en vernieuwen. Vanaf 2 juni tot en met 15 juli 2023 is deze subsidie aan te vragen.

Eenmalige subsidie voor lokale cultuursector

Hengelo gelooft weer in de binnenstad

De waardering voor de binnenstad zit in de lift. Inwoners en bezoekers vinden over het algemeen dat de binnenstad erop vooruit is gegaan. Ook zijn Hengeloërs hoopvoller over de nabije toekomst van de binnenstad. Het percentage leegstand is licht gestegen. Er is dus nog werk aan de winkel, maar positieve verwachtingen en waardering overheersen.

Hengelo gelooft weer in de binnenstad

Bioboxen worden vanaf 1 juni geplaatst

Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben het definitieve plaatsingsplan voor bioboxen vastgesteld. Twente Milieu begint vanaf 1 juni met het plaatsen van de bioboxen op de vastgestelde locaties. Als eerste worden de bioboxen geplaatst waar nu de Voedselfiets etensresten inzamelt. Vervolgens worden de overige bioboxen aangelegd. Vanaf 1 juli kunnen de eerste bewoners de biobox gebruiken. Naar verwachting kunnen eind augustus alle hoogbouwbewoners gebruik maken van de biobox.

Bioboxen worden vanaf 1 juni geplaatst

Gemeente gesloten op tweede pinksterdag

In plaats van maandag 29 mei komt Twente Milieu op zaterdag 27 mei uw container legen. Let op dat u de container die dag voor 07.30 uur aan straat zet.

Gemeente gesloten op tweede pinksterdag

Gemeente gesloten op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, is de gemeente gesloten. Ook het Milieupark aan de Wegtersweg is die dag dicht. En Twente Milieu haalt op Hemelvaartsdag geen afval op.

Gemeente gesloten op Hemelvaartsdag

Bankastraat naar 30 kilometer per uur

Het college van B en W van Hengelo is akkoord met het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Bankastraat. Een belangrijke mijlpaal om deze straat veiliger en aantrekkelijker te maken. Langs de straat wordt de F35 doorgetrokken, het laatste lange stuk van de F35 wat in Hengelo nog ontbreekt. Goed nieuws dus voor fietsers in Hengelo en de regio.

Bankastraat naar 30 kilometer per uur

Koninklijke Erepenning voor 100-jarig Tuindorpbad

Zaterdag 13 mei 2023 reikte burgemeester Sander Schelberg, namens de Koning, de Koninklijke Erepenning uit aan het 100-jarige Tuindorpbad. Dit gebeurde tijdens de feestelijke opening van het nieuwe zwemseizoen bij het Tuindorpbad.

Koninklijke Erepenning voor 100-jarig Tuindorpbad

Tunnel in Amerikalaan twee weken afgesloten

Vanaf maandag 15 mei wordt de tunnel in de Amerikalaan voor de komende twee weken afgesloten. Tijdens deze periode verwijderen we een groot deel van de tegels in deze tunnel. De tegels kunnen mogelijk losraken en naar beneden vallen. Daardoor kunnen onveilige situaties ontstaan.

Tunnel in Amerikalaan twee weken afgesloten

Tegemoetkoming energiekosten blokaansluiting

Sinds 25 april 2023 is er een tegemoetkoming voor hoge energiekosten voor huishoudens of bewoners met een blokaansluiting. Deze kan tot en met 30 september 2023 aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Tegemoetkoming energiekosten blokaansluiting

9 mei: De dag van Europa

Vandaag is het de Dag van Europa. Deze jaarlijkse dag herinnert ons eraan dat wij als EU samenwerken om wereldwijde uitdagingen aan te gaan. En dat we werken aan een duurzame toekomst voor ons allemaal. Misschien voelt Europa een beetje als een ‘ver van je bed show’, maar niets is minder waar. Europa is ontzettend belangrijk, ook voor Twente. Om de kansen voor Twente verder te ontdekken hebben de burgemeesters van Enschede, Hengelo en Almelo kortgeleden samen een bezoek aan Brussel gebracht. In dit interview vertellen ze er meer over.

9 mei: De dag van Europa

Dodenherdenking 4 mei

Op vrijdag 5 mei vieren wij Nationale Bevrijdingsdag. Op de vooravond daarvan, op donderdag 4 mei, worden ook in Hengelo de slachtoffers herdacht die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Dodenherdenking 4 mei

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Hengeloërs met veel medisch afval, zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal, maken vaker gebruik van de ondergrondse container of laten vaker hun zorgcontainer legen. Daarom vergoedt de gemeente ook dit jaar een deel van de afvalkosten die zij maken. De vergoeding van dit jaar bedraagt maximaal 135,20 euro en kan vanaf 1 mei worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo.

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Ontwerpbesluiten genomen voor zonneveld Boeldershoek

Van 3 mei tot 13 juni online en in het stadhuis in te zien.

Ontwerpbesluiten genomen voor zonneveld Boeldershoek

Tweede editie Twentse Waterweken

Na een succesvolle start in 2022, vindt de tweede editie van de Twentse Waterweken plaats van 1 t/m 14 mei 2023. De Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen en Vitens organiseren in deze periode samen met lokale natuurorganisaties door heel Twente activiteiten rondom het thema water.

Tweede editie Twentse Waterweken

Zes Hengeloërs Koninklijk onderscheiden

Op woensdag 26 april reikt burgemeester Sander Schelberg 6 Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal in het stadhuis tussen 10.00 en 12.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Zes Hengeloërs Koninklijk onderscheiden

Aanvragen Tijdelijk Noodfonds Energie kan tot 5 mei 2023, 12.00 uur

Er is een Tijdelijk Noodfonds voor huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten opgezet. Het Noodfonds betaalt een deel van de energierekening voor deze huishoudens. Huishoudens kunnen steun aanvragen bij het betalen van de energierekeningen van oktober 2022 tot 5 mei 2023,12.00 uur.

Aanvragen Tijdelijk Noodfonds Energie kan tot 5 mei 2023, 12.00 uur

Hengeloos marktplein beloond met prijs

Op donderdag 20 april heeft de gemeente Hengelo een landelijke prijs in ontvangst mogen nemen voor de verkiezing van het Meest Inspirerende Binnenstadsproject van Nederland.

Hengeloos marktplein beloond met prijs

Hengelo lanceert subsidieregeling voor de aanschaf van een regenton

Vanaf 24 april kunnen inwoners van Hengelo voor het eerst gebruik maken van een subsidieregeling om een regenton aan te schaffen. De gemeenteraad heeft besloten € 25.000 beschikbaar te stellen om inwoners te motiveren hun regenwater op te vangen.

Hengelo lanceert subsidieregeling voor de aanschaf van een regenton

Leefbaar Beckum een grote stap dichterbij met Omgevingsprogramma

Het Omgevingsprogramma Leefbaar Beckum wordt 26 april ter inzage gelegd. Dat heeft het college van B en W besloten. In het Omgevingsprogramma wordt concreet antwoord gegeven op de vraag ‘Wat is er nodig om de leefbaarheid in Beckum te borgen?’. In het programma staat hoeveel woningen Beckum nodig heeft, om welke woningen het gaat en waar ze komen. Ook is beschreven hoe de verenigingen en het onderwijs in Beckum meer kunnen gaan samenwerken en hoe de gezamenlijke huisvesting (MFA) eruit zou kunnen zien.

Leefbaar Beckum een grote stap dichterbij met Omgevingsprogramma

Controles op vervuiling verpakkingencontainers

Twente Milieu gaat de verpakkingencontainers van inwoners controleren op vervuiling. Dat gebeurt vanaf deze week. Twente Milieu en de gemeente Hengelo starten met deze controles om de kwaliteit van het verpakkingsmateriaal te verbeteren; er zit nog te vaak afval in de verpakkingencontainer dat er niet hoort. Is het afval niet goed gescheiden? Dan wordt de container niet geleegd.

Controles op vervuiling verpakkingencontainers

Bestrijding eikenprocessierups weer van start

De eikenprocessierupsen zijn uit het ei gekropen. Daarom start de bestrijding, als de weersomstandigheden meezitten, op woensdagavond 19 april. De bestrijding vindt net als voorgaande jaren plaats in de avonduren tussen 19.00 en 02.30 uur.

Bestrijding eikenprocessierups weer van start

Werkzaamheden in Wemenstraat van start

Na de sloop van de Lambertuspassage, starten nu de werkzaamheden aan het gebied rondom de Lambertusbasiliek.

Werkzaamheden in Wemenstraat van start

Hengelo zet grote stap richting realisatie Circulair Ambachtscentrum

Gemeente Hengelo en Twente Milieu ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst.

Hengelo zet grote stap richting realisatie Circulair Ambachtscentrum

FIXbrigade helpt Hengeloërs om te verduurzamen

Energiecoöperatie Energie van Hengelo gaat de FIXbrigade Hengelo opzetten.

FIXbrigade helpt Hengeloërs om te verduurzamen

Geen gezondheidsrisico’s in 24 tuinen in de Hasseler Es

In de 24 tuinen in de Hasseler Es zijn geen gehaltes van de chemische stof PFAS gevonden die gezondheidsrisico’s veroorzaken.

Geen gezondheidsrisico’s in 24 tuinen in de Hasseler Es

Twickel College winnaar scholierendebat

Het Twickel College heeft vanmiddag het scholierendebat 2023 gewonnen. De debaters van Twickel scoorden hoog op argumentatie, presentatie en teamwork. Het team won een wisselbeker en een cheque van 250 euro, te besteden aan de debatcultuur op school.

Twickel College winnaar scholierendebat

Scholierendebat in stadhuis

Op woensdag 12 april gaan de leerlingen van havo en vwo van de vier Hengelose scholengemeenschappen weer met elkaar in debat.

Scholierendebat in stadhuis

Onthulling plaquette en start tentoonstelling ‘Er hoeft er maar een te beginnen’

Donderdag 29 april 1943. Even na de middagpauze verlaten 3.000 arbeiders de machinefabriek Stork. Zo beginnen in het hart van Hengelo de April-meistakingen van 1943.

Onthulling plaquette en start tentoonstelling ‘Er hoeft er maar een te beginnen’

Omgeving Twentebad op de schop: veiliger en beter bereikbaar

Op 5 april 2023 start aannemer Strukton, in opdracht van de gemeente Hengelo, met het herinrichten van het gebied rondom het Twentebad.

Omgeving Twentebad op de schop: veiliger en beter bereikbaar

Mobiliteitsplan van de toekomst: veilig, bereikbaar, leefbaar én duurzaam

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het mobiliteitsplan ‘Heel Hengelo in beweging’. In dit plan worden keuzes gemaakt om Hengelo in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden én nog duurzamer te maken. Het plan heeft van 30 november 2022 tot en met 17 januari 2023 ter inzage gelegen. Iedereen kon in die periode een reactie op het plan geven. Op enkele onderdelen heeft dit gezorgd voor een constructieve bijdrage aan de ambitie van het plan. Het college van B en W heeft ingestemd met het definitieve plan. Daarmee gaat het plan ter besluitvorming door naar de gemeenteraad.

Mobiliteitsplan van de toekomst: veilig, bereikbaar, leefbaar én duurzaam

Hengelo op zwart tijdens Earth Hour

Hengelo doet op zaterdag 25 maart weer mee aan Earth Hour, samen met vele andere steden wereldwijd. Earth Hour is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WWF) om aandacht te vragen voor klimaatverandering en duurzaamheid. Ook dit jaar wordt Earth Hour in Hengelo georganiseerd door het platform 'Hengelo helemaal stil?' in samenwerking met de gemeente Hengelo.

Hengelo op zwart tijdens Earth Hour

Speciale website voor herdenkingen April-meistakingen 1943

29 april 1943, even na de middagpauze leggen 3.000 arbeiders van Machinefabriek Gebr. Stork & Co het werk neer. Zo braken 80 jaar geleden, in het hart van Hengelo, de April-meistakingen van 1943 uit. Deze staking verspreidde zich razendsnel over heel Nederland. Dit feit wordt op vele manieren in Hengelo én landelijk herdacht.

Speciale website voor herdenkingen April-meistakingen 1943

Hulp voor maatschappelijke organisaties bij hoge energielasten

Hengelose sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties en geloofsgemeenschappen die financiële problemen hebben over en door hun energierekening kunnen een beroep doen op het Hengeloos Energiefonds voor Maatschappelijke Organisaties (HEMO).

Hulp voor maatschappelijke organisaties bij hoge energielasten

Warenmarkt terug naar marktplein

Na ruim een jaar op het Stationsplein, keert de Hengelose warenmarkt terug naar het marktplein. Reden voor een feestje op woensdag 15 en zaterdag 18 maart.

Warenmarkt terug naar marktplein

Kom jij ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag?

Bij een wekelijks ommetje valt het je vast op: zwerfafval, één van de grootste ergernissen in ons land. Jij woont toch ook graag in een opgeruimde wijk? Op zaterdag 18 maart 2023 is het weer zover. Op deze dag worden overal in Hengelo (en Nederland) de handen uit de mouwen gestoken tijdens de Landelijke Opschoondag.

Kom jij ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag?

Uitstel sloop en nieuwbouw woningen Mariastraat en omgeving

Welbions heeft de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Mariastraat, Geerdinksweg, Wilderinksstraat en Krabbenbosweg uitgesteld tot april 2024. Dit is afgesproken op maandag 20 februari tussen Welbions en de gemeente Hengelo.

Uitstel sloop en nieuwbouw woningen Mariastraat en omgeving

Twente Milieu haalt in Hengelo gratis snoeihout op

Ook dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo de jaarlijkse takkenronde. Dat gebeurt van maandag 13 maart tot en met vrijdag 24 maart. Twente Milieu haalt op afspraak gratis snoeihout op.

Twente Milieu haalt in Hengelo gratis snoeihout op

Provincie, gemeente en dorpsraad werken samen aan een leefbaar Beckum

Dorpsraad Beckum, Gemeente Hengelo en Provincie Overijssel hebben gisteren een intentieovereenkomst ondertekend voor het verbeteren van de leefbaarheid in Beckum. Gemeente Hengelo en Beckum werken sinds 2022 samen aan een integraal plan voor woningen en voorzieningen. In het najaar tekende de gemeente nog een optieovereenkomst voor woningbouw op twee percelen in Beckum. De drie partijen hebben nu de intentie uitgesproken om intensief en gebiedsgericht samen te werken aan een toekomstbestendig, leefbaar en vitaal dorp Beckum.

Provincie, gemeente en dorpsraad werken samen aan een leefbaar Beckum

Werkzaamheden kruispunt Oldenzaalsestraat – Beethovenlaan - Sloetsweg

Van maandag 20 februari tot uiterlijk donderdag 2 maart wordt er gewerkt op het kruispunt Oldenzaalsestraat – Beethovenlaan – Sloetsweg. Eind 2022 zijn hier nieuwe verkeerslichten geplaatst. Helaas konden toen niet alle benodigde kabels worden aangelegd. Daardoor werken de wachttijdvoorspellers voor fietsers en de rateltikkers (zorgen ervoor dat blinden en slechtzienden veilig gebruik kunnen maken van een voetgangersoversteekplaats) op dit moment niet. Tijdens de werkzaamheden worden de kabels, die voor deze onderdelen nodig zijn, onder het kruispunt doorgelegd.

Werkzaamheden kruispunt Oldenzaalsestraat – Beethovenlaan - Sloetsweg

Twijfels over uw WOZ-waarde?

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van GBTwente.

Twijfels over uw WOZ-waarde?

Gemeente Hengelo doneert 1 euro per inwoner voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

De gemeente Hengelo maakt 1 euro per inwoner over aan de samenwerkende hulporganisaties Giro555 voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Gemeente Hengelo doneert 1 euro per inwoner voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

Hengelose Es: Van Grijs naar Groen!

De gemeente Hengelo gaat de strijd aan met verstening in de openbare ruimte. Vanaf 1 februari start het project 'Van Grijs naar Groen' in de wijk Hengelose Es. Inwoners van de Hengelose Es kunnen grijze locaties in de openbare ruimte aanmelden tot en met 28 februari. Het doel van het project is om versteende locaties in de openbare ruimte te vergroenen en zo een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijker Hengelo.

Hengelose Es: Van Grijs naar Groen!

Gemeentenieuws vanaf nu ook digitaal

Meld u aan!

Gemeentenieuws vanaf nu ook digitaal

Hengelo herdenkt april/mei-stakingen van 1943

Tachtig jaar geleden, op 29 april 1943, begon bij Machinefabriek Gebr. Stork & Co in Hengelo een staking tegen de gedwongen arbeidsinzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze staking verspreidde zich razendsnel over heel Nederland.

Hengelo herdenkt april/mei-stakingen van 1943

Vanaf juli kunnen alle hoogbouwbewoners hun etensresten scheiden

Alle hoogbouwbewoners krijgen vanaf juli de mogelijk om etensresten (gfe - groente, fruit en etensresten) te scheiden. Hengelo krijgt ruim 200 bioboxen. Gemeente Hengelo en Twente Milieu plaatsen de bioboxen bij hoogbouwlocaties. Tot nu toe gooien nog veel bewoners van hoogbouw hun etensresten bij het restafval.

Vanaf juli kunnen alle hoogbouwbewoners hun etensresten scheiden

Subsidieregeling voor zonne-energie bedrijvenpark Westermaat verlengd

Ondernemers van bedrijventerrein Westermaat kunnen ook dit jaar gebruik maken van de subsidieregeling van 30.000 euro voor extra duurzaamheidsadvies, met name voor zonnepanelen op daken. Het geld is bestemd voor advies over zonnepanelen op bedrijfsdaken, maar ook voor energiebesparing. Het college heeft de voucherregeling in samenwerking met Westermaat in Bedrijf met een jaar verlengd, omdat de gemeente ondernemers wil stimuleren om meer zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen.

Subsidieregeling voor zonne-energie bedrijvenpark Westermaat verlengd

Binnenstad doet deuren dicht

Open winkeldeuren in de winter of een winkelpui van enkel glas; als het gaat om energie besparen, valt er in de binnenstad nog veel te winnen. Maar hoe kunnen binnenstadondernemers dat het beste aanpakken en waar hebben ze hulp bij nodig? Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) en de gemeente komen samen in actie met onder meer speciale deurbordjes.

Binnenstad doet deuren dicht

College biedt koers voor duurzaamheid aan gemeenteraad aan

Burgemeester en wethouders hebben de koers geschetst die ze de komende jaren willen varen op gebied van duurzaamheid. Het college heeft Duurzaam Hengelo. Koers richting 2050 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In de koers staat in zes thema’s waar Hengelo zich op richt om de Hengelose duurzaamheidsdoelen te halen en bij te dragen aan de landelijke, Europese en wereldwijde klimaatdoelen.

College biedt koers voor duurzaamheid aan gemeenteraad aan

Meldpunt energiearmoede

Maakt u zich zorgen over het betalen van uw energierekening? Neem dan contact met ons op. Medewerkers van het zorgloket bieden hulp en staan klaar voor persoonlijk advies.

Meldpunt energiearmoede

College stelt Warmteprogramma vast

Hoe en wanneer gaan we in Hengelo onze huizen duurzaam verwarmen? Wat is het meest geschikte alternatief voor aardgas in de verschillende buurten en wijken? Welke buurten gaan we het eerst aanpakken? Wat zijn de financiële consequenties?

College stelt Warmteprogramma vast

De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van GBTwente

De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

Bodemonderzoek naar verontreinigde bodem in 24 tuinen in de Hasseler Es

In februari 1992 stortte een F16 straaljager neer in een deel van de Dinant Dijkhuisstraat en Paul van Kempenstraat in de Hasseler Es. Om de brand te blussen is blusschuim gebruikt waarin de chemische stoffen PFAS zaten. Recent is bekend geworden dat PFAS schadelijk kunnen zijn voor mens en natuur. Uit oriënterend onderzoek is gebleken dat er in de openbare ruimte op deze plek verhoogde gehaltes PFAS zijn aangetroffen. Daarom start de gemeente Hengelo op 23 januari met een bodemonderzoek in 24 tuinen.

Bodemonderzoek naar verontreinigde bodem in 24 tuinen in de Hasseler Es

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

De gemeente Hengelo nodigt alle Hengeloërs uit om op donderdag 12 januari het glas te heffen op het nieuwe jaar tijdens een informele bijeenkomst.

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Zonder afspraak een coronaprik halen bij Wijkcentrum Hengelose Es

GGD Twente organiseert in januari en februari iedere twee weken op woensdag een tijdelijke pop-up vaccinatielocatie aan de Uitslagweg 47 (Wijkcentrum Hengelose Es) in Hengelo. De tijdelijke locatie is bedoeld voor inwoners uit de directe omgeving die een basisprik of herhaalprik tegen corona willen halen. Er is vrije inloop, dus je hoeft geen afspraak te maken.

Zonder afspraak een coronaprik halen bij Wijkcentrum Hengelose Es

Datagedreven sturing vraagt aandacht van gemeentebestuur

Hengelo heeft een hoge ambitie voor datagedreven sturing: in het eindbeeld is datagedreven sturing het ‘nieuwe normaal’ binnen de eigen organisatie. Met 23 dataprojecten in anderhalf jaar tijd is de gemeente voortvarend uit de startblokken gekomen. Maar sturen en werken op basis van data is nog geen dagelijkse praktijk. Om die ambitie waar te maken, is meer sturing nodig. Ook de kaders voor het gebruik van data verdienen aandacht van de raad en het college. Dat blijkt uit het onderzoek naar Datagedreven Sturing dat de Rekenkamer Hengelo aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Datagedreven sturing vraagt aandacht van gemeentebestuur

Opknapbeurt voor winkelcentrum Groot Driene

Het winkelcentrum Groot Driene heeft een belangrijke functie in de wijk. Aanleiding voor de winkeliersvereniging Groot Driene om in 2019 een initiatief in te dienen voor de gemeentelijke kadernota om het winkelcentrum een ‘boost’ te geven om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Afgelopen jaren is er gewerkt aan een plan voor het hele gebied, dat ontwerp is nu definitief. Het college van B en W heeft ingestemd met de nieuwe inrichting voor het winkelcentrum en stelt daarmee 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de eerste fase van deze klus. Wethouder Hanneke Steen: ‘Dit is een mooie impuls voor de wijk, het winkelcentrum wordt flink opgeknapt. Daarbij wordt de verkeersveiligheid in het gebied serieus aangepakt! De schop kan wat mij betreft in de grond!’

Opknapbeurt voor winkelcentrum Groot Driene

Proefvakken voor deelfiets en -scooter

Sinds september 2020 zijn deelfietsen en -scooters in Hengelo te vinden. Verschillende bedrijven (Bolt, Check en Felyx) bieden hun diensten in onze stad aan. De opkomst van deelmobiliteit is een kans, maar Hengeloërs ervaren ook overlast en verrommeling van de openbare ruimte. De gemeente Hengelo neemt deze signalen serieus en gaat aan de slag met proefvakken waar deeltweewielers geparkeerd moeten worden.

Proefvakken voor deelfiets en -scooter

Studio15 Talenthouse start in Hengelo

Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak. Deelname aan culturele activiteiten draagt bij aan de veerkracht en persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Het Rijk heeft daarom vanuit ‘Impuls Jongerencultuur 2022’ middelen ter beschikking gesteld om deelname aan culturele activiteiten te stimuleren. Hengelo ontving € 310.000 en het college stemt in met de verstrekking van dat bedrag aan Oyfo voor het openen van een Studio15 Talenthouse in Hengelo. Metropool en Wijkracht werken mee aan dit pilot-initiatief.

Studio15 Talenthouse start in Hengelo

Hengelose studenten kunnen energietoeslag aanvragen

Studenten in Hengelo kunnen toch in aanmerking komen voor de landelijke energietoeslag van 1.300 euro. Dat heeft het college van B en W dinsdag 20 december besloten.

Hengelose studenten kunnen energietoeslag aanvragen

Hightech stad met groeiambities

Wethouder Hanneke Steen-Klok wethouder Gerard Gerrits staan in de Elsevier van 9 december. De gemeente neemt in die uitgave deel aan ‘EW Toplocaties’.

Hightech stad met groeiambities

Afname van omgevingslawaai door wegverkeer

Het omgevingslawaai dat in Hengelo wordt veroorzaakt door wegverkeer is verder afgenomen. 7.880 woningen hadden vorig jaar te maken met verkeerslawaai van 55 decibel of hoger. Dat waren in 2016 nog 8.963 woningen. In de gemeente Hengelo staan geen woningen die een hogere geluidbelasting hebben dan 75 decibel. Omgevingslawaai door railverkeer is wat toegenomen. In 2021 hadden 383 woningen te maken met lawaai door railverkeer. In 2016 waren dat 334 woningen. Industrie veroorzaakte vorig jaar lawaai bij 60 woningen. In 2016 waren dat er 79. Dat blijkt uit de geluidsbelastingkaarten die het college van B en W voor de derde keer heeft vastgesteld.

Afname van omgevingslawaai door wegverkeer

Zilveren erepenning voor Thales

Burgemeester Sander Schelberg reikt op dinsdag 13 december de zilveren Erepenning van Hengelo uit aan directeur Gerben Edelijn van Thales, vanwege het100-jarig bestaan. Dit gebeurt om 16.00 uur bij Thales, buiten tussen het Office en SFC Gebouw, Zuidelijke Havenweg 40, tijdens het kerstfeest voor het personeel.

Zilveren erepenning voor Thales

Gemeenteraad stemt in met omgevingsvisie Hart van Hengelo

De gemeenteraad heeft op 23 november unaniem ingestemd met de omgevingsvisie ‘Hart van Hengelo’. Deze visie gaat over de Binnenstad en Hart van Zuid. Hiermee is de tweede omgevingsvisie voor Hengelo vastgesteld. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de derde fase van de omgevingsvisie voor het overige stedelijke gebied.

Gemeenteraad stemt in met omgevingsvisie Hart van Hengelo

Eén toegankelijke en complete energieregeling moet verduurzaming versnellen

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie brachten maandag 5 december een werkbezoek aan Twente. Op uitnodiging van de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo spraken zij in Almelo over de energietransitie. De drie steden staan met de stedelijke corporaties en diverse marktpartijen een radicaal andere aanpak voor als het gaat om de energietransitie. Geen afzonderlijke subsidies en regelingen waar inwoners in verzeild raken, maar één toegankelijke en complete energieregeling. De Twentse steden vragen 846 miljoen euro van het Rijk om inwoners te ondersteunen die het op eigen kracht niet lukt te verduurzamen.

Eén toegankelijke en complete energieregeling moet verduurzaming versnellen

Nieuw toegangsbeleid Hengelose binnenstad

Het bestaande toegangsbeleid voor de Hengelose binnenstad voldoet niet meer. Dat is de conclusie van uitgebreid onderzoek naar het verkeer en het gedrag van verkeersgebruikers in de binnenstad. Uit het onderzoek komt het rapport ‘Advies actualisatie toegangsbeleid binnenstad Hengelo’ voort. In dit rapport worden de maatregelen geadviseerd die de binnenstad weer autovrij moeten maken. Het college heeft ingestemd met het verder uitwerken en aanpassen van het toegangsbeleid zoals beschreven in het adviesrapport.

Nieuw toegangsbeleid Hengelose binnenstad

Mobiliteitsplan: Heel Hengelo in beweging

Hengelo is volop in beweging. We willen meer en betaalbare woningen bouwen. En onze economische positie als technologische topregio versterken. Dat betekent meer inwoners, meer bedrijvigheid en daarmee ook meer verplaatsingen. Daarom is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een mobiliteitsplan voor Hengelo. Wethouder Hanneke Steen is blij met het resultaat: ‘De titel ‘Heel Hengelo in beweging’ zegt het al, er gebeurt een hoop in onze mooie gemeente. En om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Hengelo in de toekomst goed te houden, moeten we keuzes maken. Dat doen we in het mobiliteitsplan.’

Mobiliteitsplan: Heel Hengelo in beweging

Samenwerkende Twentse gemeenten sluiten contract met Vattenfall voor de levering van aardgas

De Samenwerkende Twentse Gemeenten (DSTG) Borne, Enschede, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Wierden en een aantal partners krijgen met ingang van 1 januari 2023 het aardgas dat ze verbruiken geleverd door Vattenfall. Drie gemeenten - Enschede, Hof van Twente en Losser - tekenden bovendien een overeenkomst met Twence voor de levering van groengas: een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van zowel Twence als de gemeenten.

Samenwerkende Twentse gemeenten sluiten contract met Vattenfall voor de levering van aardgas

Energiekrediet voor Hengelose bedrijven

De gemeente Hengelo biedt een kredietmogelijkheid aan voor Hengelose bedrijven die door gestegen energielasten in de problemen komen. Deze kredietmogelijkheid geldt tijdelijk totdat de landelijke regeling ‘Tegemoetkoming Energie Kosten’ (TEK) van kracht wordt.

Energiekrediet voor Hengelose bedrijven

Vraag van de maand

Elke laatste dinsdag van de maand leest u hier over een kwestie waar veel mensen over belden naar de gemeente. Of waarover ze informatie zochten op deze site. Deze keer:

Vraag van de maand

Hengelose bushaltes worden aangepakt

De komende maanden vernieuwt de provincie Overijssel de borden met reisinformatie bij bushaltes in de gemeente Hengelo. De nieuwe digitale informatieborden zijn moderner en een stuk energiezuiniger dan de oude. Op de digitale borden staat hoe laat de bussen vertrekken, informatie over vertragingen, omleidingen en alternatieve routes. De verwachting is dat de werkzaamheden aan de haltes eind juni 2023 zijn afgerond.

Hengelose bushaltes worden aangepakt

College stelt bijna half miljoen beschikbaar voor zonneveld Boeldershoek

De komst van een zonneveld in de Boeldershoek is weer een stap dichterbij. Het college van B en W wil een zogenoemd voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van €489.120,-. De gemeenteraad moet dit bedrag nog goedkeuren. Het geld komt beschikbaar voor de netaansluiting, het opstellen van een plan en ontwerp voor de ontwikkeling en exploitatie van het zonneveld, aanvullend onderzoek en het participatietraject.

College stelt bijna half miljoen beschikbaar voor zonneveld Boeldershoek

Hengelo ontvangt van Rijksoverheid subsidie van € 15 miljoen

Hengelo heeft vandaag vanuit Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) een subsidie van maar liefst € 15 miljoen ontvangen. De subsidie is bestemd voor de versnelde bouw van in totaal 1500 woningen in de binnenstad en Hart van Zuid. Om die versnelling te realiseren moeten nieuwe woningbouwlocaties goed bereikbaar zijn. Speciaal daarvoor heeft het Rijk het MIRT-programma in het leven geroepen.

Hengelo ontvangt van Rijksoverheid subsidie van € 15 miljoen

Twente Board blij met impuls van 30 miljoen euro voor spoorlijn Zwolle-Twente-Münster

Twente Board is blij met de toezegging van het Rijk van 30 miljoen euro voor de treinverbinding Zwolle-Twente-Münster. Dit is van doorslaggevende betekenis voor het voortbestaan van deze spoorverbinding met onze Oosterburen. En dat is hard nodig, want alleen al tussen Enschede en Münster reizen dagelijks ruim tienduizend mensen op en neer.

Twente Board blij met impuls van 30 miljoen euro voor spoorlijn Zwolle-Twente-Münster

Wat gaat de gemeente doen in 2023?

De Hengelose gemeenteraad heeft ingestemd met de Beleidsbegroting 2023 – 2026. Met daarin ruimte en ambitie voor nieuwe investeringen in de stad.

Wat gaat de gemeente doen in 2023?

Hengelo zoekt Junior Cyber Agents

Een smartphone, laptop en/of tablet zijn niet meer weg te denken. Even snel wat opzoeken op Google of een Instagram story maken, we zijn er de hele dag mee bezig! Helaas niet altijd zonder gevaren!

Hengelo zoekt Junior Cyber Agents

Welkom in het stadhuis van Hengelo!

Bent u benieuwd hoe uw stadhuis er van binnen uitziet? De gemeente Hengelo nodigt u van harte uit voor het Open Huis op zaterdag 26 november van 10.00 tot 16.00 uur.

Welkom in het stadhuis van Hengelo!

Oekraïners langer in woningen Nijverheid

De Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk in de woningen van Welbions in de Nijverheid wonen, kunnen daar enkele maanden langer blijven. Welbions stelt de werkzaamheden voor de sloop en vervolgens nieuwbouw van de betreffende woningen in de Nijverheid uit tot na de zomervakantie van 2023. De reden hiervoor is de lange levertijd van de benodigde bouwmaterialen voor de nieuwbouw en het tekort aan personeel in de bouw.

Oekraïners langer in woningen Nijverheid

Aandacht voor Week van de Pleegzorg

Soms zijn er omstandigheden waardoor een kind (tijdelijk) niet kan terugvallen op een veilige thuisomgeving. Gelukkig zijn er in Hengelo veel mensen die iets voor een ander willen betekenen, zoals pleegouders. Dat zijn vrijwilligers die een kind van een ander in hun huis én hart opnemen, tijdelijk of langer. En dat is hard nodig! Elk jaar zijn er veel nieuwe pleeggezinnen nodig. De gemeente is heel blij met de bijna 80 Hengelose pleeggezinnen. Daarom biedt de gemeente alle pleeggezinnen een cadeaukaart aan.

Aandacht voor Week van de Pleegzorg

College stemt in met omgevingsvisie ‘Hart van Hengelo’

Het college van B en W heeft op 11 oktober ingestemd met de omgevingsvisie ‘Hart van Hengelo’. Deze visie gaat over de Binnenstad en Hart van Zuid. Het college stelt de gemeenteraad voor om de omgevingsvisie vast te stellen.

College stemt in met omgevingsvisie ‘Hart van Hengelo’

Gemeente zet duizenden lichten uit

Op zaterdagavond 29 oktober is het van 20.00 tot 21.00 uur pikkedonker in de stad. De gemeente zet dan duizenden openbare lichtpunten uit. Aanleiding is de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Op deze avond vragen verschillende organisaties en instellingen aandacht voor lichtvervuiling en energiebesparing. In de bibliotheek zijn op deze avond activiteiten in het donker.

Gemeente zet duizenden lichten uit

Verlichte tocht Licht in het donker en Allerzielenviering

Nabestaanden kunnen hun dierbaren gedenken tijdens twee gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten. Op woensdag 26 oktober is er een verlichte tocht over het begraaf- en gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat. Op zondag 6 november is de Allerzielenviering op het begraaf- en gedenkpark aan de Deurningerstraat.

Verlichte tocht Licht in het donker en Allerzielenviering

Bladruimen start 24 oktober

Het is herfst, de tijd van vallende bladeren en mooie kiekjes. De gevallen bladeren kunnen soms ook zorgen voor gevaarlijke situaties bijvoorbeeld op straten en fietspaden. Daarom starten Gildebor en groenaannemers vanaf maandag 24 oktober met het verwijderen van bladeren in de openbare ruimte. Door de warme en droge zomer is dat een weekje eerder dan u gewend bent.

Bladruimen start 24 oktober

Wolfkaterweg in beeld voor woningbouw

De gemeente Hengelo heeft met twee grondeigenaren een optieovereenkomst gesloten om twee percelen grond aan te kopen aan de Wofkaterweg in Beckum. De gemeente is met onder meer de Dorpsraad Bruisend Beckum de mogelijkheden aan het onderzoeken om woningen te bouwen in en rondom Beckum. Dat is nodig voor de leefbaarheid in Beckum.

Wolfkaterweg in beeld voor woningbouw

Trebbe ontwikkelt samen met Stork en gemeente Hengelo visie op Stork-locatie

De gemeente Hengelo, Stork en Trebbe gaan samen een integrale herontwikkelingsvisie opstellen voor de voormalige Koninklijke Machinefabriek Stork (KMS) locatie aan het Industrieplein in Hart van Zuid in Hengelo.

Trebbe ontwikkelt samen met Stork en gemeente Hengelo visie op Stork-locatie

Taalpunt Hengelo gecertificeerd

Wethouder Jacqueline Freriksen heeft het kwaliteitscertificaat van het CBCT uitgereikt aan Taalpunt Hengelo. Met de certificering wordt nog duidelijker wat voor belangrijke schakel Het Taalpunt is.

Taalpunt Hengelo gecertificeerd

Coming Out Dag: 11 oktober 2022

Dinsdag 11 oktober is het internationale Coming Out Dag. Dit is de dag waarop we wereldwijd stilstaan bij het uit-de-kast-komen van lhbti's en queer-personen. Dit is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hengelo hangt dan de Progressvlag uit, de opvolger van de regenboogvlag. Als symbool dat iedereen erbij hoort in Hengelo.

Coming Out Dag: 11 oktober 2022

Investeren in de toekomst ondanks onzekere tijden

Het college van B en W biedt een structureel sluitende Beleidsbegroting 2023-2026 aan de gemeenteraad aan. Met daarin ruimte en ambitie voor nieuwe investeringen in de stad, ondanks onzekere gemeentefinanciën op de lange termijn. Hanneke Steen, wethouder Financiën: ‘Juist nu willen en moeten we investeren daar waar dat het hardst nodig is’. Het college werkt aan een strategische agenda, om hier richting aan te geven.

Investeren in de toekomst ondanks onzekere tijden

Burgemeestersontbijt

Burgemeester Sander Schelberg ontbijt vrijdag 7 oktober met kinderen van IKC Esrein. Dit in het kader van de week van het jaarlijks Nationaal Schoolontbijt. Bakkerij Nollen zorgt voor een lekker en gezond ontbijt.

Burgemeestersontbijt

Zilveren Erepenning voor Hengelose Amateur Fotografen Vereniging

Zaterdag 1 oktober 2022 zal wethouder Marie-José Luttikholt de Zilveren Erepenning van de stad overhandigen aan de voorzitter van de Hengelose Amateur Fotografen Vereniging (HAFV) Jan van Asveld. Dit gebeurt om 15.00 uur op het Evenementenplein bij het stadhuis aan het Burgemeester Jansenplein, bij de opening van de expositie Hengelo Bepalend.

Zilveren Erepenning voor Hengelose Amateur Fotografen Vereniging

Vluchtelingen Nijverheid naar Hazenweg

Begin volgend jaar verandert er iets voor de Oekraïense vluchtelingen die nu verblijven in de woningen van Welbions in de Nijverheid. Zij verhuizen in februari 2023 naar de bestaande opvanglocatie aan de Hazenweg. De vluchtelingen en de omwonenden van de Hazenweg zijn daar afgelopen weekend over geïnformeerd.

Vluchtelingen Nijverheid naar Hazenweg

Duurzaamheidsmarkt bij stadhuis

Op zaterdag 8 oktober staat er op het plein voor het stadhuis een grote duurzaamheidsmarkt. Belangstellenden kunnen hier bij verschillende kraampjes terecht voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. De wooncoaches van Hengelo Energie zijn bijvoorbeeld aanwezig om advies te geven over isoleren en besparen, maar ook over de aanschaf van een warmtepomp of zonnepanelen.

Duurzaamheidsmarkt bij stadhuis

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

Op zaterdag 24 september zet Hengelo voor de 14e keer de Hengelose veteranen in het zonnetje. Zo’n 135 veteranen reageerden op de uitnodiging van burgemeester Sander Schelberg en komen naar de Hengelose Veteranendag.

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

Omgevingsvisie stedelijk gebied

Zoals u weet zijn we al druk bezig met de omgevingsvisie Hengelo. Op dit moment zijn we bezig met de derde fase van de omgevingsvisie, het stedelijk gebied. Vanaf 3 september gaan we inwoners en ondernemers uit het visiegebied bevragen over hun (fysieke) leefomgeving.

Omgevingsvisie stedelijk gebied

Sluiting pand aan Slachthuisweg

Burgemeester Sander Schelberg heeft een pand aan de Slachthuisweg in Hengelo voor zes maanden gesloten. Dit op grond van de APV en de Gemeentewet naar aanleiding van (politie)onderzoeken in dit pand. Tijdens de laatste doorzoeking van het rechercheteam zijn meerdere goederen in beslag genomen. De sluiting van het pand gaat per direct in.

Sluiting pand aan Slachthuisweg

Update: Vervanging verkeerslichten Oldenzaalsestraat en Weideweg

Van 12 september tot en met 2 december worden verkeerslichten op zeven locaties in Hengelo vervangen. Er wordt gestart aan de Weideweg, vanaf 17 oktober is de Oldenzaalsestraat aan de beurt. Het verkeer kan, met enige hinder, gebruik blijven maken van de kruispunten.

Update: Vervanging verkeerslichten Oldenzaalsestraat en Weideweg

Zilveren Erepenning voor Wijkcentrum ’t Lansink

Op donderdag 1 september reikte wethouder Marie-José Luttikholt de zilveren Erepenning uit aan de voorzitter van het Wijkcentrum ’t Lansink, de heer Jan Willem Korenromp. Dit ter ere van het 100-jarig jubileum bij Wijkcentrum.

Zilveren Erepenning voor Wijkcentrum ’t Lansink

Hengelo ontvangt van ministerie van EZK subsidie van € 4,8 miljoen

Vandaag heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend gemaakt een subsidie van € 4,8 miljoen aan Hengelo te verstrekken. De subsidie komt voort uit het programma Impulsaanpak Winkelgebieden (IW). Het is bestemd voor de herinrichting van het gebied achter het voormalige V&D pand. Het gaat om de locatie tussen de Marskant en de Beekstraat. Dit gebied wordt getransformeerd van winkelgebied naar woongebied.

Hengelo ontvangt van ministerie van EZK subsidie van € 4,8 miljoen

Lambertuskermis allereerste kermis zonder uitstoot van fossiele brandstof

Een primeur op de Hengelose Lambertuskermis dit jaar! Van 14 tot en met 18 september draaien alle attracties op accustroom. Dit betekent dat de attracties voor het eerst niet aangedreven worden door een dieselaggregaat; een unicum. Nog niet eerder heeft een kermis in Nederland volledig gedraaid op accustroom.

Lambertuskermis allereerste kermis zonder uitstoot van fossiele brandstof

Winkelcentrum Slangenbeek bijna 700 m2 groen rijker

In het voorjaar van 2021 won de vergroening van het Winkelcentrum Slangenbeek de stemronde voor Van Grijs naar Groen in Slangenbeek. Bijna 700 vierkante meter verharding in het winkelcentrum is vergroend. Een prachtig resultaat! En er gebeurt nog veel meer!

Winkelcentrum Slangenbeek bijna 700 m2 groen rijker

30 nieuwe inwoners in de opvanglocatie aan de Hazenweg

Dinsdagavond 12 juli hebben dertig nieuwe inwoners intrek genomen in de vluchtelingenopvanglocatie aan de Hazenweg. Het gaat om kinderen met hun moeders en enkele vaders, van diverse nationaliteiten. Veiligheidsregio Twente heeft samen met de veertien Twentse gemeenten toegezegd om voor 225 noodplekken en dus extra opvang te zorgen om de locatie in Ter Apel te ontlasten.

30 nieuwe inwoners in de opvanglocatie aan de Hazenweg

Wooncoaches klaar om Hengeloërs te helpen met verduurzamen

De gemeente Hengelo en Coöperatie Hengelo Energie willen huiseigenaren stimuleren om hun woningen te verduurzamen. Dat houdt in dat de wooncoaches adviezen gaan geven hoe Hengeloërs energie kunnen besparen door bijvoorbeeld hun woning goed te isoleren, maar ook hoe ze zelf energie kunnen opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen; de meest groene energie is immers de energie die niet gebruikt hoeft de worden. Ook moet deze aanpak armoede als gevolg van hoge energielasten tegengaan.

Wooncoaches klaar om Hengeloërs te helpen met verduurzamen

200 tijdelijke huurwoningen in Groot Driene

Voor jongeren, studenten en spoedzoekers is het momenteel moeilijk om betaalbare en geschikte woonruimte te vinden. Gemeente Hengelo, woningcorporatie Welbions en ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe slaan de handen ineen om snel enige verlichting op de woningmarkt te brengen. Het resultaat is dat er 200 tijdelijke huurwoningen worden geplaatst op de voormalige ROC-locatie aan de Sportlaan Driene in Hengelo.

200 tijdelijke huurwoningen in Groot Driene

Reset van sociaal domein

Het college van B en W windt er geen doekjes om; het sociale domein van de gemeente Hengelo moet grondig veranderen en wel nu.

Reset van sociaal domein

IKEA opent nieuwe zonnecarports met meer dan 3400 zonnepanelen

IKEA Hengelo heeft 3.460 zonnepanelen geplaatst op de parkeerplaats. De vestiging heeft extra oppervlakte voor de panelen gecreëerd met zogenoemde zonnecarports boven de parkeerplaatsen. De zonnepanelen van IKEA Hengelo wekken 1.8 megawattpiek per jaar op.

IKEA opent nieuwe zonnecarports met meer dan 3400 zonnepanelen

Strategische agenda voor gezonde toekomst

Het college van B en W wil de komende jaren samen met de gemeenteraad, inwoners en partners bouwen aan een strategische agenda voor de toekomst. Zodat er geld beschikbaar is en blijft om te investeren in de stad, juist daar waar dat het hardste nodig is. Het college stelt de raad voor om deze agenda binnen een jaar op te stellen. In de Zomerbrief geeft het college een eerste aanzet voor de strategische koers. De gemeenteraad bespreekt de Zomerbrief op 12 juli tijdens een politieke markt.

Strategische agenda voor gezonde toekomst

Intrekkingsbesluit 'noodverordening boerenprotest Twence'

De toegangswegen naar de afvalverbrandingsinstallatie van Twence waren geblokkeerd.

Intrekkingsbesluit 'noodverordening boerenprotest Twence'

Bus en aanhanger met ‘drugsvaten’ zorgt voor meldingen van Twentse inwoners

De afgelopen weken heeft op verschillende plekken in Twente een bus en aanhanger vol met ‘drugsvaten’ en materialen voor de productie van drugs gestaan. Met deze actie vragen politie en gemeenten in Twente aandacht voor het thema drugscriminaliteit en werd er gekeken in hoeverre inwoners bereid zijn een verdachte situatie te melden. Dit leverde een wisselend beeld op.

Bus en aanhanger met ‘drugsvaten’ zorgt voor meldingen van Twentse inwoners

SchouwArt mag podium voor beeldende kunst vormgeven

Hengelo is weer een stap dichterbij een permanent podium voor beeldende kunst.

SchouwArt mag podium voor beeldende kunst vormgeven

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend

Op donderdag 23 juni werd de vernieuwde Elsbeek in Hengelo officieel geopend. Het terrein naast de Elsbeek was voor deze gelegenheid feestelijk aangekleed en samen met omwonenden en samenwerkende partijen werd de opening van de Elsbeek gevierd.

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend

Woninginbraak: Je zou het maar meemaken

Stel je voor. Na en dag werken, ga je nog even samen met de hond op bezoek bij familie. Rond 17.00 uur ga je weg en twee uur later word je gebeld door de buurvrouw ‘volgens mij is er ingebroken bij jou’. In paniek rijd je naar huis en wat je daar aantreft, blijft je tot op de dag van vandaag bij.

Woninginbraak: Je zou het maar meemaken

Tweede omgevingsvisie ter inzage

De wereld om ons heen verandert snel. Op hetzelfde moment spelen diverse grote trends op het gebied van demografie, technologie en klimaat. Deze leiden in ons land tot een aantal grote ruimtelijke opgaven. De komst van online winkelen zet centrumgebieden onder druk, de inwoners en behoeftes veranderen, er is een grote vraag naar woningen en we hebben samen een grote duurzaamheidsopgave. Met de omgevingsvisie wordt ingespeeld op deze maatschappelijke ontwikkelingen en wordt er richting gegeven aan de toekomstbestendige stad. De visie ligt tot en met 26 juli ter inzage en op 23 juni is er een informatieavond in de stadhuishal.

Tweede omgevingsvisie ter inzage

Een exclusief interview met Special Olympics-atleten Friso Roeleveld en Sanne Droste!

Nog een paar dagen en dan gaan de Special Olympics Nationale Spelen (SONS) Twente officieel van start met een grandioze openingsceremonie en atletenparade in het FBK-stadion.

Een exclusief interview met Special Olympics-atleten Friso Roeleveld en Sanne Droste!

Boeldershoek in beeld voor zonneveld

Vattenfall wil een zonneveld ontwikkelen in het energiegebied bij Twence en heeft een principeverzoek ingediend bij de gemeente. De gemeente is hiermee akkoord. De locatie van Vattenfall grenst aan het gebied waar de gemeente Hengelo ook een zonneveld wil ontwikkelen. De gemeente heeft Vattenfall uitgenodigd om in gesprek te gaan over de invulling en voorwaarden, zoals de participatie van omwonenden en omliggende bedrijven.

Boeldershoek in beeld voor zonneveld

Avondopenstelling Milieupark

Ook dit jaar is het Milieupark aan de Wegtersweg in augustus op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. Op donderdag 2 juni is dit jaar de eerste avondopenstelling. Met de avondopenstelling in de zomermaanden is het voor meer mensen mogelijk het Milieupark te bezoeken.

Avondopenstelling Milieupark

Nieuwe wethouders benoemd

Tijdens een speciale raadsvergadering op 25 mei zijn de Hengelose wethouders benoemd. Voor BurgerBelangen neemt Jacqueline Freriksen deel aan het college, voor de VVD Gerard Gerrits, voor het CDA Hanneke Steen-Klok, voor de PvdA Marie-José Luttikholt en voor D66 Claudio Bruggink.

Nieuwe wethouders benoemd

Kruispunt Deldenerstraat – Marskant weer open!

Op woensdag 25 mei is het kruispunt Deldenerstraat weer open voor alle verkeer. Op 10 mei 2021 werd deze belangrijke kruising afgesloten. Een nieuwe inrichting voor de Deldenerstraat (vanaf de Langestraat tot aan de kruising Tuindorpstraat (inclusief Mitchamplein) en Marskant volgde. Iets meer dan een jaar later is de volledige kruising heringericht én weer open. Wethouder Gerard Gerrits is blij met de afronding van de vernieuwing van de Deldenerstraat: ‘Werkzaamheden aan een belangrijke invalsweg hebben veel impact in de stad. Ik ben blij met het begrip én geduld wat we de afgelopen jaren van onze inwoners hebben gekregen’.

Kruispunt Deldenerstraat – Marskant weer open!

Erepenning voor Volksuniversiteit Hengelo

Op vrijdag 20 mei reikt wethouder Claudio Bruggink de gemeentelijke Erepenning uit aan de Volksuniversiteit Hengelo. De uitreiking vindt om 13.30 uur plaats bij de Gieterij (ROC van Twente) tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de Volksuniversiteit. Dit jubileum wordt een klein jaar later gevierd, omdat het vanwege de eerdere coronabeperkingen niet door kon gaan.

Erepenning voor Volksuniversiteit Hengelo

Inwonerspeiling

Doe mee en vul de vragenlijst in!

Inwonerspeiling

Nog geen rookmelders?

Er komt een nieuwe wet aan: vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders op iedere verdieping verplicht. Gelukkig is het plaatsen zo gedaan. Heb je het altijd uitgesteld? Dan is dit het moment om rookmelders te plaatsen. Peter Schuurmans van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond legt uit hoe je in drie eenvoudige stappen rookmelders kunt plaatsen.

Nog geen rookmelders?

Uitkomst college-onderhandelingen

De afgelopen weken hebben de partijen BurgerBelangen Hengelo, VVD, CDA, PvdA en D66 intensief met elkaar gesproken over de (toekomst)plannen voor Hengelo. Met een goed resultaat, er is overeenstemming bereikt!

Uitkomst college-onderhandelingen

Uitreiking Nijverbij aan Erwin Bolhaar

Op dinsdag 17 mei reikt wethouder Bas van Wakeren het Stadscompliment, De Nijverbij, uit aan de heer Erwin Bolhaar. De uitreiking vindt plaats om ca. 14.30 uur in Woonzorgcentrum Herinckhave, Backenhagenlaan 76.

Uitreiking Nijverbij aan Erwin Bolhaar

Pas uw huis aan met ‘Lang zult u wonen’!

U woont met plezier in uw eigen buurt en hoopt zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen waar u nu woont. Hoe maakt u uw huis daar geschikt voor?

Pas uw huis aan met ‘Lang zult u wonen’!

Scholen uit Hengelo, Twenterand en Berkelland strijden tegen textielafval

De Textiel Race is een initiatief van Knol Recycling. Het project is officieel van start gegaan met een kick-off met Wethouder Bas van Wakeren op de Wilbertschool.

Scholen uit Hengelo, Twenterand en Berkelland strijden tegen textielafval

Positieve waardering binnenstad blijft

De waardering voor de binnenstad handhaaft zich op een stabiel niveau. Sinds 2019 stijgt de waardering voor de binnenstad na jarenlange afname. Dit blijkt uit de jaarlijkse binnenstadspeiling onder leden van het Hengelopanel in 2021. Aan de ondervraagden zijn elf te waarderen aspecten voorgelegd. Ten opzichte van 2020 is er meer variatie in de waardering te zien. De positieve waardering van de sfeer en ‘de binnenstad in het algemeen’ is licht gestegen. Opvallend deze keer is toename van de waardering voor het ‘groen’ en de daling voor ‘de kwaliteit van het winkelaanbod’.

Positieve waardering binnenstad blijft

Alleen folders in de bus met Ja-sticker

Vanaf 1 juni 2022 geldt in Hengelo de Ja-sticker. U ontvangt dan alleen reclamefolders als u een Ja-sticker op uw brievenbus plakt. Doet u niets, dan krijgt u geen reclamefolders. Met de Ja-sticker wil de gemeente papierverspilling verminderen. Een gemiddeld huishouden ontvangt per jaar zo’n 26 kilo reclamedrukwerk. Een groot deel hiervan belandt ongelezen bij het oud papier.

Alleen folders in de bus met Ja-sticker

Gemeente gesloten op 5 mei

De gemeente is donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.

Gemeente gesloten op 5 mei

Hengelo krijgt er fraaie woonlocaties bij

Binnen afzienbare tijd start de verkoop van 28 bouwkavels aan de Marskant en 13 bouwkavels van het plan ‘Broek aan het Pad’. Geïnteresseerden kunnen donderdagavond 12 mei tijdens een informatieavond terecht in het stadhuis in Hengelo.

Hengelo krijgt er fraaie woonlocaties bij

Vrijheid in Verbondenheid

Op donderdag 5 mei vieren wij Nationale Bevrijdingsdag. Op de vooravond daarvan, op woensdag 4 mei, worden ook in Hengelo de slachtoffers herdacht die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Daarom wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Bij het herdenkingsmonument voor het stadhuis worden kransen gelegd.

Vrijheid in Verbondenheid

€ 145.000 voor vernieuwing en versterking culturele programmering

Afgelopen winter moesten veel culturele instellingen de deuren weer sluiten door de lockdown. Nu er weer van alles mag, is het voor de culturele sector belangrijk dat ze nieuwe activiteiten kunnen organiseren. De omvang van budgetten is vaak beperkt, waardoor nieuwe activiteiten opzetten niet mogelijk is of een te groot risico is. Het Rijk heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld om de culturele sector te ondersteunen. Gemeente Hengelo zet daarvan € 145.000 in zodat de culturele sector kan investeren voor de lange termijn en zorgen dat er weer innovatie plaats kan vinden in de sector.

€ 145.000 voor vernieuwing en versterking culturele programmering

Lintjesregen in Hengelo

Op dinsdag 26 april reikt burgemeester Sander Schelberg zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich jarenlang vrijwillig inzetten voor de maatschappij. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal in het stadhuis tussen 10.00 en 12.00 uur.

Lintjesregen in Hengelo

Herinrichting: Nieuwstraat en eerste deel Brinkstraat afgerond

Al een aantal maanden is aannemer Dusseldorp druk bezig met de werkzaamheden in het kernwinkelgebied en op het marktplein. De eerste winkelstraten zijn inmiddels ingericht tonen hun nieuwe gezicht graag aan de stad.

Herinrichting: Nieuwstraat en eerste deel Brinkstraat afgerond

Duurzaamheidsroute A35 kan energie opwekken voor 25.000 huishoudens

De Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting minimaal 75 GWh tot maximaal 100 GWh aan energie opwekken. Dat is genoeg voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens in Twente. Dat blijkt uit een verkenningsrapport van verschillende samenwerkingspartners in Twente. Uit de verkenning blijkt dat de grond langs de A35 en een deel van de A1 geschikt is voor zonnevelden.

Duurzaamheidsroute A35 kan energie opwekken voor 25.000 huishoudens

Nieuwe tijdelijke invulling in voormalige MTS

De komende periode ontstaat er weer meer levendigheid in de voormalige Hofstede MTS aan het Industrieplein.

Nieuwe tijdelijke invulling in voormalige MTS

Oplevering Informatieverslag

Informateur Stefan Kuks heeft woensdagavond 13 april zijn informatieverslag gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Oplevering Informatieverslag

Bestrijding eikenprocessierups weer van start

De eerste eikenprocessierupsen zijn op 8 april weer uit het ei gekropen. Dat betekent dat de preventieve bestrijding van de rups weer gaat beginnen. Als de weersomstandigheden meezitten start dit op 13 april. Gildebor komt de komende weken tussen 19.00 en 02.30 uur twee keer langs om alle zomereiken te bespuiten met aaltjes.

Bestrijding eikenprocessierups weer van start

Waar kwamen al die kindergeluiden vandaan?

Een heleboel kinderen waren het! Met heel veel enthousiasme.

Waar kwamen al die kindergeluiden vandaan?

Het nieuwe Actieplan ’22-’26 staat voor een sfeervolle en levendige binnenstad

Het Actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad voor 2022-2026 is realistisch en net zo ambitieus als het Actieplan 2017-2021. Vrijwel alle ambities uit het vorige Actieplan zijn gerealiseerd of in gang gezet. In de periode 2022-2026 verschuift de focus geleidelijk naar de rand van de binnenstad. Het gaat hierbij vooral om de aanloopstraten en transformatie naar wonen en werken van gebieden in het centrum maar buiten het compacte hart van binnenstad. De omgevingsvisie Binnenstad-Hart van Zuid en de ontwikkeling van de spoorzone Hengelo-Enschede bieden kansen en uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad in de komende jaren. Een groot en belangrijk onderdeel is de verdere uitwerking en realisatie van het plan Lange Wemen.

Het nieuwe Actieplan ’22-’26 staat voor een sfeervolle en levendige binnenstad

Stadscompliment De Nijverbij voor de heer Marinus van Rooij

Als blijk van dank voor zijn vrijwillige inzet

Stadscompliment De Nijverbij voor de heer Marinus van Rooij

Netwerk van laadpalen in de hele stad

De gemeente Hengelo heeft een kaart gemaakt waar alle bestaande en toekomstige laadpalen op staan in Hengelo.

Netwerk van laadpalen in de hele stad
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu