Informatie over het coronavirus

Update: donderdag 6 augustus

Op deze pagina delen we praktische informatie over de gevolgen van de landelijke maatregelen voor de gemeente Hengelo. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge hebben op donderdag 6 augustus een persconferentie gegeven over de coronasituatie in Nederland.

De maatregelen die worden getroffen:

 1. Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
  Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 en er wordt geen alcohol gedronken.
 2. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.
 3. De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.
 4. Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van max. 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enz.) op.
 5. In eerste instantie op Schiphol, maar later ook op andere locaties, zal een teststraat worden ingericht voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst laten reizigers zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.

De Veiligheidsregio’s kunnen bijvoorbeeld overgaan tot:

 • De openingstijden van de horeca beperken
 • Gedragsmaatregelen invoeren zoals mondkapjesplicht op buitenlocaties.
 • Locaties zoals een park of winkelcentrum sluiten
 • Parkeergelegenheden afsluiten, zoals een parkeerplaats bij het strand of stadscentrum
 • Publieks- en verkeersstromen in goede banen leiden op drukke plekken
 • Handhaven van de basisregels en toezien op de naleving van afspraken binnen sectoren
 • Grootschalige samenkomsten verbieden zoals publiek uit een voetbalstadion of bij trainingen weren

Zij zullen ook weer strenger gaan handhaven als dit nodig blijkt.

Grip op het virus

Het belangrijkste is dat we met zijn allen weer grip op het virus krijgen. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basisregels volgen. Ook thuis. Juist thuis. Houd rekening met het aantal gasten dat u thuis kunt ontvangen op 1,5 meter. Zorg dat uw gasten zich aan de hygiëne-maatregelen kunnen houden. Geen omhelzingen, niet naast elkaar op de bank. Juist in de thuissituatie blijken veel mensen besmet te raken.

En verder blijft ook onverkort gelden dat iedereen thuis blijft bij klachten en zich laat testen. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve testuitslag volgt dan bron- en contactonderzoek. Daarmee versterken we ook weer het zicht op de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

Lees verder op Rijksoverheid.nl

Meer informatie in eenvoudige taal

 

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: Hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte. 

Voor iedereen in Nederland geldt:

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
 • vermijd drukte:
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • ga weg als het druk is;
 • reis zoveel mogelijk buiten de spits.


Lees verder op Rijksoverheid.nl

Veelgestelde vragen over de basisregels

Vakantie is dit jaar door het coronavirus minder onbezorgd dan anders. Vermijd drukte, ook tijdens de vakantieperiode. Gaat u toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. Plan uw vakantie, als het kan, buiten de schoolvakanties. Houd u waar ook ter wereld altijd aan de basisregels (Klachten? Blijf thuis en laat u testen, houd afstand, vermijd drukte en was vaak uw handen). Als de lokale regels strenger zijn, dan gelden deze. 

Als u op vakantie wilt naar het buitenland, controleer dan eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl. Houd er rekening mee dat in ieder land beperkende maatregelen zijn. Ontwikkelt u tijdens uw vakantie gezondheidsklachten? Meld u bij een lokale huisartsenpost. Ontwikkelt u bij thuiskomst gezondheidsklachten? Blijf thuis en laat u testen. Maak een afspraak via 0800-1202.

Op vakantie in Nederland

Reizen naar het buitenland

In thuisquarantaine bij aankomst in Nederland


Op vakantie

Iedereen met milde corona-klachten kan zich laten testen.
Heb je ernstige klachten? Bel dan je huisarts.

Afspraak maken voor corona-test (7 jaar en ouder)

Bel voor een afspraak gratis het landelijk nummer:

Bel: 0800 - 1202  (elke dag van 8:00 tot 20:00 uur)

Vanuit het buitenland bel je +31 8 5065 9063.

 • Houd je BurgerServiceNummer bij de hand. Je BSN staat op je paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of loonstrook.
 • Je krijgt iemand aan de lijn die je afspraak kan inplannen. Hij/zij beantwoordt géén medische vragen.
 • Geef je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN.
 • Je krijgt een afspraakbevestiging via SMS en e-mail.
 • Blijf thuis tot je naar de testafspraak gaat.

Kinderen tot en met 6 jaar

En voor kwetsbare of erg angstige kinderen

Heeft je kind milde corona-klachten? Wil je hem / haar laten testen?
Bel dan rechtstreeks GGD Twente: 053 487 6840 (maandag - vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur).

Kijk ook op Loes.nl: Hoe begeleid je je kind bij een coronatest?


Meer informatie op ggdtwente.nl

Vanaf 1 juli is de nieuwe noodverordening in Twente van kracht. In de landelijk noodverordening zijn per 14 juli enkele wijzigingen doorgevoerd.

Bekijk de noodverordening

Afvalinzameling

Twente Milieu voert het meeste werk uit zoals u van ze gewend bent. 

 • Let op: textielcontainers zijn gesloten! U kunt uw textiel thuis bewaren of eventueel zelf naar de kringloopwinkels brengen. Zakken die naast de containers liggen worden meegenomen en afgevoerd als restafval en dat is jammer. 

 • De inzameling van oud papier gaat wel door, ook met vrijwilligers als zij beschikbaar zijn. Reden is dat Papier Recycling Nederland heeft opgeroepen om door te gaan met inzamelen, omdat het papier nodig is voor productie van verpakkingen en hygiënepapier. Twente Milieu vraagt vrijwilligers alleen te komen wanneer ze gezond zijn, gepaste afstand houden en hygiëne in acht nemen.

De Voedselfiets rijdt voorlopig niet meer. Mensen die gebruik maken van de Voedselfiets mogen hun etensresten bij het restafval doen. 


Balies publieksplein; alleen op afspraak!

Maak een afspraak

De balies van de gemeente zijn gewoon open. Op donderdagavond zijn we ook geopend. De avondopenstelling op dinsdag is vervallen in verband met het Coronavirus. U kunt op dit moment alleen op afspraak langskomen.

Veel zaken kunt u regelen op www.hengelo.nl. We doen een dringende oproep om uw afspraak uit te stellen als er geen noodzaak of spoed is. Ook kunt u veel zaken online regelen.

Gaat om het een verlenging van uw rijbewijs? 
Verloopt uw rijbewijs in de periode van 1 februari tot en met 31 augustus 2020? Dan blijft uw rijbewijs vanwege de corona maatregelen tijdelijk langer geldig. Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 7 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 7 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Lees hierover meer op de website van de RDW.

Het kabinet, de provincie en gemeenten nemen verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. 

Informatie over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Evenementen (nieuwe maatregelen per 1 juli)

Er geldt vanaf 1 juli geen limiet voor het aantal bezoekers van bijeenkomsten, als iedereen anderhalve meter afstand kan houden en er vooraf wordt gereserveerd. Als dat niet kan, geldt wel een maximumaantal: 100 bezoekers binnen, 250 buiten.

Daarmee zijn evenementen als kermissen vanaf 1 juli weer mogelijk. Grotere evenementen laten vanwege vergunningsaanvragen langer op zich wachten: Rutte heeft in de persconferentie van 24 juni jl aangegeven te verwachten dat die half augustus weer kunnen worden gehouden.

De gemeente, brandweer en Veiligheidsregio toetsen vergunningaanvragen voor evenementen. De gemeente Hengelo is uiteindelijk verantwoordelijk voor het wel of niet verlenen van de vergunning. De gemeente Hengelo is op dit moment in overleg met veel partijen om te kijken hoe om te gaan met evenementen en de maatregelen die ook na 1 juli nog van kracht zijn (waaronder 1,5 meter afstand en de benodigde sanitaire voorzieningen en hygiëne maatregelen). Zodra daar meer over bekend is, publiceren we dat op deze site.

Overweegt u een evenement te organiseren na 1 juli? Neem dan contact op met Hengelo Promotie voor meer informatie: www.hengelopromotie.nl / info@hengelopromotie.nl

Landelijk kader evenementen

Het landelijk kader evenementen is vastgesteld. Dit kader biedt een houvast voor organisatoren. Op de website van de Veiligheidsregio Twente is een aparte pagina ingericht over de richtlijnen bij het organiseren van evenementen.


Horeca

n.a.v. persconferentie 8 augustus (meer informatie volt):

De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van max. 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enz.) op.


Warenmarkt

De uitbraak van het coronavirus raakt ook de standplaatshouders op de warenmarkt. Op dit moment is er een aangepaste warenmarkt in Hengelo met meer spreiding van de marktkramen. Deze maatregel is bedoeld om de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen en daarop te kunnen toezien. De Markt Hengelo voert deze maatregel in nauw overleg met de marktbond uit. 


Evenement organiseren?

Vanwege COVID-19 mochten er langere tijd geen evenementen plaatsvinden. Sinds 1 juli jl. is het organiseren van evenementen, in beperkte vorm en onder voorwaarden, weer toegestaan.

Op de website van de Veiligheidsregio Twente vindt u meer informatie over de (landelijke) regels, wat mag wel en wat mag niet? Ook vind je hier tips t.b.v. het uitvoeren van een COVID-19 evenementen risicoanalyse en suggesties voor oplossingsrichtingen om de risico's zoveel mogelijk te beperken.

COVID-19 en evenementen

Introductie studenten

Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 en er wordt geen alcohol gedronken.

De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.


Scholen

Middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen na de zomervakantie helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.

Lees verder op Rijksoverheid.nl

Veelgestelde vragen van ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties

Sport

Vanaf 1 juli gelden er algemene regels voor binnen en buiten. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Dit geldt voor binnen- en buitensport. 

Lees meer hierover op de website van het NOC*NSF.


Hengelo Sport

Alle activiteiten van Hengelo Sport gaan voorlopig niet door. Omdat de basisscholen weer open zijn, wordt er wel gekeken wat Hengelo Sport kan betekenen voor de sportactiviteiten onder en na schooltijd. Updates volgen op de website van Hengelo Sport


Skatepark Industrieplein

Het Skatepark op het Industrieplein is weer uit de hekken. De regels gelden nog steeds: houd 1,5 meter afstand en houd het schoon! Zo zorgen we er samen voor dat alle skate-liefhebbers veilig gebruik kunnen maken van deze unieke plek in Hengelo.


Buurthuizen

Alle buurthuizen zijn voorlopig gesloten.


Kinderboerderij

Kinderboerderij 't Weusthag is vanaf 15 juni weer beperkt geopend.


Twentebad

Het Twentebad is met ingang van 11 mei 2020 weer open. Wel gelden er voorwaarden om mensen veilig en verantwoord te kunnen laten zwemmen. Meer informatie op www.twentebad.nl 

Vanaf 15 juni mogen alle gemeenschappelijke toiletten bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens weer open. Dit geldt ook voor de toiletten op pretparken, dierentuinen en natuurparken.  

Lees verder

Vragen en antwoorden over recreatie en toerisme

Zorgloket 

Het coronavirus en de maatregelen hebben grote impact op ons dagelijkse leven. Ook in Hengelo. Ondervindt u acute problemen in uw dagelijkse leven en komt u er samen met u omgeving niet uit? Dan kunt u per mail of telefoon (tel: 074-2459131) contact opnemen met het zorgloket. Het zorgloket is er voor alle Hengeloërs van alle leeftijden die hulp nodig hebben met zorg, financiën, wonen, opvoeden of vervoer. De medewerkers van het zorgloket geven u graag advies en denken met u mee.

Wmo

De minister van Volksgezondheid heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur.

Meer informatie


Huisbezoeken

We leggen voorlopig geen huisbezoeken af. Met inwoners waarbij een huisbezoek staat ingepland nemen we telefonisch contact op.


Voedselbank 

Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiële hulp van het kabinet. Dat hebben staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) besloten. Er wordt eenmalig een subsidie van € 4 miljoen als vangnet voor het calamiteitenfonds beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in het kader van de Corona-crisismaatregelen van het kabinet. We zijn in nauw contact met de Voedselbank Midden Twente om snel een beroep op dit noodfonds te kunnen doen.

Wijkracht stopt voorlopig met alle fysieke contactmomenten tussen professionals, vrijwilligers en hulpvragers. Alle activiteiten, huisbezoeken en niet dringende overleggen stoppen tijdelijk. De bereikbaarheidsdienst blijft actief en handelt waar nodig ook. Het gaat dan om spoedsituaties waarbij de inzet van medewerkers van Wijkracht nodig is. 

De mantelzorgondersteuners van Wijkracht kunnen nu niet op huisbezoek bij de mantelzorgers. In plaats daarvan biedt Wijkracht iedere werkdag een telefonisch spreekuur. Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur kunnen mantelzorgers in Hengelo bellen met Wijkracht op nummer 088 945 57 22. De mantelzorgondersteuners zitten klaar om te luisteren, tips/adviezen te geven of antwoorden te geven op vragen die er zijn.


Opvoeden en opgroeien

Loes geeft in Twente informatie over opvoeden en opgroeien. Loes heeft een speciale editie van hun nieuwsbrief uitgebracht over het coronavirus. Met onder andere informatie over: hygiëne, borstvoeding, praten met je kind over het coronavirus en thuiswerktips.

Lees de nieuwsbrief hier


Zwanger

Sinds de coronacrisis zijn er aanpassingen gedaan in de zorg aan zwangeren en kraamvrouwen die voor onzekerheid en stress kunnen zorgen. Dat is de reden dat de gemeente Hengelo met Jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en kraamzorg een online community heeft opgezet voor zwangeren. De community komt voort uit het driejarige project Kansrijke Start.

Lees verder


Somber of gespannen door het coronavirus?

Bent u somber of gespannen door het coronavirus? Praat er samen over met mensen in uw omgeving. Of bel één van de hulplijnen om te praten over uw angstige gevoelens. Ook worden er verschillende tips gegeven om hiermee om te gaan.

Lees verder

Hengelo samen sterk

Hengelo Promotie bundelt mooie initiatieven vanuit de stad! Het is een lastige tijd voor ondernemers met alle maatregelen rondom het coronavirus. Het is mooi om te zien dat veel ondernemers toffe initiatieven en activiteiten ontwikkelen om toch door te kunnen gaan. Laten we vooral onze lokale ondernemers helpen in deze tijd! 

Ga naar www.hengelosamensterk.nl

Hier vind je een overzicht van de initiatieven die bij Hengelo Promotie bekend zijn. Alle ideeën, acties en initiatieven zijn welkom. En voor (hulp)vragen, neem contact op via info@hengelopromotie.nl.


Koopinhengelo.nl

Tijdens de coronacrisis zijn veel mensen aan huis gebonden, restaurants zijn gesloten en het is erg rustig in de winkels. Op initiatief van de SCH en de gemeente Hengelo is www.koopinhengelo.nl naar Hengelo gehaald. Via dit digitale platform kunnen consumenten bestellen, betalen en laten bezorgen bij elke Hengelose ondernemer die aangesloten is. Zo kan de klant veilig thuisblijven en houden we samen de lokale economie draaiende.

Ga naar koopinhengelo.nl


Wijkracht

Hulpvraag en hulpaanbod

Wijkracht is actief met de coördinatie van vraag en aanbod rondom de coronacrisis. Mensen die een hulpvraag hebben en mensen die hun hulp willen aanbieden, kunnen zich bij Wijkracht melden. Dat kan telefonisch op nummer 088 945 57 22 of per mail: wijhelpen@wijkracht.nl. Wijkracht zorgt dat vraag en aanbod bij elkaar komen, legt contacten met al bestaande initiatieven of zorgt zelf voor passende ondersteuning wanneer dat nodig is.

Pagina over coronacrisis op wijkracht.nl


Oranjefonds

Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de coronacrisis. Binnen dit hulpfonds reserveert het Oranje Fonds 2 miljoen euro om sociale initiatieven te ondersteunen die zich extra inzetten om de nood op het gebied van armoede, informele zorg en eenzaamheid ontstaan door de coronacrisis, te beperken. Benieuwd of jouw initiatief hiervoor in aanmerking komt, klik dan op de onderstaande button voor meer informatie. 

Corona hulp door Oranjefonds


BeZorgdeliefde.nu

In deze spannende tijden zijn wij vrijwel volledig afhankelijk van de harde werkers in de zorg om ons land draaiende te houden. Meer dan ooit beseffen we, hoe belangrijk deze beroepsgroep is voor ons, voor onze familie en voor onze vrienden. Om de zorgmedewerkers in Nederland een steuntje in de rug geven voor al het fantastische werk dat zij verrichten trakteert BeZorgdeliefde.nu hen op een welverdiende gratis maaltijd via thuisbezorgd.nl, wat tot stand is gekomen door diverse donaties.

Ga naar BeZorgdeliefde.nu


Oranjehelpers

Jongeren in actie tegen eenzaamheid. Door de maatregelen rondom corona hebben sommige mensen weinig contact met de buitenwereld.  Wil je iets doen aan de eenzaamheid in jouw omgeving? Wil je best even een paar boodschappen doen? Of een praatje maken? Dan kun je jouw hulp aanbieden in jouw omgeving als #OranjeHelper! Deze beweging groeit dagelijks en is via deze website te vinden.

Vanaf woensdag 17 juni vinden Politieke Markten en gemeenteraadsvergaderingen weer fysiek plaats in het stadhuis.

Let op: wilt u bij een vergadering aanwezig zijn, dan moet u zich aanmelden via raadsgriffie@hengelo.nl

Vergaderagenda

De GGD Twente volgt de trend van COVID-19. Twee keer per week publiceren zij de meest actuele Twentse coronacijfers.

Op maandag en donderdag zie je op www.twentsegezondheidsverkenning.nl de nieuwste cijfers over besmettingen, testen, ziekenhuisopnames en overlijdens. Op Twents niveau en waar mogelijk ook op gemeenteniveau.


Landelijk beeld

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen eerder signalen van een toename van de verspreiding van het virus worden opgepikt. We moeten voorkomen dat het virus weer om zich heen grijpt. Het aantal IC-en ziekenhuisopnames geven in de kern de ultieme waarschuwing. Maar eerder al komen de signalen door via de testuitslagen die vertaald worden naar het aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners. Daarnaast zijn er ondersteunende indicatoren die de epidemie beschrijven en andersoortige signalen oppikken.

Naar het dashboard

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met Actuele informatie over het nieuwe coronavirus: www.rivm.nl 


GGD Twente
De GGD Twente heeft onder andere veel informatie over corona en gezondheid: www.ggdtwente.nl


VRTwente
Veiligheidsregio Twente is een regionaal samenwerkingsverband tussen hulpdiensten en de veertien Twentse gemeenten: www.vrtwente.nl


Rijksoverheid
Hier vindt u onder andere de laatste informatie over de landelijke maatregelen en het antwoord op veelgestelde vragen: www.rijksoverheid.nl. Daarnaast vindt u de maatregelen ook vertaald in andere talen.


Steffie

Op 31 maart is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu