Waar bent u naar op zoek?

Informatie over het coronavirus

Update: vrijdag 27 maart

Op deze pagina delen we praktische informatie over de gevolgen van de landelijke maatregelen voor de gemeente Hengelo. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Bekijk hieronder de belangrijkste aanvullende maatregelen.

Noodverordening in Twente van kracht

De Veiligheidsregio Twente heeft op 26 maart een aangescherpte noodverordening ingesteld. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de aangescherpte maatregelen van het kabinet op 23 maart.

In de noodverordening is onder meer opgenomen dat de veilgiheidsregio bevoegd is om winkels of markten te sluiten, wanneer de regel om minimaal anderhalve meter afstand te nemen van elkaar niet wordt nageleefd. Ook kunnen boetes worden afgegeven aan groepen van meer dan 2 personen, die de regel om anderhalve meter afstand te houden niet naleven.

Lees hier de verkorte versie van de noodverordening

Lees hier de gehele noodverordening

Afvalinzameling

Twente Milieu voert het meeste werk uit zoals u van ze gewend bent. 

 • Let op: textielcontainers zijn gesloten! U kunt uw textiel thuis bewaren of eventueel zelf naar de kringloopwinkels brengen. Zakken die naast de containers liggen worden meegenomen en afgevoerd als restafval en dat is jammer. 

 • De inzameling van oud papier gaat wel door, ook met vrijwilligers als zij beschikbaar zijn. Reden is dat Papier Recycling Nederland heeft opgeroepen om door te gaan met inzamelen, omdat het papier nodig is voor productie van verpakkingen en hygiënepapier. Twente Milieu vraagt vrijwilligers alleen te komen wanneer ze gezond zijn, gepaste afstand houden en hygiëne in acht nemen.

Meer informatie op twentemilieu.nl 


De Voedselfiets rijdt voorlopig niet meer. Mensen die gebruik maken van de Voedselfiets mogen hun etensresten bij het restafval doen. 


Balies publieksplein; alleen op afspraak!

De balies van de gemeente blijven vooralsnog open. U kunt op dit moment alleen telefonisch een afspraak maken via 14 074. Het is niet mogelijk om de afspraak digitaal in te plannen. Voor de actuele openingstijden kijk op: www.hengelo.nl/openingstijden.

Veel zaken kunt u regelen op www.hengelo.nl. We doen een dringende oproep om uw afspraak uit te stellen als er geen noodzaak of spoed is. Ook kunt u veel zaken online regelen.

Kan dat niet of is het wel noodzakelijk om langs te komen? Maak dan altijd eerst een afspraak. Op die manier kunnen wij het bezoek beter spreiden. 


Collectes vervallen

In verband met de corona-maatregelen collecteert Reuma Nederland deze week niet aan huis. Mogelijk wordt de collecteweek op een later moment ingehaald. Van 23 tot en met 28 maart zou de Stichting ZOA collecteren. Ook deze deurcollecte komt te vervallen. U kunt wel online doneren. 

Het kabinet, de provincie en gemeenten nemen verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. 

Informatie over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Evenementen en bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

Op 26 maart heeft de Veiligheidsregio Twente een aangescherpte noodverordening ingesteld. Lees hier wat dit betekent voor evenementen en bijeenkomsten.


Horeca

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.


Opening stadhuis uitgesteld

De festiviteiten die op 3, 4 en 5 april waren gepland rondom de opening van het stadhuis en 75 jaar bevrijding van Hengelo gaan niet door. Op dit moment kan niet worden ingeschat wanneer deze wel kunnen plaatsvinden.


Warenmarkt

De aangescherpte noodverordening van 26 maart heeft gevolgen voor de warenmarkt in Hengelo. De warenmarkt bestaat nog maximaal uit 10 standplaatsen. Bovendien worden er alleen levensmiddelen worden verkocht. 


Activiteiten rond 75 jaar vrijheid afgelast

Alle festiviteiten rond 75 jaar vrijheid zijn afgelast. Dat betekent dat in Hengelo de volgende activiteiten waarbij de gemeente betrokken is niet doorgaan:

 • 3 april Onthulling Stolpersteine
 • 3 april Adoptie Monument
 • 3 april Bevrijdingsconcert in de stadhuishal
 • 24 april Muziektheatervoorstelling Vrij Land in de Schouwburg Hengelo
 • 4 mei Stille Tocht tijdens Dodenherdenking m.m.v. Coldstream Guards
 • 5 mei Bevrijdingsparade m.m.v. Keep Them Rolling

Helaas is de Vrijheidskrant al wel bij veel huishoudens in de bus gevallen. Dat was ook voor de gemeente een verrassing. Het programma dat hierin staat gaat niet door. 

We hopen dat we op een later tijdstip wel, sámen met u, 75 jaar vrijheid kunnen herdenken en vieren. Mocht hierover meer duidelijkheid komen, dan informeren we u hierover.


Paasvuren

Voor paasvuren geldt dat deze in heel Twente zijn afgelast.

Op dit moment kunnen alle inwoners van Hengelo met vragen bij hun eigen kinderopvanginstelling, gastouder of school terecht.

Deze instellingen zorgen ook voor de opvang van de kinderen van ouders met cruciale beroepen die vallen onder de richtlijnen van het ministerie.

Bent u inwoner van Hengelo met een cruciaal beroep en hebt u op dit moment geen opvang voor uw kind of kinderen? Dan kunt u ook contact opnemen met de gemeente.

Als ouders, kinderopvanginstellingen, gastouders of scholen tegen beperkingen aan lopen of vragen hebben, kunnen ze ook contact opnemen met de gemeente hengelo.

 • Kinderen van 0-4 jaar: u kunt contact opnemen met het Meldpunt Kinderopvang
 • Kinderen in de basisschoolleeftijd: u kunt contact opnemen met de afdeling Beleid Onderwijs.

Wethouder Claudio Bruggink heeft een brief gestuurd naar het personeel in het onderwijs en kinderopvang om ze een hart onder de riem te steken, maar ook om ze te wijzen op de aangepaste richtlijnen.


Opvang kwetsbare kinderen

Voor sommige kinderen is het op dit moment heel lastig om thuis aan schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld omdat ze geen begeleiding krijgen van hun ouders, omdat die geen Nederlands spreken. Maar soms ook omdat het thuis niet veilig is. Ook deze kinderen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen gebruik maken van opvang op school. Wethouder Claudio Bruggink heeft het onderwijs en de kinderopvang daar een brief over gestuurd.

Skatepark Industrieplein

Let op: met ingang van dinsdag 24 maart is het skatepark op het Industrieplein afgesloten. Met linten en een bord wordt dit ter plekke aangegeven. Op het skatepark was het helaas niet meer mogelijk de 1,5 meter afstand maatregel in alle gevallen goed op te volgen.


Buurthuizen

Alle buurthuizen zijn voorlopig gesloten.


Kinderboerderij

Kinderboerderij 't Weusthag is voorlopig gesloten.


Sport

Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. In lijn met het advies van NOC*NSF geldt dit ook voor alle (gemeentelijke) sportparken.

Hengelo Sport
Alle activiteiten van Hengelo Sport gaan niet door tot 6 april. Updates volgen op de website van Hengelo Sport.

Sportparken
Alle sportparken in Hengelo zijn tijdelijk niet toegankelijk. Dit is één van de maatregelen die in de noodverordening van de Veiligheidsregio Twente is vastgelegd, vanwege het coronavirus. Met aanplakbiljetten wordt duidelijk gemaakt dat de sportparken tijdelijk niet betreden mogen worden. Ook zullen de komende tijd medewerkers van de gemeente, Gildebor en jongerenwerkers regelmatig polshoogte komen nemen, om het besluit uit te leggen en om mensen aan te spreken. Op basis van de verordening kan ook handhavend worden opgetreden, mocht dat nodig zijn.


Twentebad

Het Twentebad is voorlopig helemaal gesloten. Lees de mededeling op www.twentebad.nl.

Het is verboden zich (blijvend) te bevinden op vakantieparken, campings en camperplaatsen. Dit gaat ook om overige locaties waarin recreatief of toeristisch verblijf plaatsvindt. Bestaande gasten moeten de vakantieparken, campings en camperplaatsen zondag 29 maart 18.00 uur hebben verlaten. Het liefst eerder. De voornaamste reden hiervoor is om de toestroom van toeristen en of recreanten te voorkomen (vaste staplekken op camping, toeristen etc). Om daarmee verspreiding van het Coronavirus verder te beperken.

Uitzondering: Permanente bewoning

Permanente bewoning is de uitzondering op de regel. Hierbij kunt u denken aan mensen die verblijven op een park na een echtsscheiding of in verband met verbouwing of verkoop van de eigen woning. 

Wat mag nog wel?

 • Opbouwen van de seizoensplaatsen (jaar- en vast) is toegestaan. Uiteraard rekening houdend met de afstandseis (1,5 meter).
 • Seizoensplaatshouders (jaar- en vast) mogen hun caravan brengen. 
 • Onderhoud van het eigendom op een vakantie, camping of camperplaats is toegestaan.
 • Een eigenaar mag de recreatiewoning blijven gebruiken, als het gaat om permanente bewoning. Niet voor recreatief gebruik.
 • Arbeidsmigranten mogen verblijven op vakantieparken, campings of camperplaatsen. Dit is geen toeristisch of recreatief verblijf.

Zorgloket 

Het coronavirus en de maatregelen hebben grote impact op ons dagelijkse leven. Ook in Hengelo. Ondervindt u acute problemen in uw dagelijkse leven en komt u er samen met u omgeving niet uit? Dan kunt u per mail of telefoon (tel: 14 074) contact opnemen met het zorgloket. Het zorgloket is er voor alle Hengeloërs van alle leeftijden die hulp nodig hebben met zorg, financiën, wonen, opvoeden of vervoer. De medewerkers van het zorgloket geven u graag advies en denken met u mee.


Huisbezoeken

We leggen tot 6 april geen huisbezoeken af. Met inwoners waarbij een huisbezoek staat ingepland nemen we telefonisch contact op.


Voedselbank 

Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiële hulp van het kabinet. Dat hebben staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) besloten. Er wordt eenmalig een subsidie van € 4 miljoen als vangnet voor het calamiteitenfonds beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in het kader van de Corona-crisismaatregelen van het kabinet. We zijn in nauw contact met de Voedselbank Midden Twente om snel een beroep op dit noodfonds te kunnen doen.


Wijkracht

Wijkracht stopt voorlopig met alle fysieke contactmomenten tussen professionals, vrijwilligers en hulpvragers. Alle activiteiten, huisbezoeken en niet dringende overleggen stoppen tijdelijk (in ieder geval tot 7 april). De bereikbaarheidsdienst blijft actief en handelt waar nodig ook. Het gaat dan om spoedsituaties waarbij de inzet van medewerkers van Wijkracht nodig is. 

De mantelzorgondersteuners van Wijkracht kunnen nu niet op huisbezoek bij de mantelzorgers. In plaats daarvan biedt Wijkracht iedere werkdag een telefonisch spreekuur. Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur kunnen mantelzorgers in Hengelo bellen met Wijkracht op nummer 088 945 57 22. De mantelzorgondersteuners zitten klaar om te luisteren, tips/adviezen te geven of antwoorden te geven op vragen die er zijn.


Opvoeden en opgroeien

Loes geeft in Twente informatie over opvoeden en opgroeien. Loes heeft een speciale editie van hun nieuwsbrief uitgebracht over het coronavirus. Met onder andere informatie over: hygiëne, borstvoeding, praten met je kind over het coronavirus en thuiswerktips.

Lees de nieuwsbrief hier

Hengelo samen sterk

Hengelo Promotie bundelt mooie initiatieven vanuit de stad! Het is een lastige tijd voor ondernemers met alle maatregelen rondom het coronavirus. Het is mooi om te zien dat veel ondernemers toffe initiatieven en activiteiten ontwikkelen om toch door te kunnen gaan. Laten we vooral onze lokale ondernemers helpen in deze tijd! 

Ga naar www.hengelosamensterk.nl

Hier vind je een overzicht van de initiatieven die bij Hengelo Promotie bekend zijn. Alle ideeën, acties en initiatieven zijn welkom. En voor (hulp)vragen, neem contact op via info@hengelopromotie.nl.


Wijkracht

Wijkracht stopt voorlopig met alle fysieke contactmomenten tussen vrijwilligers, professionals en hulpvragers maar Wijkracht blijft wel bereikbaar voor hulpvragen en hulpaanbod en zoekt samen met u naar een oplossing.

Hulpvraag en hulpaanbod

Wijkracht is actief met de coördinatie van vraag en aanbod rondom de coronacrisis. Mensen die een hulpvraag hebben en mensen die hun hulp willen aanbieden, kunnen zich bij Wijkracht melden. Dat kan telefonisch op nummer 088 945 57 22 of per mail: wijhelpen@wijkracht.nl. Wijkracht zorgt dat vraag en aanbod bij elkaar komen, legt contacten met al bestaande initiatieven of zorgt zelf voor passende ondersteuning wanneer dat nodig is.

Ondersteuning mantelzorgers

De mantelzorgondersteuners van Wijkracht bieden iedere werkdag een telefonisch spreekuur voor mantelzorgers. Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur kunnen mantelzorgers in Hengelo bellen met Wijkracht op nummer 088 945 57 22. De mantelzorgondersteuners zitten klaar om te luisteren, tips/adviezen te geven of antwoorden te geven op vragen die er zijn.

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met Actuele informatie over het nieuwe coronavirus: www.rivm.nl 

GGD Twente
De GGD Twente heeft onder andere veel informatie over corona en gezondheid: www.ggtwente.nl

VRTwente
Veiligheidsregio Twente is een regionaal samenwerkingsverband tussen hulpdiensten en de veertien Twentse gemeenten: www.vrtwente.nl

Rijksoverheid
Hier vindt u onder andere de laatste informatie over de landelijke maatregelen en het antwoord op veelgestelde vragen: www.rijksoverheid.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu