Informatie over het coronavirus

Update: vrijdag 26 november 2021

Op deze pagina delen we praktische informatie over de gevolgen van de landelijke maatregelen voor de gemeente Hengelo. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heup- of liesbreukoperaties te stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. We willen allemaal in het ziekenhuis, bij de huisarts en de polikliniek terecht kunnen als dat nodig is. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten.

Lees verder op Rijksoverheid.nl

Vanaf 13 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De inzet van een coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Door alleen mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn wordt het besmettingsrisico aanzienlijk verminderd voor alle bezoekers. Het coronatoegangsbewijs sluit de kans op besmetting niet uit. Het zorgt ervor dat iedereen zo veilig mogelijk samen kan komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Om ervoor te zorgen dat de samenleving na deze 3 weken weer zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open kan en het aantal besmettingen beheersbaar blijft, werkt het kabinet aan het wettelijk mogelijk maken van de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar andere sectoren en op de werkvloer. Ook wordt de mogelijkheid voor ondernemers om te kiezen tussen 2G en 3G voorbereid. Dit kan pas in werking treden na instemming van het parlement.

Hulp bij installeren coronacheck-app

Op bepaalde plekken moet u een coronatoegangsbewijs laten zien. Bijvoorbeeld in een restaurant, café, theater, bioscoop of bij een evenement. Het coronatoegangsbewijs (een QR-code) zet u zelf op uw mobiele telefoon met de Coronacheck-app. Maar dat kan best ingewikkeld zijn. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u hulp krijgen bij de bibliotheek aan de Beursstraat 34, op de 2e etage.

U kunt langskomen op de onderstaande tijden. Een afspraak is niet nodig. Neem wel uw DigiD-gegevens mee.

 • Maandag 09.00 - 16.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
 • Dinsdag 09.00 - 15.00 uur
 • Woensdag 09.00 - 17.00 uur en 18.00 - 20.00 uur

Hulp thuis

Bent u niet in staat om naar de bibliotheek te komen, neem dan contact op met de Hulpdienst Hengelo. Dan komt een vrijwilliger bij u thuis om te helpen. De Hulpdienst is op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur bereikbaar via telefoon 088 - 945 5730.

Papieren versie

Hebt u geen mobiele telefoon en lukt het u niet een papieren versie via de landelijke website te printen? Dan kunt u een papieren bewijs aanvragen via de CoronaCheck Hulplijn, telefoon 0800 - 1421. Houd uw BSN-nummer bij de hand. U ontvangt de coronapas daarna per post.

Mondkapjes zijn verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dit geldt onder andere voor:

 • In alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals:
  • Supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties, pretparken.  
 • Het openbaar vervoer, in stations, inclusief winkels op het station, op perrons en bij tram- en bushaltes.
 • Op luchthavens en in vliegtuigen.
 • Bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, waar nodig, dit geldt zowel voor klant als voor dienstverlener. 
 • Mondkapje wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Zoals in de horeca, in bioscopen en theaters.
 •  Leerlingen vanaf groep 6 en in het voortgezet onderwijs moeten mondkapjes dragen in de gang

Op deze plekken is het dragen van een mondkapje verplicht. U riskeert een boete van 95 euro als u geen mondkapje draagt.

Een goed werkend, veilig vaccin tegen het coronavirus kan een einde maken aan de pandemie. De GGD zorgt voor een geschikte locatie, de logistiek en het (medische) personeel ter plekke om de vaccinaties te geven.

Boostervaccinatie

Vanaf vrijdag 19 november start de boostercampagne voor mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg met patiëntcontact. Dat betekent dat deze mensen bovenop de vaccinatie die zij eerder kregen nog een vaccin kunnen krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil te houden.

Meer over coronavaccinaties

Download de coronavirus-app 'CoronaMelder'

De CoronaMelder-app is te gebruiken in heel Nederland. Op die manier help je de verspreiding van het coronavirus te stoppen. De CoronaMelder waarschuwt je nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kun jij voorkomen dat je mensen in je omgeving besmet. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. 

Meer informatie over de CoronaMelder

CoronaMelder-app? Steffie legt het uit

U kunt naar het theater, de bioscoop, het museum, de bibliotheek of een concert. Wel gelden er regels.

Lees meer: Corona en naar het theater, de bioscoop, het museum of een concert en Bibliotheek Hengelo


Zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals muziekscholen en centra voor de kunsten, zijn open. Er gelden voorwaarden, die leest u op: de website van de Rijksoverheid.

De coronaregels van het kabinet hebben gevolgen voor veel activiteiten. Zingen, dansen, toneelspelen en muziek maken is nu anders. En er zijn aanpassingen bij locaties zoals in de horeca, in het museum, buurthuizen en op de sportschool.

Lees meer: Coronavirus en de horeca en Coronaregels voor evenementen

Via onderstaande pagina vindt u meer informatie over de gevolgen voor (gast)ouders, kinderopvangorganisaties, scholieren en het onderwijs in coronatijd. 

Meer informatie: Onderwijs en kinderopvang

Balies publieksplein; alleen op afspraak!

Maak een afspraak

De balies van de gemeente zijn gewoon open. U kunt op dit moment alleen op afspraak langskomen.

Veel zaken kunt u regelen op www.hengelo.nl. We doen een dringende oproep om uw afspraak uit te stellen als er geen noodzaak of spoed is. Ook kunt u veel zaken online regelen.


Gaat om het een verlenging van uw rijbewijs? 

In sommige gevallen kunt u met een verlopen rijbewijs nog een tijdje autorijden. Dit hangt bijvoorbeeld af van de datum waarop uw rijbewijs verliep. Hiervoor gelden vanaf 6 maart 2021 nieuwe Europese regels die terugwerken tot en met 1 september 2020. Op basis van die nieuwe regels gelden de volgende verlengingen. Lees meer over het verlopen van een rijbewijs.

Als u naar het buitenland gaat, leest u in het reisadvies welke maatregelen gelden in het land waar u naartoe wilt of doorheen reist. Bijvoorbeeld welke coronabewijzen u nodig hebt. Gaat u met het vliegtuig? Dan gelden er aanvullende regels.

Controleer voor iedere reis:

Iedereen mag binnen en buiten sporten. Maar om te zorgen dat minder mensen besmet raken, gelden voor sport een aantal maatregelen. Zo zijn sportwedstrijden toegestaan, maar  is er géén publiek toegestaan bij wedstrijden in de professionele- en amateursport. Ook geldt dat voor sportbeoefening op binnensportlocaties vanaf 18 jaar het coronatoegangsbewijs verplicht is. Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur. Tussen 17.00 en 05.00 uur is alle amateursport (wedstrijden en trainingen) niet toegestaan. Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar; Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht.

Lees meer over Corona en sport op Rijksoverheid.nl


Hengelo Sport

De meest actuele informatie over Hengelo sport vindt u op website van Hengelo Sport


Buurthuizen

U heeft een coronatoegangsbewijs nodig als u naar een dorpshuis of buurthuis met een horecavoorziening gaat. Maar u hoeft die niet altijd te laten zien. Bijvoorbeeld als u naar de bibliotheek in het dorpshuis of buurthuis gaat. Of gebruikmaakt van de dagvoorziening.

Meer lezen: Corona en cultuur, uitgaan en sport


Kinderboerderij

De meest actuele informatie over de kinderboerderij leest u op de facebookpagina van Kinderboerderij 't Weusthag


Twentebad

De meest actuele informatie over het Twentebad leest u op www.twentebad.nl

Iedereen met milde corona-klachten kan zich laten testen. Heb je ernstige klachten? Bel dan je huisarts.

Afspraak maken voor corona-test (7 jaar en ouder)

Maak online een afspraak:

Afspraak maken

Bel gratis het landelijk nummer:

Bel: 0800 - 1202 

Bellen vanuit het buitenland:

Bel: +31 8 5065 9063

 • Houd je BurgerServiceNummer (BSN) bij de hand. Je BSN staat op je paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of loonstrook.
 • Je krijgt iemand aan de lijn die je afspraak kan inplannen. Hij/zij beantwoordt géén medische vragen.
 • Geef je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN.
 • Je krijgt een afspraakbevestiging via SMS en e-mail.
 • Blijf thuis tot je naar de testafspraak gaat.

Kinderen tot en met 6 jaar

En voor kwetsbare of erg angstige kinderen

Heeft je kind milde corona-klachten? Wil je hem / haar laten testen?
Bel dan rechtstreeks GGD Twente: 053 487 6840 (maandag - vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur).

Kijk ook op Loes.nl: Hoe begeleid je je kind bij een coronatest?


Meer informatie op ggdtwente.nl

Testen? Steffie legt het uit

Bij klachten gaat u altijd in quarantaine. In andere situaties moet u soms in quarantaine. Dat hangt af van uw situatie.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/quarantaine

Komt u samen in het stadhuis voor een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap op een betaald tijdstip? Dan mogen er maximaal 30 personen bij de ceremonie aanwezig zijn. Dit is inclusief het bruidspaar, de getuigen, kinderen en bijvoorbeeld een fotograaf. Het aantal van 30 personen is exclusief de trouwambtenaar.

Meer informatie leest u op de pagina: Trouwen en geregistreerd partnerschap.

Voor huwelijksfeesten en -recepties op evenementenlocaties gelden de coronaregels voor evenementen. Voor een feest of receptie in bijvoorbeeld een restaurant, zaal of op het terras gelden de coronaregels voor de horeca.

 

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De tijdelijke wet maatregelen covid-19 geldt sinds 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten.

Vanaf 14 december is de aangepaste ministeriele regeling van kracht. Hierin staan de bestaande maatregelen vastgelegd in wetgeving, Eerste en Tweede kamer krijgen meer betrokkenheid.

Ontheffingen en gemeentelijke verordeningen

De bevoegdheden voor de uitvoering van de maatregelen voor de bestrijding van het corona-virus komen bij de burgemeester te liggen en niet meer bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven op bepaalde regels uit de wet. Het regionaal crisisteam blijft bestaan als overlegplatform van alle Twentse burgemeesters.

Los van bovenstaande geldt dat de gemeente met eigen gemeentelijke verordeningen en bevoegdheden zelf binnen de wet regels kan stellen. Denk daarbij aan: het afsluiten van straten, gebieden en parken, het verplaatsen van markten of aanpassen van terrassen vanwege het risico van opeenhoping van mensen. Bij de bestrijding van covid-19 hebben de bevoegdheden uit de Tijdelijke Wet voorrang boven andere (reguliere) bevoegdheden.

Vragen en antwoorden over de tijdelijke coronawet

Het kabinet, de provincie en gemeenten nemen verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. 

Informatie over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met Actuele informatie over het nieuwe coronavirus: www.rivm.nl 


GGD Twente
De GGD Twente heeft onder andere veel informatie over corona en gezondheid: www.ggdtwente.nl


VRTwente
Veiligheidsregio Twente is een regionaal samenwerkingsverband tussen hulpdiensten en de veertien Twentse gemeenten: www.vrtwente.nl


Rijksoverheid
Hier vindt u onder andere de laatste informatie over de landelijke maatregelen en het antwoord op veelgestelde vragen: www.rijksoverheid.nl. Daarnaast vindt u de maatregelen ook vertaald in andere talen.


Steffie

Op 31 maart is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Appointments

You can arrange a lot things online yourself. 
If you have an urgent request, please call 14 074. If you need to call us from abroad, please call +31 74 245 9876.

In appointments there will be no physical contact.

More information

For up-to-date information regarding the corona virus, please visit the Rijksoverheid website.

Information in English on COVID-19

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu