Informatie over het coronavirus

Update: maandag 28 september

Op deze pagina delen we praktische informatie over de gevolgen van de landelijke maatregelen voor de gemeente Hengelo. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.

Tijdens een landelijke persconferentie op maandag 28 september van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Het gaat om nieuwe, landelijke regels voor binnen en buiten.

Lees verder over de maatregelen op Rijksoverheid.nl

Aangescherpte maatregelen

Persconferentie coronavirus 28 september in eenvoudige taal


maatregelen corona

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: Hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte. 

Voor iedereen in Nederland geldt:

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
 • vermijd drukte:
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • ga weg als het druk is;
 • reis zoveel mogelijk buiten de spits.


Lees verder op Rijksoverheid.nl

Veelgestelde vragen over de basisregels

Iedereen met milde corona-klachten kan zich laten testen.
Heb je ernstige klachten? Bel dan je huisarts.

Afspraak maken voor corona-test (7 jaar en ouder)

Maak online een afspraak

Afspraak maken

Bel gratis het landelijk nummer:

Bel: 0800 - 1202 

Bellen vanuit het buitenland:
Bel: +31 8 5065 9063

 • Houd je BurgerServiceNummer bij de hand. Je BSN staat op je paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of loonstrook.
 • Je krijgt iemand aan de lijn die je afspraak kan inplannen. Hij/zij beantwoordt géén medische vragen.
 • Geef je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN.
 • Je krijgt een afspraakbevestiging via SMS en e-mail.
 • Blijf thuis tot je naar de testafspraak gaat.

Kinderen tot en met 6 jaar

En voor kwetsbare of erg angstige kinderen

Heeft je kind milde corona-klachten? Wil je hem / haar laten testen?
Bel dan rechtstreeks GGD Twente: 053 487 6840 (maandag - vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur).

Kijk ook op Loes.nl: Hoe begeleid je je kind bij een coronatest?


Meer informatie op ggdtwente.nl

Test jij de coronavirus-app CoronaMelder in de praktijk?

Het coronavirus is er nog steeds, ook in Overijssel. Om de kans op verspreiding te beperken, start op 17 augustus de praktijktest van CoronaMelder. Als Overijsselaar kun je meedoen aan de praktijktest. Ga naar de appstore op je telefoon, download de CoronaMelder app en help te testen hoe CoronaMelder werkt.

Lees meer

Per 21 augustus geldt een nieuwe noodverordening. Het gaat om een hele kleine aanpassing ten opzichte van de vorige verordening. Via deze noodverordening is het ook voor studentenverenigingen mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor introductie-activiteiten.

Bekijk de noodverordening

Afvalinzameling

Twente Milieu voert het werk uit zoals u van ze gewend bent. 


De Voedselfiets rijdt voorlopig niet meer. Mensen die gebruik maken van de Voedselfiets mogen hun etensresten bij het restafval doen. 


Balies publieksplein; alleen op afspraak!

Maak een afspraak

De balies van de gemeente zijn gewoon open. Op donderdagavond zijn we ook geopend. De avondopenstelling op dinsdag is vervallen in verband met het Coronavirus. U kunt op dit moment alleen op afspraak langskomen.

Veel zaken kunt u regelen op www.hengelo.nl. We doen een dringende oproep om uw afspraak uit te stellen als er geen noodzaak of spoed is. Ook kunt u veel zaken online regelen.

Gaat om het een verlenging van uw rijbewijs? 
Verloopt uw rijbewijs in de periode van 1 februari tot en met 30 november 2020? Dan blijft uw rijbewijs vanwege de corona maatregelen tijdelijk langer geldig. Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 9 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 9 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Lees hierover meer op de website van de RDW.

Het kabinet, de provincie en gemeenten nemen verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. 

Informatie over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Deze pagina wordt nog aangepast en aangevuld op basis van de persconferentie van het kabinet van maandag 28 september

Evenementen 

Mogen evenementen georganiseerd worden?

Ja, het verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).

Wie besluit of ik een evenement kan organiseren?

Vergunningen voor evenementen kunnen worden aangevraagd. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg. Lokale autoriteiten bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan.

Kan ik een evenement organiseren zonder verplichte zitplaatsen?

Ja, u moet daarbij wel een aantal regels in acht nemen:

Binnen:

 • In ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt dat in overleg met de veiligheidsregio een maximaal aantal personen wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.
 • In binnenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er een maximum van 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).

Buiten:

 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen geldt dat in overleg met de veiligheidsregio een maximaal aantal personen wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er een maximum van 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).  

 


Horeca

n.a.v. persconferentie 28 augustus (meer informatie volgt):

 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.

Warenmarkt

De uitbraak van het coronavirus raakt ook de standplaatshouders op de warenmarkt. Op dit moment is er een aangepaste warenmarkt in Hengelo met meer spreiding van de marktkramen. Deze maatregel is bedoeld om de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen en daarop te kunnen toezien. De Markt Hengelo voert deze maatregel in nauw overleg met de marktbond uit. 


Evenement organiseren?

Vanwege COVID-19 mochten er langere tijd geen evenementen plaatsvinden. Sinds 1 juli jl. is het organiseren van evenementen, in beperkte vorm en onder voorwaarden, weer toegestaan.

Op de website van de Veiligheidsregio Twente vindt u meer informatie over de (landelijke) regels, wat mag wel en wat mag niet? Ook vind je hier tips t.b.v. het uitvoeren van een COVID-19 evenementen risicoanalyse en suggesties voor oplossingsrichtingen om de risico's zoveel mogelijk te beperken.

COVID-19 en evenementen

Introductie studenten

Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 en er wordt geen alcohol gedronken.

De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.


Scholen

Middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen na de zomervakantie helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.

Lees verder op Rijksoverheid.nl

Veelgestelde vragen van ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties


Ventileren op scholen in tijden van corona

Goed ventileren van ruimtes is belangrijk voor een gezond binnenmilieu, zeker op scholen. Want in slecht geventileerde ruimtes hopen verontreinigingen en ziekteverwekkers zich op. Een aantal praktische tips en adviezen waar je op school rekening mee kunt houden.

Lees verder

Sport

Vanaf 1 juli gelden er algemene regels voor binnen en buiten. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Dit geldt voor binnen- en buitensport. 

Lees meer hierover op de website van het NOC*NSF.

n.a.v. persconferentie 28 augustus (meer informatie volgt):

 • Sportkantines zijn gesloten
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.

Hengelo Sport

Alle activiteiten van Hengelo Sport gaan voorlopig niet door. Omdat de basisscholen weer open zijn, wordt er wel gekeken wat Hengelo Sport kan betekenen voor de sportactiviteiten onder en na schooltijd. Updates volgen op de website van Hengelo Sport


Skatepark Industrieplein

Het Skatepark op het Industrieplein is geopend. Ook hier gelden de regels: houd 1,5 meter afstand en houd het schoon! Zo zorgen we er samen voor dat alle skate-liefhebbers veilig gebruik kunnen maken van deze unieke plek in Hengelo.


Buurthuizen

Alle buurthuizen zijn voorlopig gesloten.


Kinderboerderij

Kinderboerderij 't Weusthag is vanaf 15 juni weer beperkt geopend.


Twentebad

Het Twentebad is geopend. Wel gelden er voorwaarden om mensen veilig en verantwoord te kunnen laten zwemmen. Naar het Twentebad? Vooraf reserveren! Meer informatie op www.twentebad.nl.

Vanaf 15 juni mogen alle gemeenschappelijke toiletten bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens weer open. Dit geldt ook voor de toiletten op pretparken, dierentuinen en natuurparken.  

Lees verder

Vragen en antwoorden over recreatie en toerisme

Zorgloket 

Het coronavirus en de maatregelen hebben grote impact op ons dagelijkse leven. Ook in Hengelo. Ondervindt u acute problemen in uw dagelijkse leven en komt u er samen met u omgeving niet uit? Dan kunt u per mail of telefoon (tel: 074-2459131) contact opnemen met het zorgloket. Het zorgloket is er voor alle Hengeloërs van alle leeftijden die hulp nodig hebben met zorg, financiën, wonen, opvoeden of vervoer. De medewerkers van het zorgloket geven u graag advies en denken met u mee.

Wmo

De minister van Volksgezondheid heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur.

Meer informatie


Huisbezoeken

We leggen voorlopig geen huisbezoeken af. Met inwoners waarbij een huisbezoek staat ingepland nemen we telefonisch contact op.


Voedselbank 

Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiële hulp van het kabinet. Dat hebben staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) besloten. Er wordt eenmalig een subsidie van € 4 miljoen als vangnet voor het calamiteitenfonds beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in het kader van de Corona-crisismaatregelen van het kabinet. We zijn in nauw contact met de Voedselbank Midden Twente om snel een beroep op dit noodfonds te kunnen doen.

Wijkracht stopt voorlopig met alle fysieke contactmomenten tussen professionals, vrijwilligers en hulpvragers. Alle activiteiten, huisbezoeken en niet dringende overleggen stoppen tijdelijk. De bereikbaarheidsdienst blijft actief en handelt waar nodig ook. Het gaat dan om spoedsituaties waarbij de inzet van medewerkers van Wijkracht nodig is. 

De mantelzorgondersteuners van Wijkracht kunnen nu niet op huisbezoek bij de mantelzorgers. In plaats daarvan biedt Wijkracht iedere werkdag een telefonisch spreekuur. Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur kunnen mantelzorgers in Hengelo bellen met Wijkracht op nummer 088 945 57 22. De mantelzorgondersteuners zitten klaar om te luisteren, tips/adviezen te geven of antwoorden te geven op vragen die er zijn.


Opvoeden en opgroeien

Loes geeft in Twente informatie over opvoeden en opgroeien. Loes heeft een speciale editie van hun nieuwsbrief uitgebracht over het coronavirus. Met onder andere informatie over: hygiëne, borstvoeding, praten met je kind over het coronavirus en thuiswerktips.

Lees de nieuwsbrief hier


Zwanger

Sinds de coronacrisis zijn er aanpassingen gedaan in de zorg aan zwangeren en kraamvrouwen die voor onzekerheid en stress kunnen zorgen. Dat is de reden dat de gemeente Hengelo met Jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en kraamzorg een online community heeft opgezet voor zwangeren. De community komt voort uit het driejarige project Kansrijke Start.

Lees verder


Somber of gespannen door het coronavirus?

Bent u somber of gespannen door het coronavirus? Praat er samen over met mensen in uw omgeving. Of bel één van de hulplijnen om te praten over uw angstige gevoelens. Ook worden er verschillende tips gegeven om hiermee om te gaan.

Lees verder

Vakantie is dit jaar door het coronavirus minder onbezorgd dan anders. Vermijd drukte, ook tijdens de vakantieperiode. Gaat u toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. Plan uw vakantie, als het kan, buiten de schoolvakanties. Houd u waar ook ter wereld altijd aan de basisregels (Klachten? Blijf thuis en laat u testen, houd afstand, vermijd drukte en was vaak uw handen). Als de lokale regels strenger zijn, dan gelden deze. 

Als u op vakantie wilt naar het buitenland, controleer dan eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl. Houd er rekening mee dat in ieder land beperkende maatregelen zijn. Ontwikkelt u tijdens uw vakantie gezondheidsklachten? Meld u bij een lokale huisartsenpost. Ontwikkelt u bij thuiskomst gezondheidsklachten? Blijf thuis en laat u testen. Maak een afspraak via 0800-1202.

Op vakantie in Nederland

Reizen naar het buitenland

In thuisquarantaine bij aankomst in Nederland


Op vakantie

Hengelo samen sterk

Hengelo Promotie bundelt mooie initiatieven vanuit de stad! Het is een lastige tijd voor ondernemers met alle maatregelen rondom het coronavirus. Het is mooi om te zien dat veel ondernemers toffe initiatieven en activiteiten ontwikkelen om toch door te kunnen gaan. Laten we vooral onze lokale ondernemers helpen in deze tijd! 

Ga naar www.hengelosamensterk.nl

Hier vind je een overzicht van de initiatieven die bij Hengelo Promotie bekend zijn. Alle ideeën, acties en initiatieven zijn welkom. En voor (hulp)vragen, neem contact op via info@hengelopromotie.nl.


Koopinhengelo.nl

Tijdens de coronacrisis zijn veel mensen aan huis gebonden, restaurants zijn gesloten en het is erg rustig in de winkels. Op initiatief van de SCH en de gemeente Hengelo is www.koopinhengelo.nl naar Hengelo gehaald. Via dit digitale platform kunnen consumenten bestellen, betalen en laten bezorgen bij elke Hengelose ondernemer die aangesloten is. Zo kan de klant veilig thuisblijven en houden we samen de lokale economie draaiende.

Ga naar koopinhengelo.nl


Wijkracht

Hulpvraag en hulpaanbod

Wijkracht is actief met de coördinatie van vraag en aanbod rondom de coronacrisis. Mensen die een hulpvraag hebben en mensen die hun hulp willen aanbieden, kunnen zich bij Wijkracht melden. Dat kan telefonisch op nummer 088 945 57 22 of per mail: wijhelpen@wijkracht.nl. Wijkracht zorgt dat vraag en aanbod bij elkaar komen, legt contacten met al bestaande initiatieven of zorgt zelf voor passende ondersteuning wanneer dat nodig is.

Pagina over coronacrisis op wijkracht.nl


Oranjefonds

Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de coronacrisis. Binnen dit hulpfonds reserveert het Oranje Fonds 2 miljoen euro om sociale initiatieven te ondersteunen die zich extra inzetten om de nood op het gebied van armoede, informele zorg en eenzaamheid ontstaan door de coronacrisis, te beperken. Benieuwd of jouw initiatief hiervoor in aanmerking komt, klik dan op de onderstaande button voor meer informatie. 

Corona hulp door Oranjefonds


BeZorgdeliefde.nu

In deze spannende tijden zijn wij vrijwel volledig afhankelijk van de harde werkers in de zorg om ons land draaiende te houden. Meer dan ooit beseffen we, hoe belangrijk deze beroepsgroep is voor ons, voor onze familie en voor onze vrienden. Om de zorgmedewerkers in Nederland een steuntje in de rug geven voor al het fantastische werk dat zij verrichten trakteert BeZorgdeliefde.nu hen op een welverdiende gratis maaltijd via thuisbezorgd.nl, wat tot stand is gekomen door diverse donaties.

Ga naar BeZorgdeliefde.nu


Oranjehelpers

Jongeren in actie tegen eenzaamheid. Door de maatregelen rondom corona hebben sommige mensen weinig contact met de buitenwereld.  Wil je iets doen aan de eenzaamheid in jouw omgeving? Wil je best even een paar boodschappen doen? Of een praatje maken? Dan kun je jouw hulp aanbieden in jouw omgeving als #OranjeHelper! Deze beweging groeit dagelijks en is via deze website te vinden.

Vanaf woensdag 17 juni vinden Politieke Markten en gemeenteraadsvergaderingen weer fysiek plaats in het stadhuis.

Let op: wilt u bij een vergadering aanwezig zijn, dan moet u zich aanmelden via raadsgriffie@hengelo.nl

Vergaderagenda

De GGD Twente volgt de trend van COVID-19. Twee keer per week publiceren zij de meest actuele Twentse coronacijfers.

Op maandag en donderdag zie je op www.twentsegezondheidsverkenning.nl de nieuwste cijfers over besmettingen, testen, ziekenhuisopnames en overlijdens. Op Twents niveau en waar mogelijk ook op gemeenteniveau.


Landelijk beeld

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen eerder signalen van een toename van de verspreiding van het virus worden opgepikt. We moeten voorkomen dat het virus weer om zich heen grijpt. Het aantal IC-en ziekenhuisopnames geven in de kern de ultieme waarschuwing. Maar eerder al komen de signalen door via de testuitslagen die vertaald worden naar het aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners. Daarnaast zijn er ondersteunende indicatoren die de epidemie beschrijven en andersoortige signalen oppikken.

Naar het dashboard

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met Actuele informatie over het nieuwe coronavirus: www.rivm.nl 


GGD Twente
De GGD Twente heeft onder andere veel informatie over corona en gezondheid: www.ggdtwente.nl


VRTwente
Veiligheidsregio Twente is een regionaal samenwerkingsverband tussen hulpdiensten en de veertien Twentse gemeenten: www.vrtwente.nl


Rijksoverheid
Hier vindt u onder andere de laatste informatie over de landelijke maatregelen en het antwoord op veelgestelde vragen: www.rijksoverheid.nl. Daarnaast vindt u de maatregelen ook vertaald in andere talen.


Steffie

Op 31 maart is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu