Informatie over het coronavirus

Update: maandag 17 januari

Op deze pagina delen we praktische informatie over de gevolgen van de landelijke maatregelen voor de gemeente Hengelo. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.

Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen. Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Lees verder op Rijksoverheid.nl

Op dit moment heeft u alleen voor sport een coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. U moet ook uw id-bewijs laten zien.

Coronatoegangsbewijs bij sport

U heeft een coronatoegangsbewijs nodig om binnen te sporten, zoals in de sportschool en bij zwemmen. En op andere plekken waar sporters komen, zoals faciliteiten op buitensportlocaties. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Op andere plekken hoeft u geen coronatoegangsbewijs te laten zien. U moet wel uw id-bewijs laten zien.Als geldig id-bewijs gebruikt u uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

Meer info: Coronatoegangsbewijs

Het dragen van een mondkapje is verplicht op alle publieke locaties binnen. Dit geldt als u in beweging bent en als u ergens zit of staat. Bijvoorbeeld in de supermarkt, de bibliotheek en in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Het moet ook als u een coronaprik heeft gehad en op plekken waar een coronatoegangsbewijs geldt. U krijgt het advies om ook buiten een mondkapje te dragen wanneer het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden. Zorg ervoor dat het mondkapje neus, mond en kin bedekt.

Lees meer over het dragen van mondkapjes

Een goed werkend, veilig vaccin tegen het coronavirus kan een einde maken aan de pandemie. De GGD zorgt voor een geschikte locatie, de logistiek en het (medische) personeel ter plekke om de vaccinaties te geven.

Boostervaccinatie

De boostervaccinatie is een extra prik die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden. Door de snelle verspreiding van de Omikron-variant, kunt u de extra prik 3 maanden na uw laatste vaccinatie krijgen. 

Vrije inloop voor booster op vaccinatielocatie Grolsch Veste

Met ingang van donderdag 13 januari kunnen mensen vanaf 18 jaar en ouder op vrije inloop een boostervaccinatie halen bij onze priklocatie in de Grolsch Veste. Voorwaarde voor de booster is wel dat de laatste vaccinatie langer dan drie maanden geleden is gezet en dat men de afgelopen drie maanden geen corona heeft gehad. Tot en met vrijdag 21 januari kan men dagelijks van 08.30 tot 16.15 uur terecht op de boosterlocatie in de Grolsch Veste in Enschede.

Lees meer: 

Download de coronavirus-app 'CoronaMelder'

De CoronaMelder-app is te gebruiken in heel Nederland. Op die manier help je de verspreiding van het coronavirus te stoppen. De CoronaMelder waarschuwt je nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kun jij voorkomen dat je mensen in je omgeving besmet. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. 

Meer informatie over de CoronaMelder

CoronaMelder-app? Steffie legt het uit

U kunt op dit moment niet naar het theater, de bioscoop, het museum of een concert. Bibliotheken zijn wel open.

Lees meer: Corona en naar het theater, de bioscoop, het museum of een concert en Bibliotheek Hengelo


Zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals kunstencentra, muziek- en dansscholen, broedplaatsen en repetitieruimten zijn vanaf 15 januari weer open voor beoefening. Er is geen publiek toegestaan en er moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Voor volwassenen is gebruik van een coronatoegangsbewijs verplicht.

Lees meer: Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren

Door de lockdown zijn alle eet- en drinkgelegenheden in ieder geval tot en met dinsdag 25 januari 2022 gesloten. Afhalen en bezorgen mag wel. Voor evenementen geldt een evenementenverbod. Dit houdt in dat er geen evenementen kunnen plaatsvinden.

Lees meer: Coronavirus en de horeca en Coronaregels voor evenementen

Via onderstaande pagina vindt u meer informatie over de gevolgen voor (gast)ouders, kinderopvangorganisaties, scholieren en het onderwijs in coronatijd. 

Meer informatie: Onderwijs en kinderopvang

Balies publieksplein; alleen op afspraak!

Maak een afspraak

De balies van de gemeente zijn gewoon open. U kunt op dit moment alleen op afspraak langskomen.

Veel zaken kunt u regelen op www.hengelo.nl. We doen een dringende oproep om uw afspraak uit te stellen als er geen noodzaak of spoed is. Ook kunt u veel zaken online regelen.


Gaat om het een verlenging van uw rijbewijs? 

In sommige gevallen kunt u met een verlopen rijbewijs nog een tijdje autorijden. Dit hangt bijvoorbeeld af van de datum waarop uw rijbewijs verliep. Hiervoor gelden vanaf 6 maart 2021 nieuwe Europese regels die terugwerken tot en met 1 september 2020. Op basis van die nieuwe regels gelden de volgende verlengingen. Lees meer over het verlopen van een rijbewijs.

Als u naar het buitenland gaat, leest u in het reisadvies welke maatregelen gelden in het land waar u naartoe wilt of doorheen reist. Bijvoorbeeld welke coronabewijzen u nodig hebt. Gaat u met het vliegtuig? Dan gelden er aanvullende regels.

Controleer voor iedere reis:

Binnen- en buitensportlocaties zijn geopend. Wedstrijden en trainingen onderling op de eigen club zijn toegestaan. Verder gelden er voorwaarden onder andere voor het dragen van mondkapjes en het gebruik van het coronatoegangsbewijs. 

Lees meer over Corona en sport op Rijksoverheid.nl

Hengelo Sport

De meest actuele informatie over Hengelo sport vindt u op website van Hengelo Sport


Buurthuizen

U heeft een coronatoegangsbewijs nodig als u naar een dorpshuis of buurthuis met een horecavoorziening gaat. Maar u hoeft die niet altijd te laten zien. Bijvoorbeeld als u naar de bibliotheek in het dorpshuis of buurthuis gaat. Of gebruikmaakt van de dagvoorziening.

Meer lezen: Corona en cultuur, uitgaan en sport


Kinderboerderij

De meest actuele informatie over de kinderboerderij leest u op de facebookpagina van Kinderboerderij 't Weusthag


Twentebad

De meest actuele informatie over het Twentebad leest u op www.twentebad.nl

Iedereen met milde corona-klachten kan zich laten testen. Heb je ernstige klachten? Bel dan je huisarts.


Zelftest

Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis gebruikt, voor de zekerheid als u ergens naartoe gaat of als u klachten heeft. Ook als u volledig bent gevaccineerd of al corona heeft gehad, kunt u een zelftest gebruiken. Na een positieve zelftest doet u altijd een extra test bij de GGD.

Meer over zelftesten 

Gratis zelftest voor inwoners met een laag inkomen

Vanaf donderdag 23 december kunnen inwoners met een laag inkomen gratis zelftesten ophalen bij de receptie van het stadhuis. Dit kan tijdens de openingstijden van het stadhuis, u hoeft hiervoor geen afspraak te maken. We verstrekken maximaal 2 testen per persoon.


Afspraak maken voor corona-test (7 jaar en ouder)

Maak online een afspraak:

Afspraak maken

Bel gratis het landelijk nummer:

Bel: 0800 - 1202 

Bellen vanuit het buitenland:

Bel: +31 8 5065 9063

  • Houd je BurgerServiceNummer (BSN) bij de hand. Je BSN staat op je paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of loonstrook.
  • Je krijgt iemand aan de lijn die je afspraak kan inplannen. Hij/zij beantwoordt géén medische vragen.
  • Geef je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN.
  • Je krijgt een afspraakbevestiging via SMS en e-mail.
  • Blijf thuis tot je naar de testafspraak gaat.

Kinderen tot en met 6 jaar

En voor kwetsbare of erg angstige kinderen

Heeft je kind milde corona-klachten? Wil je hem / haar laten testen?
Bel dan rechtstreeks GGD Twente: 053 487 6840 (maandag - vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur).

Kijk ook op Loes.nl: Hoe begeleid je je kind bij een coronatest?


Meer informatie op ggdtwente.nl

Testen? Steffie legt het uit

Bij klachten gaat u altijd in quarantaine. In andere situaties moet u soms in quarantaine. Dat hangt af van uw situatie.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/quarantaine

Komt u samen in het stadhuis voor een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap op een betaald tijdstip? Dan mogen er maximaal 30 personen bij de ceremonie aanwezig zijn. Dit is inclusief het bruidspaar, de getuigen, kinderen en bijvoorbeeld een fotograaf. Het aantal van 30 personen is exclusief de trouwambtenaar.

Meer informatie leest u op de pagina: Trouwen en geregistreerd partnerschap.

Voor huwelijksfeesten en -recepties op evenementenlocaties gelden de coronaregels voor evenementen. Voor een feest of receptie in bijvoorbeeld een restaurant, zaal of op het terras gelden de coronaregels voor de horeca.

 

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De tijdelijke wet maatregelen covid-19 geldt sinds 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten.

Vanaf 14 december is de aangepaste ministeriele regeling van kracht. Hierin staan de bestaande maatregelen vastgelegd in wetgeving, Eerste en Tweede kamer krijgen meer betrokkenheid.

Ontheffingen en gemeentelijke verordeningen

De bevoegdheden voor de uitvoering van de maatregelen voor de bestrijding van het corona-virus komen bij de burgemeester te liggen en niet meer bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven op bepaalde regels uit de wet. Het regionaal crisisteam blijft bestaan als overlegplatform van alle Twentse burgemeesters.

Los van bovenstaande geldt dat de gemeente met eigen gemeentelijke verordeningen en bevoegdheden zelf binnen de wet regels kan stellen. Denk daarbij aan: het afsluiten van straten, gebieden en parken, het verplaatsen van markten of aanpassen van terrassen vanwege het risico van opeenhoping van mensen. Bij de bestrijding van covid-19 hebben de bevoegdheden uit de Tijdelijke Wet voorrang boven andere (reguliere) bevoegdheden.

Vragen en antwoorden over de tijdelijke coronawet

Het kabinet, de provincie en gemeenten nemen verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. 

Informatie over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met Actuele informatie over het nieuwe coronavirus: www.rivm.nl 


GGD Twente
De GGD Twente heeft onder andere veel informatie over corona en gezondheid: www.ggdtwente.nl


VRTwente
Veiligheidsregio Twente is een regionaal samenwerkingsverband tussen hulpdiensten en de veertien Twentse gemeenten: www.vrtwente.nl


Rijksoverheid
Hier vindt u onder andere de laatste informatie over de landelijke maatregelen en het antwoord op veelgestelde vragen: www.rijksoverheid.nl. Daarnaast vindt u de maatregelen ook vertaald in andere talen.


Steffie

Op de website corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit.

Appointments

You can arrange a lot things online yourself. 
If you have an urgent request, please call 14 074. If you need to call us from abroad, please call +31 74 245 9876.

In appointments there will be no physical contact.

More information

For up-to-date information regarding the corona virus, please visit the Rijksoverheid website.

Information in English on COVID-19

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu