Waar bent u naar op zoek?

Informatie over het coronavirus

Update: woensdag 20 mei

Op deze pagina delen we praktische informatie over de gevolgen van de landelijke maatregelen voor de gemeente Hengelo. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.

De absolute randvoorwaarde is dat we de controle die we sinds maart hebben bereikt, in deze nieuwe fase weten te behouden. Dit lukt alleen met de volgende basisregels die voor iedereen blijven gelden:

 • Vermijd drukte
 • Werk vanuit huis als dat kan
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Blijf altijd thuis bij klachten en ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts dan blijven ook gezinsleden thuis.

En natuurlijk:

 • Handen wassen
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • Papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien
 • Bent u 70 jaar of ouder, of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig.

Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen sinds maart goede resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De eerste uitbraakfase van het virus ligt daarmee achter ons. Nu komt er stap voor stap meer ruimte in de anderhalvemetersamenleving.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal, met weinig druk op de openbare ruimte. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Het versoepelen van maatregelen is alleen mogelijk als de ontwikkeling van het virus dit toelaat. Als het echt nodig is, dan kan een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Lees verder op Rijksoverheid.nl

De stappen na 11 mei in eenvoudige taal

De stappen na 1 juni in eenvoudige taal

Veelgestelde vragenNoodverordening in Twente van kracht

Vanaf 11 mei is de nieuwe noodverordening van kracht.

Bekijk de noodverordening

Afvalinzameling

Twente Milieu voert het meeste werk uit zoals u van ze gewend bent. 

 • Let op: textielcontainers zijn gesloten! U kunt uw textiel thuis bewaren of eventueel zelf naar de kringloopwinkels brengen. Zakken die naast de containers liggen worden meegenomen en afgevoerd als restafval en dat is jammer. 

 • De inzameling van oud papier gaat wel door, ook met vrijwilligers als zij beschikbaar zijn. Reden is dat Papier Recycling Nederland heeft opgeroepen om door te gaan met inzamelen, omdat het papier nodig is voor productie van verpakkingen en hygiënepapier. Twente Milieu vraagt vrijwilligers alleen te komen wanneer ze gezond zijn, gepaste afstand houden en hygiëne in acht nemen.

Meer informatie op twentemilieu.nl 


De Voedselfiets rijdt voorlopig niet meer. Mensen die gebruik maken van de Voedselfiets mogen hun etensresten bij het restafval doen. 


Balies publieksplein; alleen op afspraak!

De balies van de gemeente blijven vooralsnog open. U kunt op dit moment alleen telefonisch een afspraak maken via 14 074. Het is niet mogelijk om de afspraak digitaal in te plannen. 

Bekijk de actuele openingstijden

Veel zaken kunt u regelen op www.hengelo.nl. We doen een dringende oproep om uw afspraak uit te stellen als er geen noodzaak of spoed is. Ook kunt u veel zaken online regelen.

Kan dat niet of is het wel noodzakelijk om langs te komen? Maak dan altijd eerst een afspraak. Op die manier kunnen wij het bezoek beter spreiden.

Het kabinet, de provincie en gemeenten nemen verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. 

Informatie over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Samenkomsten en evenementen
Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt tot 1 september.


Horeca

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten tot 1 juni. Bezorgen en afhalen is mogelijk –voor coffeeshops geldt alleen afhalen. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en neem uw consumptie mee.

Met ingang van (onder voorbehoud) 1 juni kunnen terrassen met zitplaatsen weer open, en mogen cafés en restaurants maximaal 30 personen, inclusief personeel, op basis van reservering ontvangen. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 • Als de situatie het toelaat zou het aantal bezoekers met ingang van 1 juli verhoogd kunnen worden naar 100.

Warenmarkt

De uitbraak van het coronavirus raakt ook de standplaatshouders op de warenmarkt. De Veiligheidsregio Twente heeft een noodverordening vastgesteld. Alleen kleine markten met maximaal 10 standplaatsen kunnen doorgaan. Deze maatregel is bedoeld om de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen en daarop te kunnen toezien. De Markt Hengelo voert deze maatregel in nauw overleg met de marktbond uit. 

Basisonderwijs

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang zijn vanaf 11 mei weer geopend. Ze bepalen zelf hoe ze dit vorm geven. Inwoners van Hengelo kunnen met vragen bij hun eigen kinderopvanginstelling, gastouder of school terecht. 

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan met ingang van 2 juni weer open. Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school, zeker wanneer zij binnen een straal van 8 kilometer van school wonen. De praktische invulling van de opening van het voortgezet onderwijs ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken volgens de richtlijnen; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.

Stap voor stap 

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus, waardoor het onderwijs stap voor stap open kan. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan per 2 juni weer naar school. Het primair onderwijs gaat op 8 juni volledig open. Met ingang van deze datum gaat de Buitenschoolse opvang ook volledig open. De ouders kunnen dus hun reguliere contracturen weer afnemen.


Noodopvang

Misschien maakt u nooit gebruik van kinderopvang, maar is dat nu wel noodzakelijk. Dat kan, als u aan alle voorwaarden voldoet en in een cruciaal beroep werkt. Wilt u gebruik maken van deze vorm van noodopvang? Vul het aanvraagformulier volledig in en neem contact op met de gewenste kinderopvang of gastouderbureau voor noodopvang bij een gastouder. Zij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor noodopvang.

Heeft een kind klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts? Of vertoont een gezinslid deze klachten? Dan mag het kind niet naar de noodopvang.

Bekijk ook de poster Noodopvang voor kinderen van ouders of verzorgers in cruciale beroepsgroepen.


24-uurs opvang

De gemeente Hengelo heeft de locatie Berflo Es (van Smallsteps) als 24 uurs opvanglocatie aangewezen. Op de site van Smallsteps staat hierover meer informatie. Voor ouders die bij het ZGT werken is deze link te gebruiken. De 24 uurs opvang betreft een samenwerking tussen Smallsteps, Spring!, de Brigantijn en de Dr. Schaepmanstichting. Is er behoefte aan 24-uurs opvang bij een gastouder, neem dan contact op met de gemeente. 


Locaties noodopvang

Bekijk de lijst met kinderopvanglocaties en gastouderbureaus.

Ook de scholen van de schoolbesturen Primato, Brigantijn, Schaepman, SOTOG, Attendiz en CT Stork zijn geopend voor noodopvang. U kunt contact opnemen met de school zelf.


Heeft u vragen?

Als ouders, kinderopvanginstellingen, gastouders of scholen tegen beperkingen aan lopen of vragen hebben, kunnen ze ook contact opnemen met de gemeente hengelo.

 • Kinderen van 0-4 jaar: u kunt contact opnemen met het Meldpunt Kinderopvang
 • Kinderen in de basisschoolleeftijd: u kunt contact opnemen met de afdeling Beleid Onderwijs.

Sport

Weer ruimte om buiten te sporten voor jeugd en volwassenen
Kinderen en jongeren in Hengelo hebben sinds woensdag 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport. Aanleiding is de verruiming van de coronamaatregelen die het kabinet aankondigde. Sindsdien heeft de gemeente Hengelo al veel contact gehad met verschillende Hengelose sportaanbieders. 

Met ingang van 11 mei 2020 hebben ook volwassenen weer meer ruimte voor georganiseerde buitensport. Wel gelden een aantal voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand.  

Voor Hengelose sportaanbieders betekent dit met ingang van 11 mei het volgende:

 • 19 jaar en ouder mag buiten met of zonder begeleiding sporten.
 • Het is niet de bedoeling dat ouders op de sportaccommodatie blijven kijken.
 • Toiletten mogen open, wel zorgdragen voor zeer regelmatige schoonmaak.
 • Bij vermenging van leeftijdsgroepen geldt altijd de regel om 1,5 meter afstand te houden.
 • De normale sporttijden mogen weer gehanteerd worden, dit vooral om extra wisselmomenten mogelijk te maken.

Afspraken: 

In het Twents protocol staat meer informatie voor de jeugd om verantwoord te sporten. Er mag pas gesport worden nadat een sportaanbieder een coronaprotocol heeft aangeleverd. Als er een protocol is ingeleverd en dit is al goedgekeurd, dan hoeft er geen nieuw protocol ingeleverd te worden.

Op de website van het NOC*NSF staan heel veel vragen en antwoorden over corona en sport.

 

 

 

Hengelo Sport
Alle activiteiten van Hengelo Sport gaan voorlopig niet door. Omdat de basisscholen weer gedeeltelijk open gaan wordt er wel gekeken wat Hengelo Sport kan betekenen voor de basisscholen t.a.v. de sportactiviteiten onder en na schooltijd. Updates volgen op de website van Hengelo Sport.

 


Skatepark Industrieplein

Het skatepark achter het station is weer open onder toezicht van HengeloSport en SkateLAB. Vanwege de huidige corona-maatregelen is besloten het skatepark te omringen met bouwhekken en het een sportpark te noemen. Hierdoor kunnen we onder aangepaste regels twee leeftijdscategoriën toelaten tot het skatepark. Er mogen maximaal 30 personen van het skatepark gebruik maken.

Hengelo Sport beheert de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar:

 • Op weekdagen van 14.30-17.00 uur
 • Zaterdag van 13.00-15.00 uur
 • Hemelvaartsdag van 11.00-14.00 uur

SkateLAB beheert de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar:

 • Op weekdagen van 18.00-21.00 uur
 • In het weekend van 15.00-21.00 uur
 • Hemelvaartsdag van 18.00-21.00 uur

Buurthuizen

Alle buurthuizen zijn voorlopig gesloten.


Kinderboerderij

Kinderboerderij 't Weusthag is voorlopig gesloten.


Twentebad

Het Twentebad is met ingang van 11 mei 2020 weer open. Wel gelden er voorwaarden om mensen veilig en verantwoord te kunnen laten zwemmen. Meer informatie op www.twentebad.nl 

Update 6 mei: 
Op woensdag 6 mei heeft het kabinet besluiten genomen over stapsgewijze versoepeling van maatregelen die van invloed zijn op vakantieparken en camperplaatsen. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.


Update 22 april: Beperkte openstelling Twentse vakantieparken en campings

De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, Onno van Veldhuizen, heeft besloten dat vakantieparken en campings in Twente voor een deel van de bezoekers opengesteld kunnen worden. Hiermee volgt Twente de landelijke lijn. 

“Het gaat dan om accommodaties die beschikken over eigen sanitaire voorzieningen, zoals toilet, douche en stromend water. Deze versoepeling gaat in per vrijdag 24 april aanstaande”, aldus Onno van Veldhuizen. Algemene faciliteiten zoals centrale douche- en toiletgebouwen, zwembaden en kantines blijven gesloten.  

Lees verder

Zorgloket 

Het coronavirus en de maatregelen hebben grote impact op ons dagelijkse leven. Ook in Hengelo. Ondervindt u acute problemen in uw dagelijkse leven en komt u er samen met u omgeving niet uit? Dan kunt u per mail of telefoon (tel: 074-2459131) contact opnemen met het zorgloket. Het zorgloket is er voor alle Hengeloërs van alle leeftijden die hulp nodig hebben met zorg, financiën, wonen, opvoeden of vervoer. De medewerkers van het zorgloket geven u graag advies en denken met u mee.

Wmo

De minister van Volksgezondheid heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur.

Meer informatie


Huisbezoeken

We leggen voorlopig geen huisbezoeken af. Met inwoners waarbij een huisbezoek staat ingepland nemen we telefonisch contact op.


Voedselbank 

Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiële hulp van het kabinet. Dat hebben staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) besloten. Er wordt eenmalig een subsidie van € 4 miljoen als vangnet voor het calamiteitenfonds beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in het kader van de Corona-crisismaatregelen van het kabinet. We zijn in nauw contact met de Voedselbank Midden Twente om snel een beroep op dit noodfonds te kunnen doen.

Wijkracht stopt voorlopig met alle fysieke contactmomenten tussen professionals, vrijwilligers en hulpvragers. Alle activiteiten, huisbezoeken en niet dringende overleggen stoppen tijdelijk. De bereikbaarheidsdienst blijft actief en handelt waar nodig ook. Het gaat dan om spoedsituaties waarbij de inzet van medewerkers van Wijkracht nodig is. 

De mantelzorgondersteuners van Wijkracht kunnen nu niet op huisbezoek bij de mantelzorgers. In plaats daarvan biedt Wijkracht iedere werkdag een telefonisch spreekuur. Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur kunnen mantelzorgers in Hengelo bellen met Wijkracht op nummer 088 945 57 22. De mantelzorgondersteuners zitten klaar om te luisteren, tips/adviezen te geven of antwoorden te geven op vragen die er zijn.


Opvoeden en opgroeien

Loes geeft in Twente informatie over opvoeden en opgroeien. Loes heeft een speciale editie van hun nieuwsbrief uitgebracht over het coronavirus. Met onder andere informatie over: hygiëne, borstvoeding, praten met je kind over het coronavirus en thuiswerktips.

Lees de nieuwsbrief hier


Zwanger

Sinds de coronacrisis zijn er aanpassingen gedaan in de zorg aan zwangeren en kraamvrouwen die voor onzekerheid en stress kunnen zorgen. Dat is de reden dat de gemeente Hengelo met Jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en kraamzorg een online community heeft opgezet voor zwangeren. De community komt voort uit het driejarige project Kansrijke Start.

Lees verder


Somber of gespannen door het coronavirus?

Bent u somber of gespannen door het coronavirus? Praat er samen over met mensen in uw omgeving. Of bel één van de hulplijnen om te praten over uw angstige gevoelens. Ook worden er verschillende tips gegeven om hiermee om te gaan.

Lees verder

Hengelo samen sterk

Hengelo Promotie bundelt mooie initiatieven vanuit de stad! Het is een lastige tijd voor ondernemers met alle maatregelen rondom het coronavirus. Het is mooi om te zien dat veel ondernemers toffe initiatieven en activiteiten ontwikkelen om toch door te kunnen gaan. Laten we vooral onze lokale ondernemers helpen in deze tijd! 

Ga naar www.hengelosamensterk.nl

Hier vind je een overzicht van de initiatieven die bij Hengelo Promotie bekend zijn. Alle ideeën, acties en initiatieven zijn welkom. En voor (hulp)vragen, neem contact op via info@hengelopromotie.nl.


Koopinhengelo.nl

Tijdens de coronacrisis zijn veel mensen aan huis gebonden, restaurants zijn gesloten en het is erg rustig in de winkels. Op initiatief van de SCH en de gemeente Hengelo is www.koopinhengelo.nl naar Hengelo gehaald. Via dit digitale platform kunnen consumenten bestellen, betalen en laten bezorgen bij elke Hengelose ondernemer die aangesloten is. Zo kan de klant veilig thuisblijven en houden we samen de lokale economie draaiende.

Ga naar koopinhengelo.nl


Wijkracht

Hulpvraag en hulpaanbod

Wijkracht is actief met de coördinatie van vraag en aanbod rondom de coronacrisis. Mensen die een hulpvraag hebben en mensen die hun hulp willen aanbieden, kunnen zich bij Wijkracht melden. Dat kan telefonisch op nummer 088 945 57 22 of per mail: wijhelpen@wijkracht.nl. Wijkracht zorgt dat vraag en aanbod bij elkaar komen, legt contacten met al bestaande initiatieven of zorgt zelf voor passende ondersteuning wanneer dat nodig is.

Pagina over coronacrisis op wijkracht.nl


Oranjefonds

Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de coronacrisis. Binnen dit hulpfonds reserveert het Oranje Fonds 2 miljoen euro om sociale initiatieven te ondersteunen die zich extra inzetten om de nood op het gebied van armoede, informele zorg en eenzaamheid ontstaan door de coronacrisis, te beperken. Benieuwd of jouw initiatief hiervoor in aanmerking komt, klik dan op de onderstaande button voor meer informatie. 

Corona hulp


BeZorgdeliefde.nu

In deze spannende tijden zijn wij vrijwel volledig afhankelijk van de harde werkers in de zorg om ons land draaiende te houden. Meer dan ooit beseffen we, hoe belangrijk deze beroepsgroep is voor ons, voor onze familie en voor onze vrienden. Om de zorgmedewerkers in Nederland een steuntje in de rug geven voor al het fantastische werk dat zij verrichten trakteert BeZorgdeliefde.nu hen op een welverdiende gratis maaltijd via thuisbezorgd.nl, wat tot stand is gekomen door diverse donaties.

Ga naar BeZorgdeliefde.nu


Oranjehelpers

Jongeren in actie tegen eenzaamheid. Door de maatregelen rondom corona hebben sommige mensen weinig contact met de buitenwereld.  Wil je iets doen aan de eenzaamheid in jouw omgeving? Wil je best even een paar boodschappen doen? Of een praatje maken? Dan kun je jouw hulp aanbieden in jouw omgeving als #OranjeHelper! Deze beweging groeit dagelijks en is via deze website te vinden.

Vanwege het coronavirus vinden de Politieke Markten en Raadsvergadering voorlopig digitaal plaats.

Naar meer informatie & livestream

Informatie voor grensgangers Duitsland

Wat betekent de huidige situatie voor grenspendelaars? Op de website Grensinfo.eu vindt u de meest actuele informatie over het reizen van en naar Duitsland, bijvoorbeeld vanwege woon-werkverkeer. 

Grensverkeer - Informatie Duitsland

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met Actuele informatie over het nieuwe coronavirus: www.rivm.nl 


GGD Twente
De GGD Twente heeft onder andere veel informatie over corona en gezondheid: www.ggdtwente.nl


VRTwente
Veiligheidsregio Twente is een regionaal samenwerkingsverband tussen hulpdiensten en de veertien Twentse gemeenten: www.vrtwente.nl


Rijksoverheid
Hier vindt u onder andere de laatste informatie over de landelijke maatregelen en het antwoord op veelgestelde vragen: www.rijksoverheid.nl. Daarnaast vindt u de maatregelen ook vertaald in andere talen.


Steffie

Op 31 maart is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu