Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Register De Nijverbij

In het register staan namen van de ontvangers die hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie.

Verschillende Hengeloërs hebben De Nijverbij ontvangen als blijk van waardering voor hun vrijwilligerswerk.

Sinds 2014 hebben verschillende Hengeloërs De Nijverbij in ontvangst mogen nemen als blijk van waardering voor hun vrijwilligerswerk. In onderstaand overzicht staan namen van de ontvangers die hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie. In het overzicht vindt u tevens per persoon de datum van de uitreiking en een korte omschrijving van de werkzaamheden waarvoor De Nijverbij is uitgereikt.

De Nijverbij

 

Marinus van Rooij 

4 april 2022

De heer van Rooij kreeg De Nijverbij uitgereikt voor zijn vrijwillige werkzaamheden betreffende de Stolpersteine. Het is een over heel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het naziregime. Op de stenen zijn in een messingplaatje de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats van overlijden gestanst. Zo blijft de herinnering aan de slachtoffers levend en worden zij niet vergeten.

Jan Schasfoort

15 december 2021

De heer Schasfoort kreeg De Nijverbij uitgereikt voor zijn jarenlange ingezet als vrijwilliger op diverse plaatsen. Zo was hij vrijwilliger op het AZC in Azelo, begeleider op MEE reizen, gaf lezingen over energiebesparing voor minima, was lid van de WMO-cliëntenraad en de seniorenraad en vrijwilliger bij Carintreggeland.

Henk Poort

27 oktober 2021

Henk Poort is de oprichter van de Stichting Twente Hart Safe en Stichting reanimatie- en AED- opleidingen Twente. Ruim veertien jaar heeft hij zich belangeloos ingezet als oprichter, voorzitter, aanjager, voorlichter en promotor. Zijn missie: iedereen voorzien van snelle adequate hulp bij levensbedreigende situaties als gevolg van een circulatiestilstand.

Karla Boers

30 mei 2021

Mevrouw Karla Boers was vanaf het begin in 1991, dus 30 jaar, zeer actief in de Wereldwinkel in Hengelo.

 

Ine Baartman

23 september 2020

Mevrouw Ine Baartman is al meer dan 25 jaar betrokken vrijwilligster bij de Zonnebloem, afdeling Hengelo ‘De Noork’. Zij heeft vele bewoners geholpen en doet dat nu nog steeds heel actief. 

Harry Hulstijn    

21 november 2019

De heer Harry Hulstijn (73) is al vele jaren actief als vrijwilliger in Hengelo. Hij begon in 1985 bij de Hengelose Zwemclub als klokker. Daarna werd hij scheidsrechter en later voorzitter van de zwemvereniging. Dit heeft hij circa 15 jaar lang gedaan.

Wouter van Asselt

16 september 2019

Wouter van Asselt is zijn vrijwilligerswerk begonnen in 1974 binnen de figuurzaagclub, waarbij wekelijks wel 40 kinderen betrokken waren. Daarnaast maakte hij deel uit van de onderhoudsploeg die de speeltoestellen in orde hield. Begin jaren 80 bedacht hij in samenwerking met Frits Kokhuis en andere leden een nieuw ontwerp van de speeltuin in de wijk. Met dit ontwerp deed Twekkelerweg Kwartier mee aan een wedstrijd van de Heidemaatschappij en won de oorkonde Een kern waar pit in zit.

Frits Kokhuis  

16 september 2019

Frits Kokhuis heeft samen met van Asselt vele werkzaamheden uitgevoerd, zoals het onderhoud van de speeltuin Twekkelerweg Kwartier op de zaterdagmorgen en de renovatie van de speeltuin. Zij hebben ondersteuning verleend bij jaarlijkse activiteiten, het waterorgelproject en bij activiteiten rondom het buurtproject Sociale Activering. De heer Kokhuis was daarnaast verantwoordelijk voor het sleutelbeheer en haalde tientallen jaren met een vaste groep iedere veertien dagen oud papier op.

Ellen en Hans Beerens  

14 september 2019

Ellen en Hans Beerens zijn onder meer actief voor het Museum Hengelo, de Stichting Erfgoed Hengelo, de werkgroep Markestenen en Grenspalen en voor de werkgroep Archeologie.

Harry Markslag

30 augustus 2019

De heer Markslag heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de belangen van Oele. Hij startte de Stichting Werkgroep Oele samen met zes anderen waarbij hij voorzitter werd.

 

Martin Meijerink

25 juni 2019

Van de heer Martin Meijerink (83 jaar), auteur en gepensioneerd spoorman, verscheen op 4 mei 2018 het boek ‘Hengelo 1940-1945, Theo van Loon, spoorman en verzetsheld”, een Hengelose spoorwegman die op 1 april 1945 kort voor de bevrijding van Hengelo werd gefusilleerd. Meijerink is ondanks zijn leeftijd een druk man. Voor Hengelo is hij actief o.a. door wekelijks een column te schrijven voor de Hart kranten in Hengelo én Oldenzaal, daarnaast is hij actief als mantelzorger.

Taeke de Jonge

11 mei 2019

Ruim 25 jaar lang heeft de heer De Jonge leiding gegeven aan het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie Tuindorpbad. In die 25 jaar heeft de heer De Jonge op verschillende manieren bijgedragen aan de ontwikkeling van het bad.

Tineke van Campen

8 mei 2019

Mevrouw van Campen was jarenlang actief betrokken bij het Ouderenbezoek 75+. In 1997 is ze met de VUT gegaan, maar wilde graag blijven helpen en zich verdienstelijk maken.

Jan Kruisselbrink

30 november 2018

De heer Kruisselbrink was 16 jaar lang dirigent van de Twentse Christelijke Oratorium Vereniging (TCOV). Hij heeft in die jaar tijd 37 concerten gedirigeerd en heeft hiermee samen met het koor veel succes gehad.

Rob Verver

4 oktober 2018

Om laaggeletterdheid terug te dringen, richtte Rob Verver de stichting Samen voor Taal op in 2014. Dit deed hij in samenwerking met collega René Haafkes. Sindsdien hebben veel Hengeloërs hun taal- en rekenvaardigheid kunnen verbeteren.

Bert Scherphof

19 september 2018

Bert Scherphof staat al vijftig jaar met zijn suikerwaar- en nougatkraam op de Hengelose kermis. Hij is actief lid en zet zich al jarenlang in voor de Hengelose Oranje Vereniging (HOV).

Arjen Hoogervorst

7 juli 2018

De heer Arjen Hoogervorst is een duizendpoot met veel talenten die hij vrijwillig inzet voor de wijkbewoners van de Hasseler Es.

Henk Schutten

7 juli 2018

De heer Henk Schutten is sinds 1996 penningmeester en bestuurslid van de Wijkraad Hasseler Es. Daarnaast is hij lid van de culturele commissie en organisator van vele wijkactiviteiten voor de Hasseler Es.

Joop van Alfen

21 februari 2018

De heer van Alfen is al 70 jaar betrokken en een actief persoon bij het Leger des Heils.

Mini Bannink

10 januari 2018

Mevrouw Bannink is meer dan 40 jaar de drijvende kracht achter de damesgym en heeft zich jarenlang ingezet bij buurt- en speeltuinvereniging Twekkelerwegkwartier (TWK).

Fred Oedekerk

2 november 2017

De heer Oedekerk is sinds oktober 2012 vrijwilliger bij de Hulpdienst Hengelo. Hierbij zet hij zich in voor diverse taken.

Henk Geerdink

15 juli 2017

De heer Geerdink is de grondlegger van het Wijkfeest Slangenbeek. Hij is in de afgelopen 25 jaar de spil en trekker geweest van het volleybaltoernooi waar meer dan 100 teams aan hebben deelgenomen.

Nettie en Bertus Morsink

18 maart 2017

De heer en mevrouw Morsink verrichten al ruim 32 jaar vrijwilligerswerk in Hengelo. Ze zijn zeer actief als beheerders van De Schole en zorgen onder meer voor de organisatie en uitvoering van het jaarlijkse schoolfeest in Oele.

Hans Weustink

16 februari 2017

De heer Weustink verricht vrijwilligerswerk al ruim tien jaar. Hij organiseert onder meer culturele avonden voor de bewoners van appartementencomplex De Midrand

Johan Molthof

13 februari 2017

De heer Molthof (67 jaar) is 25 jaar bestuurslid van de stichting Wijkraad Hasseler Es. Hij is daarnaast bestuurslid van de Natuur- en Milieuraad. Ook spant hij zich in voor Ookbions, de huurdersbelangenvereniging van Welbions.

Ben en Ine Scharrenborg

20 november 2016

De heer en mevrouw Scharrenborg hebben zich jarenlang ingezet voor de Stichting Sint-Nicolaasaktie ‘De Noork’. Zij zijn hartelijk, betrouwbaar, plichtsgetrouw, betrokken en zeer en gewaardeerde vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw.

Benno Goosen

18 november 2016

Begin jaren ‘80 trad de heer Goosen toe tot het bestuur en in 1987 was hij de initiator van het nachtzaalvoetbaltoernooi dat uitgroeide tot een groots evenement. Hij is ook jeugdtrainer en jarenlang voorzitter van Achilles'12 geweest.

Nel Bekebrede en Guusta Munneke

10 oktober 2016

Nel Bekebrede en Guusta Munneke ontvingen De Nijverbij voor de vele werkzaamheden die zij verrichten voor de Wereldwinkel. Zij zijn al 25 jaar actieve vrijwilligers.

Peter Ullrich

16 september 2016

De heer Ullrich heeft zich op bijzondere wijze jarenlang ingezet om uitwisselingen tussen jeugdbands uit Emsdetten, Hengelo en Chojnice te bevorderen. Het doel is om jongeren de Europese gedachte mee te geven.

Hans de Gruil

1 september 2016

De heer de Gruil zet zich met hart en ziel in voor de stad Hengelo. Hij is voorzitter van de Monumenten Commissie én van de Stichting Erfgoed Hengelo, is actief betrokken bij de Vereniging Gemeenschappelijk Onderhoud, HeArtpool en de Hengelose Kunst.

Henk Dassen

18 mei 2016

De heer Dassen is 5 jaar lang zeer nauw betrokken geweest met de binnenstad van Hengelo, als voorzitter van de Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH). Vol overgave, visie, lef en energie gaf hij leiding aan de SCH.

Truus Tijben

11 januari 2016

De zeer actieve mevrouw Tijben was 67 jaar toen zij als vrijwilliger begon in het Dienstencentrum. Al 23 jaar is zij een zeer actieve en graag geziene vrijwilliger. Als gastvrouw is ze dagelijks aanwezig in het Dienstencentrum.

De heer en mevrouw Van Naarden

23 december 2015

De heer en mevrouw Van Naarden zijn mede-oprichter van de Stichting ’t Geerdink-Ponystal. Met hart en ziel hebben ze zich in de voorbije jaren ingezet voor de Ponystal.

Paulien Althof

15 december 2015

Mevrouw Althof werkt al 30 jaar bij de Zonnebloem, afdeling De Noork. Ook is ze al jaren collectant voor de Alzheimer Vereniging en helpt ze bij woonzorgcentrum Backenhagen bij de wekelijkse bingo.

Hennie Harink

8 november 2015

De heer Harink was sinds 1 februari 1982 medebestuurslid van de Werkgroep Oele. Hij heeft maar liefst 33 jaar op een bijzondere manier bijgedragen aan de leefbaarheid in Oele.

Simone Roerink

10 oktober 2015

Mevrouw Roerink heeft een grote bijdrage geleverd aan de culturele rijkdom van Hengelo. Verschillende culturele initiatieven zijn aan haar te danken. Als Maatschappelijk betrokken persoon zet ze zich onder andere in voor startende ondernemers en gezinnen in Hengelo.

De heer Roes

14 september 2015

De heer Roes heeft gedurende ruim 25 jaar de administratie van het Tuindorpbad verzorgd. In zijn functie als administrateur maakte hij de begroting, exploitatierekening en financiële onderbouwing bij subsidieaanvragen.

Herman van den Berg

12 september 2015

De heer van den Berg heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de nu bijna voltooide restauratie van de Lambertusbasiliek. Hij is sinds 1997 voorzitter van de Stichting Restauratie Sint Lambertuskerk.

Rob Peters

6 juni 2015

De heer Peters is een van de bedenkers en medeoprichters van de Stichting Vocale Promotie Hengelo. Hij regelde de juiste podia op de juiste locaties zodat de koren hun optredens goed konden doen en het publiek optimaal kon genieten.

Joop Dekker

6 juni 2015

De heer Dekker heeft samen met Rob Peters het korenfestival Amusing Hengelo in 10 jaar tijd laten uitgroeien tot een evenement van formaat. Naast het regelen van de juiste podia en locaties zorgde hij voor de financiën, PR en de planning.

Bert Polman

5 juni 2015

In 1969 is de heer Polman als lid toegetreden tot de Stork Schaakclub, waarvan hij 16 jaar penningmeester en 12 jaar jeugdschaakleider is geweest. Van 1982 tot 2000 heeft hij schaaklessen gegeven op de basisschool ’t Schöppert in Hengelo en van 1998 tot 2015 op basisschool De Schothorst.

Jelle Zoomer

24 april 2015

De heer Zoomer is al vanaf 2008, toen hij 17 jaar was, actief bij jongerencentrum Cerberus. Hij heeft elke vrije minuut in de opbouw van Cerberus gestopt. Door effectief de politiek op te zoeken en een goede brug te creëren tussen de gemeente en Cerberus, heeft hij ervoor gezorgd dat er een heel nieuw begin kon worden gemaakt.

Jo Altena-Meerveld

23 april 2015

Mevrouw Altena zet zich al 35 jaar belangeloos in voor haar medemens, steeds met veel plezier en liefde. Zij is in 1979 als vrijwilliger begonnen bij 'Tafeltje Dekje' in Hengelo. Daarna is zij onder andere vrijwilliger geweest bij 't Swafert, Humanitas, woonzorgcentrum St. Elisabeth in Delden. Bij de Hartstichting en de KWF collecteert zij al jaren. Aan het Mauritsplein staat ze af en toe achter de bar om de soos in stand te houden.

Thomas Harms

19 april 2015

De heer Harms meldde zich 25 jaar geleden als een van de eerste spelers aan bij de afdeling G-voetbal van de vereniging Achilles’12. Hij heeft 15 jaar actief gevoetbald in een van de twee G-teams. Ondanks zijn verstandelijke beperking verricht hij plichtsgetrouw, enthousiast en naar volle tevredenheid verschillende werkzaamheden voor Achilles’12.

Rudi Bettman

25 maart 2015

De heer Bettman is sinds 1965 lid van revuegezelschap Stork Nus. Al 50 jaar voert hij verschillende werkzaamheden uit ten behoeve van optredens.

Wim Brouwer

20 maart 2015

Wim Brouwer richtte op 14 maart 1990 de afdeling G-voetbal voor mensen met een geestelijke beperking. Hij organiseerde ook activiteiten voor de G-voetballers zoals een groot internationaal G-voetbaltoernooi en reizen naar Duitsland en Engeland.

Raymond Exterkate

13 februari 2015

De heer Exterkate was jarenlang bestuurslid van de duivenvereniging ‘de Luchtbode’ en voorzitter van de Stichting Stadserf Carnaval Hengelo (SSCH).

Ton Annink

7 februari 2015

De heer Annink is dirigent en oprichter van het Hengelose Theaterkoor Multiple Noise. Dit koor heeft op 7 februari 2015 haar 25-jarig jubileum gevierd. Dankzij Ton Annink is Theaterkoor Multiple Noise een zeer bijzonder theaterkoor welke uniek is in de hele regio Twente.

J.F.H. (Francien) Richmond-Deters

18 december 2014

Mevrouw Richmond zet zich al vele jaren in voor de buurt 't Woolde. Zij was en is één van de drijvende krachten achter de straatspeeldag. De afgelopen jaren heeft zij leegstaande woningen van Welbions omgetoverd tot huiskamers waar een keer per maand activiteiten voor ouderen plaatsvinden.

Frans Kattenpoel

15 november

17 jaar lang voorzitter geweest van de stichting Hengelo Sint Nicolaasstad.

Eric Smienk

1 november 2014

De heer Eric Smienk ontving de Nijverbij voor zijn intensieve betrokkenheid bij het TJHO (Twents Jeugd Harmonie Orkest).

Gerda Goedhart-Lenderink

1 oktober 2014

Ze is 80 jaar lid van HKC. Ze werd lid op 11-jarige leeftijd in 1934.

Coen Bais

16 september 2014

Voor zijn werk als directeur van Metropool en de Muziekschool Hengelo.

Erwin Leis

15 juli 2014

Dhr. Leis is al sinds 1985 actief als vrijwilliger bij KSV Achilles '12 als jeugdleider.
 Vanaf 1987 is hij bij HVV Tubantia actief

Hermine Banis-Brinkcate

1 juli 2014

Voor haar bijdrage als secretaris van de Wijkraad Hasseler Es en aan diverse werkgroepen binnen het bestuur van de Wijkraad. 

Debby Nijenhuis

26 juni 2014

Voor de oprichting van het Nije Huis, het inloop­huis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten en het vele werk dat ze daarvoor verzet.

Wilma Witteman-Hendriks

4 juni 2014

Jarenlang organiseerde zij tentoonstellingen voor het Historisch Museum.

Yvonne van der Meij-Dijkman

21 mei 2014

Jarenlange inzet voor de Filmliga Hengelo

Han Eulderink

16 mei 2014

Actief vrijwilliger en bestuurslid van Voedselbank Midden Twente in Hengelo

Ria Terhalle-Schreijer

7 mei 2014

Ria heeft 6 jaar geleden een nier afgestaan aan Jos Beernink (geen familie).

Coby Blankestijn-Bouwmeester

3 april

Voor haar actieve houding en de ondersteuning aan de toneelgroep bij de Revue.

Jeffrey Spalburg

9 januari 2014

Hij bracht Hengelo landelijk positief onder de aandacht met zijn lied Hengelo-o-o

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu