Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en jeugd. De adviesraad geeft onafhankelijk advies bij veranderingen en beleidsontwikkelingen in het sociale domein. De adviesraad heeft haar eigen taak en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de leden van de adviesraad zitting nemen op basis van hun kwaliteit en deskundigheid en niet als vertegenwoordigers van specifieke groepen.

Taak adviesraad

  1. Het college gevraagd en ongevraagd adviseren over het gemeentelijk beleid in het sociale domein en het doen van voorstellen voor het beleid.
  2. Het signaleren van relevante trends en/of knelpunten op het gebied van het beleid binnen het sociaal domein.
  3. Het actief oppakken van signalen vanuit de samenleving. Hiervoor vindt onder andere afstemming plaats met de cliëntenraden.
Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?