Cliëntenraad WMO

De cliëntenraad WMO geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe beleidsontwikkelingen of wanneer zich knelpunten voordoen.
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en is geen onderdeel van de gemeentelijke organisatie. De cliëntenraad vergadert elke maand (behalve in de vakantiemaanden juli en augustus). Twee keer per jaar is er een overleg met de wethouder.

De WMO cliëntenraad wil wij graag weten wat uw ervaringen zijn. Geef uw mening, laat weten waar het beter kan. Bezoek de website en laat van u horen! 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?