Beleid en regelgeving

Gerelateerde links

De gemeente Hengelo voert beleid op zeer veel verschillende terreinen. Beleid dat alle inwoners van Hengelo raakt. Of het nu gaat om de hoogte van de gemeentelijke belastingen, hoe het verkeer moet worden omgeleid als er wegopbrekingen zijn, waar hondenuitlaatterreinen worden aangelegd of wie recht heeft op welke financiële regeling: beleid heeft gevolgen voor iedereen.

Uitvoering

De gemeenteraad besluit welk beleid moet worden gevoerd. Vervolgens gaan het college van B en W en de ambtelijke organisatie aan de slag om het beleid uit te voeren. Dit moet goed en doordacht gebeuren, want vaak gaat het om miljoenen euro's en grote groepen mensen die er direct of indirect mee te maken krijgen. Daarom kan de voorbereiding en de uitvoering van beleid veel tijd kosten.

Invloed

Er wordt veel invloed uitgeoefend op het beleid. Het college van B en W krijgt adviezen van vele adviescommissies over allerlei onderwerpen, politieke partijen hebben over bepaalde onderwerpen een uitgesproken mening en er moet rekening worden gehouden met eerder verschenen beleidsnotities. Daarnaast is op sommige terreinen al beleid vastgesteld door hogere overheden, zoals Regio Twente en het Rijk. De kunst van het besturen is om al die ideeën, gedachten, voorschriften en regels te verwerken in herkenbaar en aansprekend beleid.

Regelgeving

Op beleid dat door het college van B en W of door de gemeenteraad is vastgesteld, is regelgeving van toepassing. Dit is nodig om het beleid goed te kunnen uitvoeren en de stad leefbaar en netjes te houden voor iedereen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?