Rekenkamercommissie

De gemeente Hengelo voert beleid op heel veel verschillende terreinen. Beleid waar vaak veel geld mee is gemoeid en veel mensen direct of indirect mee te maken krijgen. Daarom moet goed worden gecontroleerd of het beleid daadwerkelijk het gewenste effect heeft. En of de uitgaven die daaraan zijn gekoppeld op de juiste manier worden besteed. Dit is een taak van de rekenkamercommissie.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

Deze onafhankelijke commissie maakt voor zowel inwoners van Hengelo als voor de gemeenteraad zichtbaar op welke manier de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd. De commissie geeft antwoord op vragen als 'Wat wil de gemeente bereiken met haar beleid?', 'Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?' en 'Maakt de gemeente waar wat ze belooft?'

Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid

Door onderzoek te doen wil deze commissie duidelijkheid verschaffen over de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Doeltreffend om na te gaan of de doelen zijn bereikt en het gewenste effect hebben gehad. Doelmatig om te zien of de financiële middelen efficiënt zijn besteed en rechtmatig omdat het in overeenstemming moet zijn met bepaalde regels en besluiten. De commissie ondersteunt dus de gemeenteraad in zijn controlerende taak. Hiervoor heeft de commissie een eigen, door de gemeenteraad vastgesteld budget. Bovendien is de commissie zelfstandig in de keuze van onderzoeksonderwerpen.

Laatste nieuws

Het onderzoek ‘Duurzaamheid als Hobbyisme?’ naar de stand van zaken van de beleidsambities en –doelstellingen van de gemeente Hengelo.
Aangeboden aan de gemeenteraad op 17 september 2018.

- Aanbiedingsbrief gemeenteraad
- Oplegnotitie ‘Duurzaamheid als Hobbyisme?’
- Rapport van bevindingen ‘Duurzaamheid als Hobbyisme?’

Meest recente publicaties

Momenteel is de Rekenkamercommissie bezig met een onderzoek naar Duurzaamheid en Maatschappelijk Vastgoed.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?