Rekenkamercommissie

De gemeente Hengelo voert beleid op heel veel verschillende terreinen. Beleid waar vaak veel geld mee is gemoeid en veel mensen direct of indirect mee te maken krijgen. Daarom moet goed worden gecontroleerd of het beleid daadwerkelijk het gewenste effect heeft. En of de uitgaven die daaraan zijn gekoppeld op de juiste manier worden besteed. Dit is een taak van de rekenkamercommissie.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

Deze onafhankelijke commissie maakt voor zowel inwoners van Hengelo als voor de gemeenteraad zichtbaar op welke manier de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd. De commissie geeft antwoord op vragen als 'Wat wil de gemeente bereiken met haar beleid?', 'Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?' en 'Maakt de gemeente waar wat ze belooft?'

Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid

Door onderzoek te doen wil deze commissie duidelijkheid verschaffen over de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Doeltreffend om na te gaan of de doelen zijn bereikt en het gewenste effect hebben gehad. Doelmatig om te zien of de financiële middelen efficiënt zijn besteed en rechtmatig omdat het in overeenstemming moet zijn met bepaalde regels en besluiten. De commissie ondersteunt dus de gemeenteraad in zijn controlerende taak. Hiervoor heeft de commissie een eigen, door de gemeenteraad vastgesteld budget. Bovendien is de commissie zelfstandig in de keuze van onderzoeksonderwerpen.

Laatste nieuws 

  • Het onderzoek 'Sociaal domein Hengelo.' Een onderzoek dat gezamenlijk is uitgevoerd door de Algemene rekenkamer en een aantal lokale rekenkamer(commissie)s, waaronder de Rekenkamercommissie Hengelo. Via deze rapportage presenteert de Rekenkamercommissie Hengelo de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek sociaal domein en geeft daarmee inzicht in de inrichting van het sociaal domein van de gemeente Hengelo ultimo maart 2018.
     
    - De aanbiedingsbrief van de commissie aan de gemeenteraad
    - Het onderzoek Sociaal domein Hengelo inclusief de Mindmaps in .pdf
    - De Mindmaps ten behoeve van gebruik in Mindjet viewer. De Mindmaps zijn gemaakt in het programma MindManager van Mindjet en kunnen bekeken worden via de (gratis) viewerapplicaties, zowel op desktop, tablet en smartphone en dit zowel onder Windows, iOS als Android. Zie: www.mindjet.com

Momenteel is de Rekenkamercommissie bezig met een onderzoek naar het Vastgoedbedrijf.

AVG

De rekenkamercommissie houdt zich aan de AVG en heeft daartoe een privacy-verklaring en een register van verwerkingen.
- Privacyverklaring
- Register van verwerkingen algemeen
- Register van verwerkingen onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?