Historie

Historie

De gemeente Hengelo heeft een historie die eeuwen teruggaat. Deze geschiedenis is uitgebreid beschreven in het in 2002 verschenen 'Boek van Hengelo'. Voor een kort historisch overzicht van de stad klikt u hier.

Gemeentearchief

Het gemeentearchief Hengelo draagt zorg voor alle overheids- en particuliere archieven die in de gemeentelijke archiefbewaarplaats worden bewaard (zie ook archievenoverzicht). De archiefbewaarplaats bevat ongeveer honderd afzonderlijke archieven van zowel gemeentelijke organen alsmede van particuliere instanties uit diverse maatschappelijke geledingen.

Het gemeentearchief maakt deel uit van de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) en is gevestigd in het gemeentehuis. Naast de archiefdepots is een studieruimte ingericht voor bezoekers.

Genealogie

Een veel geraadpleegd onderdeel binnen het gemeentearchief zijn de genealogie-bestanden. Deze (openbare) akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters zijn online te raadplegen.

Monumenten

In Hengelo staan ruim 180 monumentale en beeldbepalende panden. Omdat de historische waarde van deze panden groot is, besteedt de gemeente veel aandacht aan deze monumenten. Klik hier voor informatie over monumentenzorg.

Archeologie

Tijdens bouwwerkzaamheden gebeurt het dat men op waardevolle archeologische vondsten stuit. Wilt u meer weten over archeologie in de gemeente Hengelo? Klik dan hier.

Museum Hengelo

Bezoek ook eens het Museum Hengelo. Op de website van het museum vindt u het beeldarchief.

Veteranendag

Hengelo telt vele veteranen. Mannen en vrouwen die vaak levensgevaarlijke taken hebben verricht voor onze vrijheid en veiligheid. Een aantal van deze militairen liet daarbij het leven. In totaal sneuvelden vijfentwintig Hengelose jonge mannen tijdens de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands Indië en tijdens de Vredesmissie in Afghanistan. Klik hier voor een lijst van namen. Meer informatie over veteranen kunt u vinden op de website van het Veteraneninstituut.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?