Archievenoverzicht

Archievenoverzicht

Op deze pagina’s krijgt u een overzicht van de archieven welke zich bevinden in de depots van de gemeente Hengelo. In principe zijn deze archieven openbaar en dus (kosteloos) in te zien.
De archieven zijn ingedeeld per categorie en behelzen diverse maatschappelijke geledingen. Van ieder archief wordt de datering, het aantal strekkende meters en de mate van toegankelijkheid aangegeven. Van een aantal archieven kan tevens de inventaris worden bekeken.

Wilt u een (deel van een) archief fysiek inzien, dan is het raadzaam eerst contact op te nemen met het gemeentearchief.

 • Openbaar Bestuur
 • Gezondheidszorg
 • Bevolking
 • Onderwijs
 • Openbare orde / Veiligheid
 • Sport, Cultuur, Recreatie en Evenementen
 • Infrastructuur en Milieu
 • Economie / Energie
 • Maatschappelijke Zorg en Welzijn
 • Religie

Openbaar bestuur

56 m¹

Inventaris

 • Bestuursarchief, 1918-1929

34 m¹

Plaatsingslijst

197 m¹

Dossierinventaris

 • Bestuursarchief, 1972-1979

81 m¹

Dossierinventaris

 • Archief wethouder van Aken, 1962-1974

1 m¹

Niet geïnventariseerd

 • Actiecomité Hengelo tegen Twentestad, 1998-2000

0,4 m¹

Niet geïnventariseerd

 • CDA (Fractienotulen) 1969-1990

0,3 m¹

Niet geïnventariseerd

 • PvdA (fragmentarisch) 1958; 1966-2005

5,0 m¹

Niet geïnventariseerd

 • ChristenUnie 1961-2002

2,0 m¹

Niet geïnventariseerd

Onderstaande archieven zijn oorspronkelijk afkomstig van de Regio Twente en zijn geplaatst bij het gemeentearchief Hengelo :

 • Gemeentekring Almelo, 1969 - 1979

19 m¹

Dossierinventaris

 • Gewest Twente, [1954] 1969-1984

44 m¹

Dossierinventaris

Bevat tevens:

 • Stichting Rijwielpaden (1954-1976)
 • Belangengemeenschap Twente Oost Gelderland (TOG) (1959-1979)
 • Recreatieschap Twente / Recreatiepojecten (1964-1984)
 • Stedenband Twente (1966-1978)
 • Bureau Milieuzaken Stedenband (1968-1979)
 • Openbaar Lichaam Vuilverwerking Twente (1968-1979)
 • Twenteraad (1969-1977)
 • Stuurgroep Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting Twente (1972-1978)
 • Stichting Twentse Economische Ontwikkeling (STEO) (1975-1979)
 • Stuurgroep Milieu Twente (1976-1977)
 • Samenwerkingsverband Enschede, 1977-1997
10 m¹ Dossierinventaris
 • Gemeentekring Midden Twente, 1974-1997
13 m¹ Dossierinventaris
 • Samenwerkingsverband Twente, 1977-1995
23 m¹ Dossierinventaris

Bevolking

 • Doop- en trouwregisters, Nederduits-Gereformeerd, 1643-1811
0,2 m¹ Duplicaatarchief
 • Akten Burgerlijke Stand:
5 m¹
 • Geboorteakten, 1811-1898
 • Huwelijksakten, 1811-1921
 • Overlijdensakten, 1811-1946
N.b.: zie ook de online-genealogiebestanden op de site hengelo.nl
 • Bevolkingsregister, 1850-1938
10 m¹
N.b.: zie ook de online-genealogiebestanden op de site hengelo.nl

Openbare orde / Veiligheid

 • Gemeentepolitie, 1918-1996
41 m¹ Dossierinventaris
N.b.: gedeelte 1939-1946 middels beschrijvende inventaris
 • Vreemdelingendienst, 1934-1984
13 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Luchtbeschermingsdienst, 1939-1943
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Evacuatiebureau, 1942-1943
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Brandweer, 1960-1989
37 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Bescherming Bevolking, 1960-1986
7 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Stuurgroep Hulpverlening Twente, 1971-1973
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd

Infrastructuur en Milieu

 • Hinderwetarchief, 1851-1984
35 m¹ Plaatsingslijst
 • Bouw- en woningtoezicht, 1919-1984
291 m¹ Plaatsingslijst
145 m¹ Dossierinventaris
 • Reinigingsdienst, 1920-1989
10 m¹ Plaatsingslijst
 • Plaatselijk Bureau Wederopbouw, 1945-1958
0,5 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Contactorgaan Herstel (wederopbouw), 1947-1950
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Taxicommissie, 1975-1987
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Stichting Kabel Teevee Hengelo, 1989-1997
0,9 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Architect W.R. Couwelaar (wederopbouw) 1945-1960

2,5 m¹

Plaatsingslijst

 • Architect Westendorp [1965-1990]

2,0 m¹

Niet geïnventariseerd

 • Hart van Zuid 1998-2004

1,5 m¹

Niet geïnventariseerd

 • Natuur- en Milieuraad Hengelo 1972-2000

2,0 m¹

Plaatsingslijst

 • Fuldauerstichting 1969-1998

1,0 m¹

Niet geïnventariseerd

 • Commissies Wederopbouw 1 april 1945-maart 1950

0,1 m¹

Dossierinventaris

Bevat:

 • Gemeenschap oud-illegale werken (g.o.i.w.) 27 april-24 juni 1946
 • Hengelosch Genootschap voor Sociale Vorming juni 1946-20 januari 1947
 • Kadergenootschap Hengelo voor Sociale Opvoeding juni-oktober 1946
 • Werkgroep Kerk en Maatschappij 16 mei 1945 21 november 1945
 • Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding juni 1945-november 1946
 • Bureau Roerende Goederen van vijanden en landverraders/beheerinstituut [1945] - 1950
 • Nederlandse Volksbeweging, afd. Hengelo juni 1945-september 1946
 • Stichting Vrij Nederland 30 mei 1945-24 januari 1948
 • Sectie wederopbouw van het kadergenootschap voor sociale opvoeding 17 juli 1945-22 januari 1946,
  bevat tevens notulen van de groep propaganda, groep plan tentoonstelling en de groep schooljeugd

Maatschappelijke Zorg en Welzijn

 • Centrale commissie voor armenzorg e.a., 1920-1931
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
51 m¹ Dossierinventaris
1,2 m¹ Plaatsingslijst
1 m¹ Plaatsingslijst
 • Rotary Hengelo, 1932-2000
5 m¹ Niet geïnventariseerd
2,1 m¹ Plaatsingslijst
 • Raad van advies inzake de geestelijke, sociale en materieelen wederopbouw, 1945
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Raad voor de Jeugdbelangen Hengelo / Hengelose Jeugdraad, 1954-1973
0,6 m¹ Niet geïnventariseerd
0,8 m¹ Plaatsingslijst
0,6 m¹ Plaatsingslijst
0,9 m¹ Plaatsingslijst
 • Centrum Buitenlanders Oost Nederland, 1965-1990
45 m¹ Plaatsingslijst
 • Stichting Bouw en beheer onderbouw Kasbah, 1973-1980
0,4 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Anti-fascisme comité Hengelo, 1980-1989
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Stichting Bewonersplatform Tuindorp, 1990-2000
2 m¹ Plaatsingslijst
 • Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 1953-1971

0,1 m¹

Niet geïnventariseerd

Gezondheid

 • Gezondheidscommissie, 1918-1954
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding, 1923-1960
0,2 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Districtsschoolartsendienst Hengelo, Stad en Ambt Delden, 1937-1975
0,5 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Destructiekring Twente, 1960-1996
1,2 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Openbaar Lichaam Slachthuizen en Vleeskeuringsdienst, 1963-1985
1,2 m¹ Niet geïnventariseerd

Onderwijs

 • Commissie van toezicht middelbaar onderwijs, 1910-1969
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Curatoren Gymnasium, 1911-1937
0,2 m¹ Niet geïnventariseerd
4,5 m¹ Dossierinventaris
 • Commissie van Toezicht Lager Onderwijs, 1917-1962
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Commissie tot het weren van schoolverzuim, 1917-1969
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Stichting voor Protestants Christelijke Onderwijs te Hengelo, 1922-1974
1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Stichting Kleuterscholen Hengelo, 1953-1964
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Commissie Mammoetwet, 1963-1968
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • H.T.S. Hengelo, 1956-1987
1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Ouderraad Basisonderwijs, 1973-1979
0,3 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Commissie onderwijsdag opbenbaar onderwijs, 1975-1984
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Bureau Onderwijsadviseur / Schooladviesdienst, [1970-1986]
2,6 m¹ Niet geïnventariseerd

Sport, Cultuur, Recreatie en Evenementen

 • Sociëteit Eensgezindheid, 1864-1999
1 m¹ Plaatsingslijst
 • Koninklijke Hengelo's Mannenkoor, 1886-1978
2,5 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Gymnastiekvereniging Hercules, 1895-1996
1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding, 1918-1960
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Concertgebouw Hengelo, 1921-1993
10 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Stichting Bad- en zweminrichting 't Tuindorp, 1923-1977
0,5 m¹ Plaatsingslijst
 • Plaatselijke commissie van toezicht op de bioscopen, 1928-1971
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Hengelo's Cultureel Genootschap, 1953-1970
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Comité Hengelo Herrezen, 1958
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Culturele Raad Hengelo, 1961-1989
2 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Stichting Erewacht voor gevallenen, 1962-1965
0,3 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Stichting Hengelo 100 jaar metaalstad, 1967-1969
0,2 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Dienst Lichamelijke Opvoeding en Sport, 1972-1992
40 m¹ Plaatsingslijst
 • Projectgroep vrouwengeschiedenis Hengelo, 1995-2000
0,5 m¹ Plaatsingslijst
 • Stork Schaakclub (SSC) [1951] 1956-2001

2,0 m¹

Niet geïnventariseerd

Economie / Energie

 • Gasfabriek, 1865-1932
0,3 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Gas- en drinkwaterbedrijf, 1920-1983
0,6 m¹ Plaatsingslijst
 • Marktcommissie, 1926-1957
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Rooms Katholieke Middenstandsvereniging, 1932-1970
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Distributiekring, 1939-1950
0,2 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Commissie voor detailhandel en ambacht, 1970-1985
0,2 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Commissie voor beheer gasbedrijven Hengelo en Borne, 1970-1986
0,1 m¹ Niet geïnventariseerd

Religie

 • Rooms Katholieke Ludgerusparochie, 1912-1985
6 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Joodse gemeente, 1945-1990
1 m¹ Niet geïnventariseerd
 • Remonstrantse gemeente Twente 1931-1970

3,0 m¹

Plaatsingslijst

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?